Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

78környe-0820Két évtizede biztosít Környén a Millecentenáriumi Emlékpark és az 1996-ban elkészült Árpád Emlékmű méltó környezetet a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségnek. Az is hagyomány, hogy a környei önkormányzat az augusztus 20-ai ünnepség keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel, vagy áldozatvállalásukkal öregbítik a község hírnevét. Szombaton tízen vehettek át elismerést.

A magyarok ősi hite szerint a test éhségét csillapító kenyér megszentelt dolog, az élet elsődleges forrása. Nem véletlen, hogy a keresztény emberek, amikor megszegik a kenyeret, késsel keresztet rajzolnak az aljára. Ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy a magyar nyelvben a megélhetés, az élet szavunk egyik megfelelője a kenyér, akkor egy újabb összefüggést is találunk, hiszen elmondhatjuk, hogy Szent István művével – 4környe-0820a magyar állam megalapításával – népének immár több mint ezer éve életet, megélhetést, azaz kenyeret biztosított – fogalmazott beszédében Beke László, kiemelve, hogy Szent István köszöntése és az új kenyérért mondott hála kiteljesíti az ünnepet. A polgármester gondolatai zárásaként Szent István fiához írt egyik intelmét idézte s azt kérte, vezesse az a mindennapok gondolatait, tetteit: „…tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Az ünnepi gondolatok után Beke László polgármester és Orlovits Tímea jegyző, Környe testvértelepülése, Steffenberg polgármestere, Gernot Wege és Paul-Heinz Petri, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Wéber István elnökhelyettes és Erl Péter képviselő, a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete képviseletében Wéber István elnök és Kerecsényi József elnökhelyettes helyezett el 22környe-0820koszorút az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes áldotta és Vas Lajos plébános szentelte meg az új kenyeret.

Hagyomány, hogy a környei önkormányzat az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos ténykedésével vívják ki a település közösségének megbecsülését. Az augusztus 20-ai eseményen a képviselő-testület döntése alapján tízen részesültek elismerésben.

Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díjban részesült a Kőhalmi és Fia Kft. a település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként. A község fejlődése, szépülése érdekében kifejtett, a közösségi feladatok végrehajtásához, az intézmények működéséhez nyújtott magas színvonalú munkájának elismeréseként Varga Sándor a Környe Község Szolgálatáért Díjat vehette át. Környe fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Hoffart Györgyné a Köz Szolgálatáért Díjban részesült. A Közművelődési Díjat a képviselő-testület Bozóné Kucskár Anikónak adományozta a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában végzett munkájának elismeréseként. A gyermekek oktatásában és nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért Takácsné Eichhardt Emma a Pedagógiai Díjat vette át. A község egészségügyi ellátása érdekében kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájának elismeréseként a Wiszt Dent Kft. a Közegészségügyi Díj elismerésben részesült. Kiemelkedő sportolói tevékenységének elismeréseként Budai Anita az Év Sportolója, edzője, Bognár Levente László a település sportéletében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként a Környe Község Sportjáért Díjat vette át. Pekár Zita, a környezet védelmében kifejtett magas színvonalú munkáját a Környezetvédelmi Díjjal ismerte el a képviselő-testület, Paul-Heinz Petri a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért részesült a Partnerkapcsolatok Díj elismerésben.

A Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel színesített ünnepséget gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták el a vendégeket.

DÍJAZOTTAK:

 

Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díj – Kőhalmi és fia Kft.

A Kőhalmi és fia Kft. 1982-től működő vállalkozás, fejlődésével párhuzamosan vált magánvállalkozásból gazdasági társasággá. A gépjárművek javításával, karbantartásával foglalkozó vállalkozás folyamatosan bővíti, fejleszti választékát. Az autószerviz részleg elsősorban gépkocsik tengelykapcsolójának és felfüggesztésének javítására szakosodott. De emellett vállalják a műszaki vizsgára történő felkészítést, a műszaki vizsgáztatást, a garancián túli szervizelést, valamint gumiszerelést (az ügyfél nyári – téli garnitúrájának tárolását) és futómű beállítást. 2010-ben bővítették vállalkozásukat segédmotor-kerékpárok forgalmazásával, szervizelésével és javításával. A Kft. a Motowell robogók hivatalos márkaképviselete lett. Vállalják segédmotor-kerékpárok (elsősorban robogók) javítását, szervizét típustól, évjárattól függetlenül. Az általuk is forgalmazott Motowell robogók garanciális javítását és szervizét szintén helyben, Környén végzik.

Környe Község Szolgálatáért – Varga Sándor

26környe-0820Varga Sándor tősgyökeres környei, az általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Azt követően tatabányai MÜM 314. sz. Szakmunkásképző Intézetben kiváló eredménnyel végzett műbútorasztalosként. Első munkahelye a tatai Cardó Bútorgyár volt, 1982-től a Környei Állami Gazdaság gépjavító műhelyében dolgozott bognárként. A mindenkori beosztásának megfelelően több más szakképesítést szerzett. A gazdasági átalakulások és a személyes ambíciói arra késztették, hogy 24 évi, lelkiismeretesen, becsületesen végzett munka után munkahelyet váltson. 2006 novemberétől áll Környe Község Önkormányzatának alkalmazásában. Az egyre gyarapodó, parkosított közterületek folyamatos karbantartása jelentős élőmunkaerőt kötnek le. A parkok karbantartása, a közterek fejlesztése, a téli utak, járdák üzemeltetése folyamatos munkavégzést igényel. Ezeket a feladatokat az ő irányításával végzik az önkormányzat dolgozói. Nagy tapasztalattal és szorgalommal koordinálja, végzi a közparkok rendezését, a rendezvények technikai megszervezését, sokszor mostoha időjárási körülmények között, hétköznap és ünnepnapokon egyaránt. Környe iránti szeretetével, emberségével, a szebb környezetért való tenni akarásával méltán vívta ki a lakóközösség és az önkormányzat megbecsülését.

