Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Az irtáspusztai hígtrágya tároló engedély nélküli használatának megtiltását kezdeményezte hétfőn Környe jegyzője, miután az év végén lejárt a létesítmény ideiglenes fennmaradási engedélye. Ha a megyeszékhely építéshatósága betiltja az engedély nélküli használatot, a sertéstenyésztést folytató társaságnak gondoskodnia kell az állatok elszállíttatásáról.

Hosszú évekre nyúlik vissza, több társaságot érint, s több engedélyeztetési szálon is fut a Környe közigazgatási területéhez tartozó irtáspusztai sertéstelep működése, illetve annak tervezett kibővítése. Az egykor 25 ezer összférőhelyes telepen, ahol évtizedeken keresztül a Környei Mezőgazdasági Kombinát tenyésztett és tartott sertéseket, a társaság jogutódja, a Környe Pig Rt. 2001-ben 6 ezer állatot hizlalt. Az Rt. később egy holland érdekeltségű cégnek értékesítette a telepet, amely azóta többször gazdát, üzemeltetőt cserélt.

Az engedély nélküli hígtrágya tárolót 2008-ban még az Agrotech Holland Kft. építette, a társaságot akkor Környe jegyzője felszólította a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására. Az eljárás során azonban a szomszédos ingatlan tulajdonosa kizárást kezdeményezett a jegyző ellen a felettes hatóságnál, mivel úgy vélte, hogy nem biztosított az elfogulatlan ügyintézés. Így az ügyben Tatabánya építéshatósága járt el, s adta ki az ideiglenes fennmaradási engedélyt, amely 2010. december 31-én lejárt.

Időközben az Agrotech Holland Kft. is értékesítette a több helyrajzi számmal rendelkező telephelyet, ahol jelenleg két, azonos tulajdonossal rendelkező cég kíván sertéstenyésztést folytatni.

Mivel a hígtrágya tároló ideiglenes fennmaradási engedélye az év végén lejárt, Környe jegyzője hétfőn kezdeményezte a megyeszékhely építéshatóságánál az engedély nélküli használat megtiltását. Ha a tatabányai építéshatóság megtiltja a használatot, a sertéstenyésztést folytató társaságnak gondoskodnia kell az állatok elszállíttatásáról, amelyeket egy régi, becslések szerint kb. 2000 sertés befogadására alkalmas istállóban tart.

Egy 13 ezer bennálló létszámmal rendelkező sertéstartási kérelemre kiadott egységes környezethasználati engedélyt is megfellebbezett a környei önkormányzat, a fellebbezést elfogadó határozat szintén a tavalyi év végén érkezett meg az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A határozatban a felügyelőség visszavonja a korábban kiadott engedélyét, mivel a lakóházak közelsége miatt nem biztosított a minimális 500 méteres levegővédelmi övezet, s nem járulnak hozzá a védőövezet 300 méterre történő csökkentéséhez. A felügyelőség határozatából az is kiderül, hogy a tevékenység kérelem szerinti, a 2 ezer darabot jelentősen meghaladó állattartó telep megvalósítására nem adható engedély.

Mint Orlovits Tímea jegyző elmondta, jelenleg csak kiegészítő funkciójú, nem állatok tartására alkalmas létesítmények épülnek a telepen, s ezek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Így készül egy takarmánykonyha, három, egyenként 5350 köbméteres takarmánytároló siló, ürítő ház, egy szemes-terménytároló, három hígtrágya és egy állati tetem tároló.

A közelmúltban készült el szintén jogerős építési engedéllyel egy 6 ezer négyzetméteres malac-nevelde, de használatba vételi engedéllyel még nem rendelkezik a tulajdonos.

A cég két darab, egyenként 12800 négyzetméteres hizlaldára is nyújtott be építési engedély-kérelmet, ám az eljárást az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezethasználati engedélyének hiánya miatt felfüggesztették.

Az eltelt időszakban élénk sajtóérdeklődés kísérte az irtáspusztai sertéstelepen folyó munkálatokat, a tervezett bővítést, ám folyamatban lévő hatósági eljárásról, eljárásokról nem állt módunkban nyilatkozni – indokolt hétfőn Beke László, aki azt is hangsúlyozta: a környei önkormányzat döntései meghozatalakor a törvények biztosította keretek között a legmesszebb menőkig szem előtt tartja a településen élők érdekeit, életkörülményeit, s a községben működő vállalkozásoktól pedig elvárja a jogkövető magatartást. A polgármester úgy véli, hogy amennyiben az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, – még nem jogerős – a környezethasználati engedély kiadását megtagadó határozata irányadónak tekinthető, akkor a hatályos jogszabályok alapján Irtáspusztán nem valósulhat meg 2 ezer darabszámot meghaladó sertéstartás.

A falu első embere egy érzékletes összehasonlításra is felhívta a figyelmet: környezeti előzetes vizsgálati dokumentációkban az áll, hogy az irtáspusztai sertéstelep tervezett teljes működése esetén, éves szinten több mint 90 ezer köbméter hígtrágya keletkezne, melynek kihelyezéséhez a szaktárca 2008-as, vonatkozó rendelete szerint közel 1700 hektár szántóföldnek kell rendelkezésre állni. Környe közigazgatási területe 4500 hektár.

Megosztás