Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Első alkalommal 16 esztendeje, Dr. Kis József világi lelkipásztori munkatárs kezdeményezésére ültek fehér asztalhoz, agapéra Advent időszakában Várgesztes, Vértessomló és Környe római katolikus közösségének tagjai, hogy egyeztessék programjaikat, s mind jobban megismerjék egymás hitéleti tevékenységét. Az esemény házigazdai stafétáját évente átadják, hiszen minden esztendőben más-más község látja vendégül a híveket.

December 8-án a környei Művelődési Házban gyülekeztek a vendégek, akiket a közös imádság előtt Gerendai Sándor esperes így köszöntött: nagyon meg vagyok hatódva attól a ténytől, hogy ennyire összetartanak, s hogy ebben a szent adventi időszakban, karácsonyra készülvén összejövünk egy kis baráti beszélgetésre, együttlétre. S ez valóban nagyon fontos ebben a világban, amikor az embereknek kevés idejük van, és sokszor elmegyünk egymás mellett anélkül, hogy egymásnak időt, minőségi időt tudnánk szentelni. Valamilyen úton-módon le kellene fékezni az időnek ezt a felgyorsulását. Nem tudom, hogy hogyan, de a Teremtő megadta nekünk az életritmust, az évszakokat, a hosszú téli estéket is talán azért, hogy többet töltsünk a családunkkal, a szeretteink körében, a gyermekeinkkel foglalkozván, baráti körben, közösségben. Hiszen ezért érdemes élni, ez adja az élet értelmét, ízét, ettől leszünk boldogok – hangzott el az esperestől.

Dr. Kis József, a közös találkozók életre hívója húsz esztendőre tekintett vissza: 1999-et írtunk, amikor Várgesztesen egy kis házikót kezdtem el építeni, és Alsógallán orgonáltam még, de közben időnként gesztesen is besegítettem. Abban az évben, augusztus 4-én hagyott itt bennünket Ottó atya. Szeptemberben érkezett Sándor Atya. 2003-ban a gesztesi templomban kicserélték a tégla alapot, majd a padokat is. 2005 októberében újabb csodálatos ünnepelt éltem meg, amikor felszentelték a várgesztesi harangot – sorolta az elmúlt két évtized számára legfontosabb, legszeretetteljesebb, örömteli, vagy fájdalommal átitatott eseményeit, történéseit, belefoglalva a felújított környei plébánia 2018-as átadását, majd Bedy Sándor elhunytát is. A világi lelkipásztori munkatárs zárásul így fogalmazott: köszönet mindenek felett az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, hogy a Ti közösségeitekben az Úr a tenyerén hordott engem.

Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem vehetett részt a rendezvényen, de a házigazdáknak írt üzenetében hangsúlyozta, hogy továbbra is fontosnak tartja az egyházközségek szoros együttműködését, mert csak az együttmunkálkodás lehet a siker kulcsa.

Beke László környei polgármester köszöntőjében azt emelte ki, hogy az együttgondolkodás legfőbb ereje nagyon sok programban mutatkozik meg, a három egyházközség összetartozása nem az évenkénti egy alkalomról szól, amikor leülnek beszélgetni, hanem a közös rendezvényekről, közös sikerekről, vagy éppen a nehézségekről, amik csak közösen győzhetők le. Ez egy olyan érték és erő számunkra, amit meg kell őrizni. S ilyenkor, Adventkor nagyon sok lelki feltöltődést is kapunk. Kívánom, hogy legyen erőnk, hitünk folytatni ezt a munkát, hogy ilyen közösségben dolgozhassunk, mert úgy látom, mindenki őszinte szívvel, önzetlenül tesz ezért a közösségért, s ez maradjon így meg a jövőben is – zárta gondolatait.

Az esperes úr igen érzékletesen tartott tükröt a mai életünknek, a társadalmi berendezkedésnek, a rohanásnak. Amikor találkoznak az emberek egymással, elhangzik a kérdés: „hogy vagy?”, de jószerivel már lép is tovább, mert a válaszra már nincs ideje… – csatlakozott a korábban elhangzottakhoz Igó István, Vértessomló polgármestere, aki 1998-tól önkormányzati képviselőként, jelenleg pedig második ciklusát töltő településvezetőként részese a hármas közösségnek. Sokszor veszünk részt egymás ünnepein, s számon is tartjuk azt, hiszen egyforma értékteremtésről és formálásról van szó. Az eltelt 20 évben Vértessomlón is számos fejlesztés érintette az egyházközséget, a katolikus templomot – mondta el a polgármester, aki aktualitásként szólt az útszéli keresztek felújítására a közelmúltban benyújtott pályázatról, melyet szintén az összefogás jellemez, hiszen az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az egyházközség közösen nyújtotta be. Mint mondta, Bedy Sándor elhunytát követően nem szenvedett csorbát a hitélet, az ünnepeket, ezért háláját és köszönetét fejezte ki Gerendai Sándor esperes, s mindazok számára, akik segítséget nyújtanak. Végül azt kívánta, hogy ez a barátság, ez a meghitt együttgondolkodás a továbbiakban is legyen minta.

Az agapé folytatásában a községek hitoktatói, Steiner Tímea, Tremmel Kata és Ródé Emese adtak ízelítőt a három település egyházi ifjúsági hitéletből, amely idén is igen színesnek bizonyult, s amelynek egyik pillére, hogy megismertessék egymással másik faluban élő gyermekeket, és biztosítsák számukra a lehetőséget a kapcsolattartásra. A gyermekmisék havi egy alkalommal továbbra is igen népszerűek, a színvonalas zenekari közreműködés egészen más jelleget ad a szentmisének, időnként a gyerekek is bekapcsolódhatnak, a misét pedig vagy játék, vagy valamilyen foglalkozás követi – hangzott el, és az az örömteli tény is, hogy 15 esztendő után ebben az évben ismét volt bérmálás, Vértessomlón 11 helybeli, várgesztesi, környei fiatalnak osztott ki szentséget Spányi Antal megyéspüspök.

Dr. Árendás József a környei Katolikus Caritas számvetése kapcsán is sikeres programokról, kezdeményezésekről tájékoztatott, s arról, hogy az emberek segítőkészsége, nyitott szíve változatlan. Az elmúlt évi adventi gyűjtés eredményeként 500 kiló élelmiszert és 19 doboz játékot oszthattak szét 83 családnak. A krumpliebéd során 230 ezer forint gyűlt össze, ezt kiegészítve kilenc családot támogathattak karácsony előtt 35-35 ezer forinttal. Idén márciusban a tatabányai KÉSZ színjátszói adták elő az István király című darabot, a jótékonysági rendezvényen 74.700 Ft gyűlt össze, melyet a caritasnak ajánlottak fel. A nagyböjti gyűjtés mérlege 290 kg élelmiszer és 35 tálca tojás volt, az adományokat 35 családnak juttatták el, augusztusban egy 5 gyermekes család beiskolázási költségeihez járultak hozzá 30 ezer forinttal, egy családnak pedig pályázati támogatással kandallót juttattak el.

 

 

Megosztás