Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

1996-ban készült el az Árpád Emlékmű községünkben, így idén már 15. alkalommal biztosított a Millecentenáriumi Emlékpark méltó helyszínt a Szent István király tiszteletére rendezett szombati ünnepségnek. Az eseményen a képviselő-testület döntése értelmében hatan vehettek át elismerést kiemelkedő teljesítményük, illetve hosszú évek áldozatvállalásos tevékenységük megbecsüléseként.

Adjunk hálát a szent királynak, hogy művét véghezvitte, és államalapításával hazát, otthont adott a népének, nekünk – hangzott el Beke László polgármester ünnepi beszédében szombat délután a Millecentenáriumi Emlékparkban. Környe első embere kiemelte: a Szent István által épített fundamentum erejét jól példázza, hogy a történelem vérzivataros eseményei, a tatárjárás, törökdúlás, a Habsburg uralom vérbe fojtott szabadságharcokkal, Trianon, kommunista uralom, szovjet megszállás ellenére is él nemzetünk, létezik a hazánk.

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség…” – idézett Szent István intelmeiből, s egy másikhoz kapcsolódva végül azt kívánta, hogy a „szeretet gyakorlása vezessen el mindannyiunkat a legfőbb boldogsághoz.”

Az ünnepi gondolatok után Beke László polgármester, Orlovits Tímea jegyző, Paul-Heinz Petri, Környe testvértelepülése, Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének elnöke, valamint a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat képviseletében Bogár Ferencné alelnök és Wiszt Ferenc helyezett el koszorút az Árpád Emlékműnél, majd Bedy Sándor plébános szentelte meg az új kenyeret, amelyre Szemeti Ferenc tiszteletes osztott áldást.

Hagyomány, hogy a környei önkormányzat az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos ténykedésével vívják ki a település közösségének megbecsülését. A szombati ünnepségen a képviselő-testület döntése alapján hatan vehettek át elismerést Beke Lászlótól.

25 éve Környe község érdekében tett fáradozásáért, a katolikus hitélet példaértékű szolgálatáért, az egyházi és a világi kulturális események segítéséért, támogatásáért, Környe Községért Díjban részesült Bedy Sándor római katolikus plébános. A Partnerkapcsolatok Díját Dr. Juhász György Tardoskedd, Környe testvértelepülésének egykori polgármestere vehette át, míg a Gazdasági Díjat a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft-nek ítélte oda a képviselő-testület. Környe Község Sportjáért Díj elismerésben részesült Reichnach Ferenc volt atléta, edző, akinek keze alól az elmúlt időszakban több országos bajnok, korosztályos válogatott versenyző került ki, egyik tanítványa tavaly Európa Bajnoki 8. helyezést ért el. Az Egészségügyi Díjat Áncsákné Wiszt Klára, a Szent Rókus rendelőintézet körzeti nővére, ápolója és foglalkozás egészségügyi nővére vette át.

Az ünnepségen a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere – Dr. Réthelyi Miklós – által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült Bella Sándorné, született Eck Mária, aki élete egyetlen munkahelyén, a Környei Vackor Óvodában ez év májusi nyugállományba vonulásáig 39 éven át nevelte óvodapedagógusként szeretettel, hivatástudattal, felelősségérzettel a rábízott gyermekeket.

Beke László polgármester a nyolc esztendős Lóczi Boglárkát is köszöntötte, aki nem mindennapi magyar siker részese volt a hónap elején a daganatos betegségekből felgyógyult gyerekeknek rendezett II. Győztesek Versenyén egy Moszkva melletti üdülőkomplexumban.

A Német Nemzetiségi Dalkör előadásával, s a Szivárvány Táncegyüttes László Márta múltidéző koreográfiájával készült, nagy sikert arató „Töltsd el szívünk fényesség” című produkcióval színesített ünnepséget szombaton gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este tíz órakor a már hagyományos tűzijáték kápráztatta el a vendégeket.

