Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

közmeghallg.Kisebb moraj kísérte hétfő este Beke László bejelentését a falugyűlésen, miszerint a Magyar Közút várhatóan lámpás kereszteződést alakít ki a templomnál. A polgármester azt is hangsúlyozta: a beruházás nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. A sportcsarnok terveire, az építkezés várható jövő évi elkezdésére vonatkozó közlését hallhatóan elégedetten fogadták a résztvevők.

Hagyományosan az elmúlt év eseményeiről, beruházásairól, fejlesztéseiről, eredményeiről szólt a falugyűlés kezdetén Beke László. A falu tervezett költségvetése tavaly meghaladta az 1,3 milliárd forintot, majd a teljesülése a decemberi módosítás után több mint másfél milliárdban realizálódott, a tartalékkeret meghaladta a 355 milliót.

közmeghallg._04A tavalyi évben a gazdasági programunknak megfelelően az önkormányzat kiemelt feladatként határozta meg az utak és járdák felújítását, illetve új járdaszakaszok építését. Ezt figyelembe véve új járdaszakaszt építettünk a Somlói utcában, a Beloiannisz utca végén. Felújíttattuk a Beloiannisz úti páratlan oldali járdaszakaszt, az Alkotmány utcában a Közösségi és Tájháztól a Tatai utca kereszteződéséig térköves járda épült. Ennél a járdaépítésnél – lakossági kérésre – ahol lehetett a járda szélességét megnöveltük fél méterrel, de sajnos ez több helyen nem valósulhatott meg, mivel a villanyoszlop a nyomvonalba került volna – hangzott el a számos felújítás ismertetésekor.

A civil szervezetek mellett a községben működő egyházak számára is biztosított támogatást az önkormányzat, a Református Gyülekezet 3 millió forintot fordíthatott a parókia épületének felújítására, míg a Katolikus Egyházközség közel 2,5 milliót a templom padfűtésére.

közmeghallg._02A polgármester hosszan sorolta a falut érintő fejlesztéseket, s mint később kiderült, az idei, majd az azt követő évekre is bőven jut tervekből, feladatokból. A kerékpárosoknak jó hír, hogy a hó elején a felek aláírták azt a konzorciumi megállapodást, amely az Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút megépítésére benyújtandó pályázathoz jött létre. A három önkormányzat az előkészületi munkákat már a tavalyi évben elkezdte, a beruházást – a pályázati kiírás szerint – legkésőbb 2018. június 30-ig be kell fejezni, de még arra is van reális esély, hogy a jövő esztendőben elkészüljön a kerékpárút – hangzott el.

A környei sportcsarnok építésére idén is 200 millió forintot tartalékolt az önkormányzat. Az előzetes vizsgálatok alapján a megvalósítás a sporttelep és az iskola hátsó, játszóudvara lehetne, hiszen mindkét terület elég nagy ahhoz, hogy megépíthető legyen a csarnok. A sporttelep esetében viszont a magas talajvíz és az iszapos talaj miatt jelentős többletköltséggel járna a beruházás, így a mérnöki vélemény szerint a legalkalmasabb területnek az iskola melletti látszik, ahol a megfelelő számú parkoló kiépítése is biztosított, illetve az iskola közelsége révén a teközmeghallg._08stnevelés órákat is megtarthatnák a sportcsarnokban. Várhatóan áprilisban írják ki a tervpályázatot, ősszel kezdődhet a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, s jövőre akár a sportcsarnok építése.

Az útfelújítások is folytatódnak idén, a tervekben szerepel – a többi között – a tagyospusztai és környebányai martaszfaltos utak felújítása. Két jelentősebb fejlesztés lesz a Rózsa utcának a Régiposta utca és a Hunyadi utca közötti szakaszának 5,5 méter szélesre szélesítése és süllyesztett szegéllyel való ellátása, valamint a Hunyadi utca Rózsa utca és Beloiannisz utca szakaszának felújítása.

