Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe Község Önkormányzata a tulajdonában lévő, 0626/1 hrsz-ú, kivett repülőtér művelési ágú, 49 ha 6266 m2 nagyságú ingatlanát 2020. február 1. napjától bérbe adja, kizárólag állatok legeltetésére és a fűállomány lekaszálására. A pályázat 2020. január 21-én 14 óráig nyújtható be a Környei Polgármesteri Hivatal Titkárságán, 2851 Környe, Alkotmány u. 2. szám alatt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–        természetes személy pályázó esetén: a pályázó nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint egyéni vállalkozó pályázó esetén vállalkozói igazolványának számát, adószámát,

–        gazdálkodó szervezet pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági lajstromszámát, adószámát

–        a bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet kevesebb 70.000 Ft/ha ajánlatnál 45 ha 6266 m2 területre. (ingatlan területe 49 ha 6266 m2 – repülőtér kiszolgáló egység, illetve felszállópálya 4 ha területe),

–        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a bérbeadás pályázati hirdetményben megadott feltételeit elfogadva kíván bérleti szerződét kötni,

–        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn lejárt köztartozása, kivéve, ha annak megfizetésére haladékot kapott

 

A borítékbontás időpontja: 2020. január 21. 14:00 óra

A pályázat nyertese:

–        A polgármesteri hivatal a borítékbontást követően licittárgyalást tart, amennyiben több érvényes, azonos mértékű bérleti díjat tartalmazó pályázat érkezett.

–        Amennyiben a pályázó a borítékbontáson nem jelenik meg, vagy írásbeli meghatalmazott útján nem képviselteti magát, az általa beadott pályázat eredménytelennek minősül.

–        Nem részesülhet kedvező elbírálásban az a pályázó, akinek a Bérbeadóval szemben a borítékbontás napján lejárt tartozása van.

–        A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó, és akit Környe Község Önkormányzata annak hirdet ki.

–        A pályázat nyertese bérlőként jogosultságot szerez a pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú, 1. sz. mellékletben csatolt bérleti szerződés megkötésére.

–        Amennyiben a pályázat nyertese a kihirdetéstől számított 8 munkanapon belül nem köt bérleti szerződést a kiíróval a megajánlott bérleti díjon, a pályázat kiírója jogosult a következő legjobb ajánlatot tevőjével bérleti szerződést kötni.

A pályázat kiírója ajánlati kötelezettségét kizárja, a pályázat bármely szakában jogosult a bérleti szerződés megkötését megtagadni. Továbbá az Önkormányzat, mint bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy a pályázat vonatkozásában nem hirdet nyertest.

 

 

Környe Község Önkormányzata

Megosztás