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ – BEDY SÁNDOR

Bedy Sándor Római Katolikus Plébános egyszerű, dolgos család gyermekeként született Mosonmagyaróváron.

A családi vallásos neveltetés, az addig tapasztaltak tovább erősítették a katolikus hitélet utáni elkötelezettséget. A papi hivatásra kapott meghívást a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola elvégzése után. Teológiai tanulmányai befejezésével, 1974-ben szentelték Római Katolikus pappá Győrben. 1999-től Plébános Környén, Várgesztesen, Vértessomlón, s községünkben nem csak a helyi hitéletet vezeti, irányítja, hanem segíti és tevőlegesen részt vesz az isten házában rendezett kulturális rendezvényeken, eseményeken. Ilyenek például, az adventi koncertek, a reménynapi zarándoklatok rendezése. Folyamatosan jó kapcsolatot tart fen Környe község Önkormányzatával, intézményeivel, esetenként véleményével segíti a helyi közélet formálódását. Tevőleges szerepet vállalt Szemeti Ferenc református nagytiszteletű úrral együtt a Környebányai ökumenikus imaház kialakításában, a helyi hitélet szervezésében, amely nagy békességben működik immár 20 éve. Minden állami, társadalmi eseményen, ünnepségen részt vesz, méltón képviseli a hívőket és nem hívőket egyaránt. Mindig felemeli szavát az emberi gyengeség védelmében, tevékenységével, imáival a békét hirdeti.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA – DR. JUHÁSZ GYÖRGY

A Partnerkapcsolatok Díja annak a természetes, vagy jogi személynek, illetve közösségnek adományozható, aki a két település társadalmi, kulturális, sport, valamint egyéb közösségi kapcsolatainak kialakításában, fenntartásában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Dr. Juhász György Tardoskedd, Környe testvértelepülésének polgármestere volt 2006 és 2010 között. Közvetlenül megválasztása után nagy energiával dolgozott a közös gyökerekkel is rendelkező két település közötti partnerkapcsolat erősítésén, az ezt szentesítő szerződést a két polgármester 2007. augusztus 17-én látta el kézjegyével Tardoskedden, a Szent István napokon. Vezetése alatt élővé váltak a kulturális- és sportkapcsolatok: rendszeresen részt veszünk egymás ünnepein, az egyesületek élnek a kapcsolat által nyújtott lehetőségekkel. Önkormányzataink a partnerkapcsolati szerződés lehetőségével élve több alkalommal is közösen pályáztak. Polgármesteri mandátuma alatt munkájával megteremtette a két település közötti jó és testvéri kapcsolat alapját. Jelenleg a nyitrai egyetemen tanít.

GAZDASÁGI DÍJ – BRIDGESTONE TATABÁNYA TERMELŐ KFT.

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 2008 elejétől működik a Tatabányai ipari park környei közigazgatási területén. A több mint 400 főt foglalkoztató üzem településünk gazdasági életének meghatározó szereplője. Napi több mint 6000 gumiabroncs termelésével nemcsak Magyarország, hanem a kontinens gumiabroncs gyártásában is meghatározó szerepet játszanak. Fontos megemlíteni, hogy a teljesen automatizált termelési rendszer alkalmazásának, azaz a BIRD technológiának köszönhetően kiváló, világszínvonalú minőségű termékeket állítanak elő. A település életében betöltött gazdasági szerepe mellett a díj odaítélésénél nagyon fontos tényező volt a gyár vállalati társadalmi felelősségvállalás programja során végzett közhasznú tevékenysége, amelyet Környéért, a környeiekkel közösen végeztek. Ezen program során segítettek az iskolai játszótér parkosításában, kapcsolatot létesítettek községünk óvodásaival, iskolásaival, illetve segítettek az út menti hulladék eltávolításában. A program elindításában meghatározó szerepe volt Ryutaro Ishii úrnak, a gyár egykori, a folytatásában pedig Karato Kenji úrnak, a gyár jelenlegi igazgatójának.

