Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

parlagfű1A földhasználónak törvényben rögzített kötelezettsége, hogy az adott év június 30. napjáig megakadályozza az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és azt követően az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartsa. Ha ezt elmulasztja, egyrészt közérdekű védekezést, azaz kényszer-kaszálást lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege 15 ezertől 15 millió forintig terjedhet.

Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy kül- vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez és némileg eltérőek a szabályok is.

Parlagfű külterületen

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot (NTI), amely elrendelheti a kényszerkaszálást, és szabhatja ki a növényvédelmi bírságot is, illetve jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingatlannál a földhasználót nem kell értesíteni a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére.

Parlagfű belterületen

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot ez esetben is az NTI szabja ki.

Az ellenőrzésről nem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi engedéllyel lehet behatolni. Nem árt tudni, hogy lakossági bejelentésre is indulhat az eljárás, míg ennek hiányában a hatósági ellenőrzés lényegében tervszerűen zajlik július 1-jétől.

 

Megosztás