Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

206pünkösdTavaly ősszel Steffenbergben, a pünkösdi hétvégén pedig Környén köszöntötték a két település tíz esztendős partnerkapcsolatát, s erősítették meg annak folytatását. A németországi partnertelepülésről már csütörtökön megérkeztek a vendégek, az itt tartózkodásuk programjai közül kiemelkedett a Pünkösd vasárnapi, amikor részesei lehettek a már hagyományos környei ünnepi rendezvénynek, s Peter Pfingst és Beke László polgármesterek ellátták kézjegyükkel a tízéves partnerkapcsolat megerősítéséről szóló dokumentumot.

3pünkösdA Pünkösdi Vígasságok a Közösségi és Tájháznál vették kezdetüket, ahol Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör és a Szivárvány Táncegyüttes műsorát követően a Schwowischi Buam muzsikájára és a vendégek bíztatása mellett döntötték ki a májfát az önkéntes tűzoltóság tagjai. Bár az erős szél alaposan megnehezítette a dolgukat, a színes szalagok között megbúvó borosüveg „ép bőrrel” megúszta a kalandot.

74pünkösdÜnnepélyesen ígéretet teszünk arra, hogy a településeink között meglévő baráti kötődéseket továbbra is fenntartjuk és megerősítjük. A jövőben is kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy Steffenberg és Környe fiataljai között további szoros kapcsolatok épülhessenek ki, hiszen ezzel is hozzájárulunk az európai szomszédság, a kölcsönös megértés, az összetartozás érzésének megerősítéséhez – ez azon a dokumentumon olvasható, melyet a kedvezőtlen időjárás miatt az általános iskola ünnepi díszbe öltöztetett tornatermében szentesített aláírásával Peter Pfingst és Beke László. A partnerkapcsolati megállapodást annak idején, 2005. július 8-án Peter Pfingst, Steffenberg és Horváth Miklós, Környe polgármestere látta el kézjegyével, a kezdeteket Paul-Heinz Petri, a Steffenbergi Partnerkapcsolati Egyesület volt elnöke így idézte fel: ebben az ötletben hangsúlyos rész vállalt a környei „Német Kórus” és a steffenbergi „Hagyományőrző” egyesület. 88pünkösdŐk, és Horváth Miklós, Peter Pfingst polgármesterek, valamint néhány aktív polgár intenzív előkészítő munkájának köszönhetően sikerült aztán ezt a partnerséget megvalósítani. A testvérvárosi kapcsolat megalapítói egyre idősebbek lesznek, vagy már el is hunytak, ezért most a fiatalabb generáción a sor, hogy a partnerség továbbra is fennmaradjon az alapítók szellemében – fogalmazott Paul-Heinz Petri, majd kérésére a jelenlévők néma felállással tisztelegtek Horváth Miklós és Alfred Weitzel, a Steffenbergi Partnerkapcsolati Egyesület egyik alapítójának emléke előtt.

87pünkösdA gondolathoz csatlakozva Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke úgy vélte, hogy a partnerkapcsolatot egy évtizede szilárd alapra helyezték, s az továbbra is bővíthető, további tartalommal tölthető meg, melyhez még több ember kívánnak aktivizálni. Ez a célunk és ebben az értelemben szeretnénk folytatni munkánkat! – hangsúlyozta az elnök.

A németországi delegációt a testvérvárosi kapcsolat 11. évében járva Peter Pfingst utóda, Gernot Wege, Steffenberg elöljárója, Paul-Heinz Petri, a szomszédos település, Gladenbach nyugalmazott polgármestere Klaus-Dieter Knierim és felesége is elkísérte Környére, így a leköszönő polgármester ünnepi beszédének kezdetén számukra is köszönetet mondott megtisztelő jelenlétükért.

