Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

sáv diagramTisztelt Környeiek!

Minden bizonnyal már valamennyien kézhez vehették Orbán Viktor Miniszterelnök Úr levelét, melyben tájékoztatja az ország, így Környe lakosságát is a kormány döntéséről, miszerint az ötezer fő alatti településeket megszabadítják adósságuktól. A levelek kézhezvétele óta nagyon sokan keresték meg önkormányzatunkat azután érdeklődve, mekkora adósságból váltotta ki az állam Környét. Sőt volt olyan kérdés is, hogy azért csak most indult el az óvoda építése ilyen látványosan, mivel eddig a településnek annyi adóssága volt, hogy nem tudta a beruházást elkezdeni? A megkeresések okán a következőkről szeretném tájékoztatni községünk lakóit.

A döntés minden bizonnyal számos települést érint, ám községünk esetében a levél tartalma kiegészítést igényel: Környe soha, egyetlen percig sem volt olyan adósságcsapdában, amely veszélyeztette volna a falu működését, fejlesztését, köszönhetően a közigazgatási területén működő vállalkozások által megfizetett adóforintoknak, valamint a felelős gazdálkodásnak!

A kormány gesztusa révén nyilván valóban sokan fellélegezhetnek, ám fontosnak tartottam a környeiek tudomására hozni, hogy ők nem tartoznak a kormány által az adósságcsapdából kiváltott települések lakói közé, községünkben az alapvető feladatok ellátása is biztosított, az emberek biztonságát semmi sem veszélyezteti. Úgy vélem, szerencsésebb lett volna, ha a Miniszterelnök Úr tájékoztatója csak azokra a településekre jutott volna el, amelyeknek a jogszerű működéséhez elengedhetetlen volt ez a hitelátvállalás.

A tények:grafikon éves törlesztővel

Önkormányzatunknak hitele csak 2006. előtti kötelezettségvállalásból eredt. A következő fejlesztések fedezetét szolgálta hitel:

– 2002-2009-ig az iskola kazán-korszerűsítése

– 2003-2012-ig közintézmények világításkorszerűsítése pályázat útján, az önrész finanszírozása történt hitelből (a fejlesztésből származó megtakarítás képezte a törlesztés fedezetét)

– 2004-2010-ig Toyota gépjármű vásárlása

– 2005- nyertes Közkincs Pályázat a tájház építésére, állami kamattámogatással. A beruházás 2007-2008-ban valósult meg. A hitelszerződés futamideje 2008-2022-ig szólt. Ezt a hitelt váltotta ki az állam a 2012. évi CLXXXVII tv. 8 §-ban szabályozottak szerint. Ez Környe esetében 12 886 661 Ft-ot tett ki. Elgondolkodtató, ha emellé a szám mellé tesszük a decemberben az önkormányzat bankszámláján lévő pénzkészletét: 536 756 000 Ft. Egyébként pedig a kamattámogatott hitel törlesztése éves szinten 1,2 millió forintos kiadást jelentett a falu számára…

És végül egy számadat arról az értéknövelésről, melyet az önkormányzat 2006-2012-ig fordított községünk fejlesztésére: 965 773 000 Ft. (Ebben az összegben nincsenek benne azok a jóléti és szociális támogatások, melyet községünk lakói élveznek.) Érdemes még azt a tényt is megemlíteni, hogy évről-évre egyre nagyobb pénzmaradvány készlettel zártuk a költségvetési éveket.

Bízom benne, hogy tájékoztatásom megválaszolja azokat a kérdéseket, melyek a Miniszterelnök Úr levelének olvasása után merültek fel Önökben. Remélem az is világosan kitűnik, hogy a költségvetésünkben az óvodaépítéshez szükséges fedezet is rendelkezésre állt és áll.

 

Tisztelettel:

Beke László polgármester

 

 

Megosztás