Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében pályázatot hirdet meg négy kategóriában. Az alapítvány támogatására nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, valamint szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények munkavállalói pályázhatnak február 29-ig.

PÁLYÁZAT NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

Azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy pályázhat, aki öregségi nyugellátásban részesül. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 85.000 Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázat esetén az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

erzsebet-nyugdijasok

 NAGYCSALÁDOSOK RÉSZÉRE

Azon belföldi illetőségű magánszemély pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat beadását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100.000 Ft-ot nem haladta meg, továbbá három vagy több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki az adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja.

A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít az Alapítvány 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermekek részére az Alapítvány gyermekenként 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén.

erzsebet-nagycsaladosok

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK RÉSZÉRE

Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy pályázhat, aki fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesült 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 120.000 Ft-ot. A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft értékű

üdülési szolgáltatást biztosítanak, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat.

erzsebet-fogyatekossaggal.elok

SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE

Azon belföldi illetőségű magánszemély pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint – aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1-2. sz. melléklete által felsorolt munkakörök valamelyikében foglalkoztatott. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a 150.000 Ft-ot és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázó részére az alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

erzsebet-int-munkvall

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.mnua.hu honlapon az „Erzsébet program” menüpont alól, a következő linkről tölthető le. 


 

Megosztás