117pünkösdPartneri együttműködésünk célja, hogy az embereket egész Európa szerte és azon kívül is összehozzuk, elősegítsük közöttük a megértést, és közelebb hozzuk hozzájuk a demokráciát. Egymás megértésének és az egymás iránti érdeklődésnek az elősegítése, a tolerancia és a világ nyitottsága, ezek voltak és ma is ezek társadalmunk legfontosabb értékei. Ezek az értékek a sarokkövei európai-demokratikus önazonosságunknak. Partneri együttműködési okmányunkban is benne van, hogy ezeket az értékeket tovább kell adni fiataljainknak. – hangzott el a németországi testvértelepülés polgármesterétől, aki a kölcsönös látogatások megritkulását sem elkendőzve arra kérte a német és magyar települések polgárait, hogy továbbra is közösen munkálkodjanak ezen a baráti kapcsolaton, vonjanak be minél több fiatalt, s töltsék meg élettel a partneri együttműködést. Kívánom mindannyiunknak, hogy a Környe és Steffenberg közötti partnerség az eljövendő években termékeny jövőt éljen meg. Számomra, tisztelt ünneplő vendégeink, ez az utolsó partnerségi rendezvény hivatalos funkciómban. Csaknem 18 év után elhatároztam, hogy nem pályázom Steffenberg város polgármesteri tisztségére. Már megválasztották utódomat, aki szűk 3 héten belül el is foglalja polgármesteri hivatalát. Meg vagyok arról győződve, hogy utódom is mindent meg fog tenni partneri kapcsolataink érdekében. Ebben a reményben kívánok magunknak szép ünnepet, és termékeny jövőt településeink barátságának – zárta gondolatait Steffenberg leköszönő polgármestere.

119pünkösdA házigazdák részéről Beke László a testvérkapcsolat alapköveinek letéteményesei, Alfred Weitzel és Horváth Miklós személye mellett fontos mérföldkőként emelte ki az iskolák közötti cserediák kapcsolatot, melyet mára a települések közötti diákcsere vett át. Nagyon örülök, hogy a mostani alkalomra, amikor aláírásunkkal megerősítjük ezt a kapcsolatot, ilyen szép számmal jöttek el hozzánk barátaink. Remélem, ez a mostani néhány nap megerősítette az érzést, hogy amikor Környére jöttök, akkor hazajöttök, hozzánk – fogalmazott, s reményét fejezte ki, hogy aki most először jár Környén, az is úgy érzi, hogy ide vissza kell térnie, mint ahogy a környeiek is ugyanígy éreznek Steffenbergben.

132pünkösdBeke László az önkormányzat és a falu egésze nevében fejezte ki köszönetét Peter Pfingst, Környe díszpolgára számára, aki mindvégig szívén viselte és támogatta a kapcsolatot, segítette, hogy az iskolás gyerekek, fiatalok között lévő cserediák-kapcsolat folytatódhasson. Értékesnek és fontosnak tartotta, hogy a jövő generációja kölcsönösen megismerhesse egymást, megtapasztalhassa azt, hogy a köztünk lévő 1000 kilométeres távolság ellenére nagyon sok mindenben ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazok a dolgok okoznak számunkra örömet, vagy bánatot – hangzott el Környe polgármesterétől, s kívánt jó egészségben, boldogságban töltött hosszú nyugdíjas éveket Peter Pfingst számára felesége Margret és szerető családja körében.

A Pünkösdi program nem szűkölködött vissza- és előretekintésben, hagyományőrző produkciókban: az iskola tornatermében a Közösségi és Tájháznál fellépők mellett az Obereisenhauseni Hagyományőrző Csoport adott ízelítőt kávédaráló-polkával, takács- és üllőtánccal településük életéből, néptánc hagyományaikból, a 2013 szeptemberében alakult Schwung tánccsoport pedig a környei sváb virtusból.

Köszönetnyilvánításban is bővelkedett a rendezvény, hiszen az évtizedes partnerkapcsolat nem jöhetett volna létre, s nem működhetett volna a „mozgatórugók” nélkül. 205pünkösdAz ünnepi eseményen a Steffenberg – Környe évtizedes partnerkapcsolati együttműködéséért végzett értékteremtő tevékenységének köszönetnyilvánításaként és elismeréséül oklevelet vehetett át Peter Pfingst, Paul-Heinz Petri, Adelheid und Dieter Meisner, Marlies und Erhard Kraft, a Brauchtumsgruppe Steffenberg, Menoniné Pillmann Teréz, Szőgyényi Zoltán és Szőgyényi Zoltánné, Fábián Józsefné, Stamler Dezsőné, a Környei Német Nemzetiségi Dalkör és a Környei Németek Baráti Köre.

Megosztás