közmeghallg._10A Magyar Közút által tervezett és finanszírozott, a falut érintő fejlesztésekről a polgármester elmondta, hogy várható a 8119-es út felújítása a Bridgestone körforgalom és a falu közötti szakaszon. A község előtti szakaszon forgalomcsillapító sziget elhelyezését kérte az önkormányzat, ennek terveztetési költségét és a közvilágítás kiépítését a helyhatóság biztosítja majd. A Közút terveiben az is szerepel, hogy a Tatai úti kereszteződést közlekedési lámpával biztosítottá alakítja át. Várhatóan a templomnál lévő útkereszteződés forgalmát is közlekedési lámpa irányítja majd, elképzelhető, hogy tavasztól. Ezt szintén a Közút közlekedési fejlesztése, s a mérnökök biztosak abban, hogy nem csak biztonságosabb, hanem gyorsabb lesz az áthaladás. (A falugyűlésen elhangzott polgármesteri tájékoztató teljes terjedelmében itt olvasható el: Falugyűlés 2016)

Beke László tájékoztatója után a közmeghallg._15Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló évről és az idei tervekről, kiemelve, hogy a német nemzetiségi rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra törekedtek, hogy a nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és az elképzeléseiket tágabban értelmezve valósítsák meg. A zene és tánc hagyományokon túl – amik természetesen igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint például a gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet – fogalmazott. Az elnök ismertette az előző év programjait, melyek között olyan rendezvények is szerepeltek, melyek sikerrel tették le hagyományőrző, múltidéző események alapjait. Ilyen volt például a tavaly első alkalommal megrendezett tollfosztás, idén pedig a búcsúi hagyományok felelevenítése. (Tirhold Kármen beszámolója és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe idei évi programjai itt tekinthető meg: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat-2015.évről)

A két tájékoztatót követően érkezett el a kérdések, észrevételek ideje. A felvetések egy részére a polgármester azonnal magyarázattal szolgált, több, olyan esetekben, melyek az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, orvoslást ígért. Egy úr azt tette szóvá, hogy temetési szertartások idején nem elegendő a ravatalozóhoz vezető utak becsatlakozásához kihelyezett behajtani tilos tábla, mert az autósok elférnek mellette, s előfordult, hogy kikerülték, s majdnem elsodorták a ceremónián résztvevőt. Azt is felvetette, hogy véleménye szerint a szertartások idején a polgárőrök segítségét kellene kérni. közmeghallg._07A polgármester válaszában jelezte, hogy sajnos nem újdonság számára, amit hall, ezért nyomatékosan fogja kérni a temetkezési vállalkozók együttműködését, hiszen a mobil táblákat ők helyezik ki, márpedig ha az út közepén vannak, akkor nem lehet megkerülni.

Nem szolgálhatott számon kérhető ígérettel a Somlói úti buszmegálló „létesítmény” létesítésével kapcsolatban, hiszen – mint mondta – a buszmegálló épp egy kapubejáróban helyezkedik el. Arra ígéretet tett, hogy az áthelyezésről egyeztetést kezdeményeznek, de jelezte aggályát, hogy – a Beloiannisz útihoz hasonlóan – a szomszédos telektulajdonosok részéről várható az egyet nem értés. Kérdésként merült fel, hogy a tél során miért fogadták zárt kapuk a sporttelep melletti játszótérre érkezőket, mire Beke László személyes felelősséget vállalt az intézkedésért. Elmondta, hogy – ahogy a beszámolójában is elhangzott – a labdarúgópályán helyreállító munkálatokat végeztek, márpedig ha nyitott a játszótér kapuja, akkor szinte lehetetlen megakadályozni, hogy arról érkezve a pályát is „összejárják”, miközben mások épp azon dolgoznak, hogy javítsák a minőségét.

közmeghallg._03A faluban folyó folyamatos felújításokhoz kapcsolódva a polgármester mindazok számára köszönetét fejezte ki, akik segítik, s részesei annak, s azt is kérte, ha valaki valahol károkozást lát, az ne menjen el mellette szó nélkül, hiszen nagyon sok munka árán sikerült megszépíteni Környét, s minden itt élő érdeke, hogy a szépségét meg is őrizze.

közmeghallg._05közmeghallg._09 közmeghallg._13 közmeghallg._14 közmeghallg._16közmeghallg._18közmeghallg._12

Megosztás