Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Reformációs és hálaadó istentiszteletre hívott kedden 9 órakor a környei református templom harangja. A templom homlokzatán a Reformáció 500. évfordulója alkalmából már hónapok óta hirdeti egy molinó: „Jézus Krisztus tegnap, ma én mindörökké ugyanaz!” Ugyanez az ige olvasható azon az emléktáblán is, melyet az istentisztelet zárásaként leplezett le Nagy Péter tiszteletes és Beke László polgármester.

Nagy Péter tiszteletes és a közösség október 31-én a Reformáció elindulásának fél ezredik évfordulója mellett azokért a munkálatokért is hálát adott, melyeket eddig tehettek Isten és többek segítségével, támogatásával a templom megújulása érdekében.

Minden változik. A világ és az egyház is, egyedül Jézus Krisztus nem. Ő akkor szólította meg a tanítványokat, apostolokat, reformátorokat, dédszüleinket, nagyszüleinket, szüleinket, és akkor szólított és szólít meg minket is, amikor annak általa rendelt ideje van. Ezért adunk hálát a mai napon is! Hogy 500 évvel ezelőtt Isten megszólított egy fiatalembert, Luther Mártont és elhívta arra, hogy változtasson az addigi szokásokon, egyházi gyakorlaton és ne valami újat hozzon, hanem visszatérítse az embereket, mindazokat, akik Krisztusban akarnak hinni, az alapokhoz. Töltse el a szívünket hálaadás, hogy ennek mi 500 év múltán is részesei lehetünk. Töltse el a szívünket hálaadás, hogy a támogatásoknak köszönhetően, templomunk az elmúlt egy évben és az azt megelőző években is épülhetett és szépülhetett. Adjunk hálát azért, hogy 500 évvel ezelőtt elindulhatott valami, amit úgy hívunk reformáció, és aminek Isten kegyelméből mi is részesei lehetünk katolikus, evangélikus, baptista vagy éppen református gyülekezeti tagokként, egyszerűen hívő emberként – hangzott el az igehirdetésben.

A Reformáció 500. évfordulójára készíttetett emléktábla leleplezését követően Beke László polgármester egy igazán ritkaságnak számító, 1794-ben Hollandiában kiadott Bibliát nyújtott át Nagy Péternek és a gyülekezetnek. A Károli Gáspár fordítású Szent Biblia elején rövid áttekintés olvasható 1794-ig a magyar nyelvű bibliakiadás történetéről Szombathi János, a Sárospataki Kollégium professzorának összegzésében. Az Ószövetség és az Újszövetség után 150 zsoltárt tartalmaz egybekötve, valamint két igazítótáblát: egyik az esztendő minden napjához társuló bibliai részre, a másik a zsoltárokra vonatkozóan.

Nagy Péter tiszteletes 2013 augusztusa óta szolgál Környén, és a gyülekezettel még abban az esztendőben nekiláttak a templom és parókia kertje parkosítási munkálatainak, mivel a templom falai a hozzáérő, rálógó ágaktól nehezen száradtak, a gyökérzet már az alapot veszélyeztette.

A következő évben került sor az ablakok cseréjére, a bejárati ajtó borításának elkészítésére, majd 2016 decemberében a templomtető újult meg. Ez év áprilisában a vizesedés ellen speciális anyagot injektáltak a szakemberek a falakba, elbontották a szószéket, befalazták az oldalsó ajtót, majd nyáron következett a padok szétszedése, elszállítása, a villanyvezetékek cseréje úgy, hogy később alkalmas legyen egy esetleges padfűtési rendszer működtetésére. A templomban szigetelték az aljzatot, álmennyezetet alakítottak ki, festettek, járólappal burkoltak, új szószék, küszöb és ajtótok készült, körbecsatornázták a tornyot. A júliust nagytakarítással búcsúztatták, így augusztusban már a padok ismételt összeszerelésén dolgoztak, gyűjtésből a terítők is megújultak.

Az, hogy a templom az eltelt esztendőkben ilyen szépen megújult, az összefogásnak és számos ember rengeteg munkaórájának köszönhető.

A tiszteletes az ünnepi istentiszteleten mindazok számára köszönetét fejezte ki, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, vállalkozóként, munkásként, magánemberként, gyülekezeti tagként, családként, fizetségért vagy felajánlásból Isten dicsőségére tevőlegesen, vagy anyagiakban segítették a munkálatokat.

Megosztás