Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Teltházas gálaműsorral zárult a környei általános iskola Kisfaludy-napok programsorozata a Művelődési Házban. A gálán – amely a produkciókon keresztül immáron majdnem két évtizede ad ízelítőt az intézményben folyó színes művészeti és nevelői tevékenységből, a diákok tehetségéből – hagyományosan három diák vehetett át elismerést.

A kistérségi tanulmányi verseny és a grafika tanszakos diákok kiállítása mellett rendhagyó tanítási nap is részese volt a környei általános iskola egykori tanítója, igazgatója, s 2001-től névadója előtt tisztelgő Kisfaludy-napok programsorozatnak.

Az alsósok Kelemen Piroska varázslatos világába pillanthattak be, aki a népmese, a népdal és népviselet erejét mutatta meg, majd a református templomban Nagy Péter tiszteletes úrtól hallhattak a templom történetéről, később pedig Tóth Gábor tartott állati jó bemutatót saját kedvenceinek „vendégszereplésével”. A gyerekek láthattak egeret, patkányt, görényt, nyestet, rókát, borzot, kutyát, miközben az előadó humorral fűszerezve mesélt életmódjukról, szokásaikról, testfelépítésükről.

A felsősök futóversenyen mérték össze tudásukat a tóparton, „levezetésként” előadásokat hallhattak a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaitól, vezetőitől: Sikrai Attila tűzoltóalezredes az alumínium gyártásról, a vörösiszap katasztrófáról beszélt, Bakos Martin, Zink Máté a tűzoltóságok működésével, feladataival ismertette meg a hallgatóságot, Popovics Milán a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokhelyettese a katasztrófavédelem feladatairól tartott tájékoztatót, Bene Zsolt parancsnok pedig a speciális és barlangi mentésekről. A rendhagyó tanítási nap során elérkezett az az idő is, amikor a diákok „hivatalosan is” használhatták mobiljaikat az órán. A Digitális témahét fő célja volt, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. Kreatív feladatok keretében fejleszthették képességeiket. A nap zárásaként a gyerekek a Kisherceg című előadást tekinthették meg a Művelődési Ház színjátszó csoportja előadásában. A nagyérdemű tehát bolygók közti utazáson vehettek részt volt és jelenlegi iskolatársaik kalauzolásában.

Április 7-én a harmadik évfolyamosok ünnepi műsorát követően az iskola épületének falán elhelyezett emléktáblánál rótta le kegyeletét a Kisfaludy család nevében Dr. Kisfaludy Zsolt és felesége, Környe község önkormányzata képviseletében Pákozdi Ferenc alpolgármester és Svétecz László képviselő, valamint Ráczné Wiszt Vilma intézményvezető és Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség elnöke, majd az egybegyűltek az egykori iskolaigazgató sírjánál helyezték el az emlékezés virágait.

A program este a Művelődési Házban teltházas gálaműsorral folytatódott, amely 19. esztendeje csillogtatja meg a tehetségeket, ad ízelítőt az intézményben folyó színes művészeti és nevelői tevékenységből. Az estét rendhagyóan olyan gyermekek nyitották meg, akik még csak óvodások, mégis a művészeti tagozat tanulói. Az apróságok, akik előképzősként ismerkednek heti egy alkalommal a népi gyermekjátékokkal, a tánc alapjaival, Anna polkával nyitották meg a gálát, majd a folytatásban is a tánc kapott főszerepet, immáron a nagyobbak előadásában. A lányok, fiúk felvidéki polgári táncokat roptak, ízelítőt adva abból, hogy a múlt évszázadi polgárosodás milyen hatással volt a paraszti kultúrára, hogyan egészültek ki a falvak hagyományos táncai új társas táncokkal, s váltak napjainkig is igen népszerűvé.

A legkisebbek, az 1b tanulói tavaszváró dalokkal és mondókákkal mutatták be, hogy bármilyen nehéz is az iskolai élet, azért időnként megenged egy kis játékot, nevetést. Rosszcsontokként léptek színre a 3b-s diákok, s produkciójukkal a pironkodást mellőzve, vidáman, mókázva hirdették, hogy bizony a „számtan se megy még”, de nem is értik, miért kell „erőltetni”, hiszen van számológép…

Csóra Jánosné segítségével és felkészítésében ritmusra és mindenki gyönyörűségére szólaltattak meg kicsi harangokat az 1a-sok, akik a jól ismert és kedvelt Micimackó című dallal léptek színre, s a folytatásban is mese következett.

Láng Éva és Odlerné Takács Zsuzsanna a környei meseíró, Palásthy Ágnes „A Katica pöttyei” című meséjét álmodta színpadra, a kis színjátszó szakkörös gyerekek pedig láthatóan igazán élvezettel bújtak a katica, a szöcske, méhecske, futrinka, bodobács, csiga, de még a poloska bőrébe is, s kacagtatták meg a közönséget a pettyeivel, kinézetével elégedetlen kis katicalány és barátainak történetével. Lélekemelő dolog másokon segíteni, és csodálatos, ha valakinek a nehezebb időkben segítő kezet nyújtanak… – erről is szólt a mese, és a kis színjátszókat követő énekkarosok dalai is az emberek számára fontos érzelmekről, tulajdonságokról üzentek: a tiszta jellemről, az anyák, nagyanyák iránti hatalmas szeretetről és arról, hogy minden nehézség ellenére milyen szép a világ.

