Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Élvezzétek a vakáció örömeit, de vigyázzatok saját magatok és társaitok testi épségére. Tartsátok be a kerékpáros és fürdőzés szabályait. Próbáljátok időtöket kellemesen és hasznosan eltölteni – szóltak a szünidei jó tanácsok a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csütörtöki évzáró ünnepségén, majd elhangzott a diákok szívéhez legközelebb álló mondat: ezzel a 2016/2017-es tanévet bezárom!

A bejelentést ezúttal is a tanulók éljenzése követte, ami érthető is, hiszen mindannyian tudjuk jól, és az évzárón a 2.b osztály műsora is arról szólt, hogy sutba a táskával, füzetekkel, jöhet a vakáció!

Nem mindenki számára lesznek azonban felhőtlenül örömteliek a nyári hetek, hiszen felső tagozatban tíz gyereknek kell javító vizsgát tennie, négynek pedig évet ismételnie – ez is elhangzott Ráczné Wiszt Vilma igazgatótól, aki az elmúlt tanévet összegezte. A legkisebbek megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek a számok világával, közülük 19-en teljesítettek kiválóan. A 2-4. évfolyamon 36 diák szerzett kitűnő bizonyítványt, felsőben kilenc. A végzősök pályaválasztása is lezárult, 19%-uk gimnáziumba, 42%-uk szakgimnáziumba, 39%uk szakközépiskolába jelentkezett, hármukra azonban pótvizsga, egy diákra pedig évismétlés vár.

Az intézmény diákjainak magatartására adott jegyek átlaga 4,3 a szorgalomé 4,2 lett, a tanulmányi átlag 4. Pontosan tucat volt az egy tanulóra eső mulasztott napok száma, az igazolatlan hiányzásoké meghaladta a 100 napot. Mint az igazgató elmondta, ennek túlnyomó része négy tanulóhoz köthető, a szülők ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

A kiemelkedő tanulmányi eredményével, magatartásával, szorgalmával, közösségi munkájával, a versenyeken, rendezvényeken való eredményes szereplésével példát mutató diákok száma majdnem elérte a 140-et, a Szülői Munkaközösség és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajándék jutalomkönyveit a diákok az osztálytermekben vehették át.

A német nyelv tanulása során nyújtott példamutató szorgalmáért a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe Aknai-Mike Zsófiát, Köpe Andrást, Riezing Csongort, Fóthi Lorát, Lopez Vega Hamka Emmát, Marosi Áront, Soós Lili Zsófit, Szabó Zsolt Lászlót, Aknai-Mike Pannát, Karnuts Ferencet és Nitas Natáliát részesítette ajándékban.

Az atlétikai versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Kohl Dániel, Nagy Miksa, Balaskó Patrik, Horthy Ákos, Riezing Csongor és Végh Viktória vehetett át jutalmat.

Az évzáró részeként Pákozdi Ferenc alpolgármester az önkormányzat nevében köszönetét fejezte ki a tanév megbízott igazgatója, Ráczné Wiszt Vilma számára az intézményvezetői teendők lelkiismeretes, odaadó ellátásáért.

A tanév bezárása előtt néhány hasznos információ is elhangzott: az iskola igazgató-helyettesi irodájában a nyári szünet ideje alatt minden szerdán 8 és 13 óra között ügyeletet tartanak. A pótvizsgáról az érintettek levélben kapnak értesítést. A tanévnyitó ünnepély augusztus 31-én 17 órakor lesz, mivel a tanév szeptember 1-jén kezdődik. A tankönyveket az eddigi gyakorlatnak megfelelően az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.

Megosztás