Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak szerint Környe Község Önkormányzata is széles körben biztosítja a településen élők részére az önkormányzati rendelettervezetek megismerését, segíti elő a szabályozás tartalmának megalapozottságát, a helyi igények érvényesítését, s lehetőséget biztosít a rendeletalkotások, rendeletmódosítások előtt a tervezetek véleményezésére. A törvényben meghatározott témakörökben alkotandó rendeletek kapcsán a község honlapján az önkormányzat a DOKUMENTUMTÁR/RENDELETTERVEZETEK menüponton belül teszi közzé az aktuális rendelettervezeteket, valamint biztosít lehetőséget a tervezettel kapcsolatos véleménynyilvánításra.

Az önkormányzati rendelettervezetek társadalmi egyeztetésének célja, hogy az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek előzetesen megismerhessék a szabályozás tárgyát és tartalmát, arról véleményt nyilváníthassanak és javaslatokkal élhessenek.

A hatályos törvényi környezet szerint nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről, az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a helyi adókról, a szervezet és intézmény alapításáról, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásaikról, a kiemelkedő közérdek miatt sürgős döntésről szóló tervezeteket.

A tervezetet az azt tárgyaló képviselő-testületi ülést megelőző 10. napon 16.00 órától kell közzétenni Környe Község Önkormányzat hivatalos honlapján a véleményezésre kialakított oldalon, a tervezet a képviselő-testületi ülést megelőző 5. nap 12.00 óráig véleményezhető.

A névvel, e-mail címmel regisztrált felhasználó részéről a regisztráció tényével a személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

A vélemények a regisztrációt követően, a felhasználók által választott nevek alatt mindenki számára hozzáférhető módon jelennek meg a honlapon.

A beérkező vélemények nem tartalmazhatnak jó erkölcsbe ütköző, becsület csorbítására, jó hírnév megsértésére alkalmas kifejezést. Ennek biztosítása érdekében a vélemények – szükség esetén – moderálásra kerülnek.

Nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely nem illeszkedik a tervezet tárgyához.

A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell.

A vélemény hagyományos módon írásban, papír alapon is megküldhető.

Megosztás