A gyerekek 90 percen át énekeltek, táncoltak, meséltek, zenéltek a színpadon, s Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, a gála szervezője a finálé előtt a szülőkhöz fordulva így fogalmazott: ők az Önök gyerekei, legyenek rájuk büszkék! Az est főszereplői pedig mintegy folytatva a gondolatot, záródalukkal a szülőket köszöntötték: apa a legnagyobb hős a világon, anya is egy hős, gyereke van, három. Szeretem jobban, mint a csokikat Őket, örülök, hogy kaptam ilyen szülőket…

A gála részeként került sor a Kisfaludy-díj és emléklapok átadására is. A díjat minden évben az a nyolcadikos diák nyerheti el, aki nemcsak a tanulmányi eredményével, hanem a közösségért végzett munkájával, a versenyeken elért eredményeivel is öregbítette az iskola hírnevét, emléklapot negyedik osztályos tanuló kaphat.

Idén Kaszap-Nagy Sára részesült a Kisfaludy-díj elismerésben. A végzős diák az általános iskolai tanulmányai alatt végig kimagasló tanulmányi eredményével és példamutató magatartásával tűnt, tűnik ki társai közül. Szerény, csendes, visszahúzódó, nagyon érzékeny személyiség, de társaival szemben mindig segítőkész és barátságos. Az osztályközösségben ugyan soha nem volt vezéregyéniség, de társai elismerik tudását, értékelik szorgalmát és hallgatnak véleményére. Tanáraival, a felnőttekkel szemben tisztelettudó, udvarias és segítőkész. Vállalt feladatait becsülettel elvégzi, a végsőkig kitartó. Az iskolai, körzeti és városi versenyeken minden évben jó eredménnyel képviseli az iskolát. Negyedikes korában a Kölcsey Anyanyelvi tanulmányi versenyben 10. helyezést ért el. A 2014/2015. tanévi K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő regionális középdöntőjében csapatával 2.helyezést ért el. Hatodikosként a Kistérségi tanulmányi versenyen matematika tantárgyból 1. helyezést ért, idén pedig magyar nyelv és irodalom csapatversenyben 2. helyezett lett.

Kisfaludy-emléklapot két negyedik osztályos tanuló, Köpe András és Bencze Emese vehetett át.

Köpe András tudás utáni vágya első osztálytól kiemelkedő. Minden érdekli, mindenről nagyobb ismeretanyaggal rendelkezik, mint korosztálya. A tanítási órák anyagát rendszeresen kiegészíti, lexikonokból, történelmi olvasmányokból, ezekkel az ismeretekkel is színesíti az órákat. Jelenleg már a felső tagozatos történelmi témákhoz kap segítséget. Évek óta minden versenyen részt vesz, így a mesevetélkedő csapattagja, a Bolyai matematika, és a Bolyai anyanyelvi csapatverseny csapatvezetője, a tatabányai Bolyai matematika levelezős versenyen 3-4. osztályban a döntőbe jutott, ahol szép eredményt elérve képviselte az iskolát. Második éve tagja a K&H verseny csapatának is. Indult az iskolai szép olvasási és versmondó versenyen is. Az idei Alapműveleti Matematikaverseny körzeti fordulóján  III. helyezett lett. Tanulmányi munkájában évvégén és félévkor több tantárgyból is kitűnő eredménnyel végzett. Az osztályban segíti az osztályközösség kialakítását, csendesen, de határozottan támogatja osztálytársai munkáját. Társai szeretik, tisztelik tudásáért, szívesen fogadják segítségnyújtását. Tanáraival, az iskola dolgozóival és társaival tisztelettudó, udvarias.

Bencze Emese első osztályos kora óta tanulmányi eredményei, szorgalma, kitartása példamutató társai számára is. Nemcsak a világ dolgaira nyitott, hanem empatikus a többiekkel szemben is, az osztály tagjai ezért is szeretik, csoportmunkában vezetőnek választják. Érzékenysége nemcsak társaival szemben nyilvánul meg: erős kötődése van az állaktokhoz, a természethez. Mióta elsajátította a betűk ismeretét, mindig van nála könyv, szabadidejének egy részét olvasással tölti. Minden versenyen – amelyen az osztály indult – az elsők között vett részt. Idén első helyezést ért el a szép olvasási versenyen. Több évig volt aktív tagja az iskolában működő színjátszó szakkörnek is. A tanulás mellett számítani lehet rá szervezésben is. Nyitott, intelligens, meleg személyisége példamutató az egész közösség számára.

Megosztás