PEDAGÓGIAI DÍJ – REHOREGH ERNŐNÉ, SZÜLETETT DRACHSLER MÁRIA

Rehoregh Ernőné születése óta Környén él, itt végezte el általános iskolai tanulmányait. A 8. osztály befejezése után Tatabányán az Árpád Gimnáziumban tett érettségi vizsgát, majd a Soproni Óvónőképző Intézetben kitüntetéses oklevelet szerzett.

1966-tól 1969-ig Tatabányán dolgozott, s attól az évtől nyugdíjba vonulásig a Környei Óvodában folytatta színvonalas nevelőmunkáját.

1969-től 1983-ig beosztott óvónőként dolgozott, szeretettel végezve oktató-nevelő munkáját. Megszámlálhatatlan környei óvodást nevelt, készített fel az iskolára. 1983-ban kinevezték a Környei Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, ezt a feladatot tíz éven keresztül látta el. Nagyon fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, s nem csak saját maga, hanem a nevelőtestület számára is. Rendszeresen vett részt továbbképzéseken kolléganőivel együtt az óvodai élet minden területét átölelve. Vezetése alatt az óvoda egyre nyitottabbá vált az új óvodapedagógiai irányzatok felé. Személyisége, szakmai felkészültsége miatt a Soproni Óvóképző Főiskola tanárai kiválasztották egy alkotószellemű feladatra. Az intézmény az ő vezetésével részt vehetett egy új óvodai nevelési módszer kidolgozásában, részt vállalva ezzel a magyar óvodai nevelés színvonalának javításában.

2004-ben vonult nyugdíjba, ám óvodapedagógiai munkája a mai napig példaértékű.

KÖRNYE KÖZSÉG SPORTJÁÉRT DÍJ – REICHNACH FERENC

Reichnach Ferenc születésétől Környén él, egyszerű falusi családban nevelkedett. Általános és középiskolai tanulmányait jeles és kitűnő eredménnyel végezte.

Gyermekként elsősorban a labdajátékokat helyezte előtérbe. Első sikereit a környei általános iskola színeiben szerezte, majd középiskolásként a Veszprémi Vegyipari Szakközépiskolában folytatta. Ekkor figyelt fel rá egy veszprémi futóedző, akinek sikerült „elcsábítania” a labdajátékoktól. A váltás kitűnően sikerült, hiszen rövid időn belül középiskolás bajnok lett a 800 m-es távon.

1982-ben 800 m-en új ifjúsági országos rekordot állított fel, amely akkor a harmadik legjobb idő volt Európában az ifjúsági korú atléták között. 1983-ban a Schwehat-i Ifjúsági Európa Bajnokságon kilencedikként ért célba.

Pályafutása töretlenül fejlődött, 1984-ben bekerült a Los Angelesi Nyári Olimpiai Játékokra készülő olimpiai atléta keretbe, ám az edzőtábor utolsó napjaiban megtudták, hogy Magyarország is csatlakozik az olimpiát bojkottáló szocialista táborhoz.

Pályafutását a későbbiekben nagyon sok, köztük nem csak sportolói sérülés akadályozta. Ennek ellenére 1992-ig tartó versenyzői időszaka alatt sokszoros országos bajnok és helyezett volt 800 és 1500 méteres síkfutásban. Ezeken a távokon összesen 14-szer öltötte magára a címeres mezt különböző nemzetek közötti viadalon. 1987-ben Göteborgban az atlétikai Európa Kupán képviselte hazánk színeit és ért el 6. helyezést.

1992-ben egy sajnálatos hasizom sérülés következtében kényszerült elhagyni a versenypályát. Tíz évvel később volt klubja, a Tatabányai Sport Club felkérte, hogy vegyen részt a tatabányai középtávfutó fiatalok nevelésében. Ezt a mai napig folytatja, az elmúlt időszakban több országos bajnok, korosztályos válogatott versenyző került ki a keze alól. A múlt évben tanítványa, Szabó Sándor, Európa Bajnoki 8. helyezést ért el.

Májusban vehette át a Magyar Atlétikai Szövetség kitüntetését a „Magyar Atlétika Utánpótlás nevelésért” díjat.

EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ – ÁNCSÁKNÉ WISZT KLÁRA

Áncsákné Wiszt Klára 1987-ben az Egészségügyi Szakiskolában érettségizett ápoló végzettséget szerezve. 2006 szeptemberéig dolgozott a Megyei Véradó Állomáson, a Kömlődi Általános Iskola és Diákotthonban, valamint a Szent Borbála Kórházban. Munkája és gyermekei mellett folyamatosan képezte magát: transzfúziós tanfolyamot végzett el, két éven át jelnyelvet tanult Tatabányán és Budapesten, amelyből középfokú nyelvvizsgát tett, s a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakiskolában jeles eredménnyel szerzett OKJ-s ápolói bizonyítványt.

2006. szeptember elsejétől körzeti nővérként, ápolóként és foglalkozás egészségügyi nővérként dolgozik Környén a Szent Rókus rendelőben. Továbbra is rendszeres résztvevői a továbbképzéseknek, s több alkalommal volt társszerzője országos tudományos konferenciákon elhangzott előadásoknak.

Kifejezett érdeklődést mutat az alternatív gyógyítás irányába is, az ez irányú szakrendelésen is asszisztensként dolgozik, s az ilyen témájú rendezvények, laikusoknak szóló képzések szervezésében is jelentős részt vállal.

Empátiával, emberszeretettel közelít mindenkihez, átérezve a betegek kiszolgáltatottság érzését.

 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERE – DR. RÉTHELYI MIKLÓS – ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM – BELLA SÁNDORNÉ, SZÜLETETT ECK MÁRIA.

Bella Sándorné Környén született, általános iskolai tanulmányait is itt végezte el, majd Tatabányán az Árpád Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1970-ben, 3 évvel később pedig óvónői oklevelet szerzett a Soproni Óvónőképző Intézet Esztergomi Tagozatán.

Családot is Környén alapított.

Élete egyetlen munkahelyén, a Környei Vackor Óvodában nyugdíjazásáig 39 éven át dolgozott óvodapedagógusként. 1972. július 1-től 2011. május 31-ig szeretettel nevelte a rábízott gyermekeket, pályafutását végig a hivatástudat, felelősségérzet jellemezte.

Folyamatosan képezte magát, nyitott volt az új pedagógiai módszerekre, rendszeresen vett részt továbbképzéseken, hogy szakmai ismereteit bővítve még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. Nagyon jó kapcsolatot épített ki kollégáival, aktívan részt vett a közösségi megmozdulásokban és azok szervezésében, a fiatalabb, pályakezdő kollégáknak szívesen segített munkájukban.

Pedagógiai tevékenységét végig sok-sok szeretettel magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen végezte.

Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért 2003-ban Környe Község Képviselőtestülete Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette.

A Vackor Óvoda nevelőközössége példaértékűnek tartja óvodapedagógiai munkásságát, köszönik a gyermekekért végzett odaadó munkáját.

POLGÁRMESTERI DICSÉRET – LÓCZI BOGLÁRKA

A 8 esztendő Lóczi Boglárka hatalmas magyar siker részese volt a hónap elején a daganatos betegségekből felgyógyult gyerekeknek rendezett II. Győztesek Versenyén egy Moszkva melletti üdülőkomplexumban. A 7 – 16 éves gyermekekből álló, 30 fős lelkes magyar csapat 18 arany, 6 ezüst és 9 bronzéremmel érkezett haza, s ezzel az első lett az éremtáblázaton a számos, főként Európából érkező csapatok között. Lóczi Boglárka a magyarok aranyérmeinek számát gyarapította, légpuska lövészetben állhatott a dobogó legfelső fokára.

A többszörösen győztes gyerekeket, akik a rákkal is sikerrel vették fel a harcot, augusztus 25-én Schmitt Pál köztársasági elnök is köszönti.

 

Megosztás