A Köz-Szolgálatáért Díj – Hoffart Györgyné

34környe-0820Hoffart Györgyné a környei Polgármesteri Hivatal megbecsült, 39 év munkaviszonnyal rendelkező dolgozója. 1986 óta dolgozik a községben, először az Általános Iskolában gazdasági adminisztrátorként, majd átszervezést követően 2000-től a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként.  A gazdálkodási csoportban pénztárosként végzi munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen: a legkisebb feladatoktól a legfontosabb pénzügyi teendőkig mindent megbízhatóan és maradéktalanul teljesít. Nagy figyelmet szentel az egyes feladatok határidejének pontos betartására. A hivatalban töltött évei során az ügyfelekkel szoros kapcsolatot alakított ki. Szakmai tudása mellett továbbképzéseken szélesítette látókörét, segítve ezzel az összetett feladatok kiemelkedő színvonalú megoldását. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, tevékenyen részt vesz a közösség munkájában.

Közművelődési Díj – Bozóné Kucskár Anikó

41környe-0820Bozóné Kucskár Anikó a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett történelem, ének-zene szakos tanári diplomát. Pályája első felében pedagógusként dolgozott, tanított Felsőzsolcán, Tatabányán, később pedig a szociális szférában helyezkedett el. Jelenleg a Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának munkatársaként tevékenykedik, mint hivatásos gondnok. 2002 óta él Környebányán családjával. A településrész kis közösségi életébe első perctől bekapcsolódott. A Környebányáért Alapítvány egyik alapító tagja, kuratóriumának elnöke. A szervezet feladata a helyi kulturális élet támogatása, szervezése. A településrész lámpásaként összefogja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, az általa szervezett, emlékezetes családi és társadalmi ünnepek összekovácsolták a kis közösséget. A település vallási életében is részt vesz, a 2011-ben kiadott „Síkvölgyi emlék” című, a síkvölgyi kastély történetét bemutató kiadvány egyik szerzője. Három éve vezeti a Környei Magyar Népdalkört, az igazán zenét szerető dalos társakkal ma is együtt énekelnek, saját és remélhetőleg mások örömére is. A környei kulturális rendezvények rendszeres résztvevői, de bármilyen meghívásnak szívesen tesznek eleget. A magyar népzene terjesztésének, megőrzésének elkötelezettje. Jelszavai: segíteni, tanítani, énekelni.

Pedagógiai Díj – Takácsné Eichhardt Emma

45környe-0820Takácsné Eichhardt Emma 1982 óta oktat a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Általános iskolai tanári diplomát népművelés, magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakon szerzett. Nagyon fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, hogy nyitott legyen mások oktatással kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken. Megszámlálhatatlan környei iskolást készített fel a középiskolára. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak megalapozására, mindezt szívvel-lélekkel teszi. Számos iskolai verseny szervezésében vesz részt: évek óta készíti a kistérségi tanulmányi verseny magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgy feladatait, a versmondó verseny több formájával próbálja elérni, hogy minél több diák ismerkedjen meg költészetünk gyöngyszemeivel, olvasási, helyesírási versenyeket szervezett. A község kulturális életében is szerepet vállal, több falusi rendezvényen, ünnepségen fellépett tanítványaival. Személyisége, szakmai felkészültsége kollégái számára példaértékű, fiatalabb munkatársai többször fordulnak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen válaszol. A nevelőtestület tagjainak érdekében sok éven át a közalkalmazotti tanács tagja volt, most is segíti a helyi szakszervezet munkáját. Harmincnyolc éve neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiismeretesen a tíz-tizennégy éves korosztályt, folyamatosan tudásának legjavát adva.

Közegészségügyi Díj 2016. – Wiszt Dent Kft.

50környe-0820A község fejlett egészségügyi ellátásához hozzátartozik a fogászati alapellátás is. Wiszt Márta a Wiszt Dent Kft. ügyvezetője. Végzettségét tekintve fogtechnikus mester, fogászati asszisztens és klinikai dentalhigiénikus. Elsősorban a vállalkozással kapcsolatos ügyek irányítását végzi, de szakmáját sem adta fel. A kft-nek két fő tevékenysége a fogszakorvosi ellátás és a fogtechnikai tevékenység. A vállalkozás 1993-ban egyéni vállalkozásként indult a fogtechnika területén. Az évek során sikerrel bővítették, fejlesztették, 2003-ban kft-vé alakult át és tevékenysége 2004-től fogászattal is bővült. A társaság munkatársai számára fontos a betegek bizalmának erősítése, valamint az is, hogy kialakuljon bennük a rendszeres fogpótlások és a dentálhigiéne iránti igény is. Fő feladatuknak a lakossági szűrővizsgálatokat, a fogmegtartó kezeléseket, a foghiányok pótlását, a fogkozmetikai kezeléseket tartják. Rendelőjükben szájüregen belüli és panoráma röntgenre is van lehetőség. Fokozott figyelmet fordítanak a technológia fejlesztésére, így például a fogpótlások során a legkorszerűbb, pl. allergénmentes anyagok alkalmazását is előtérbe állítják. A rendelőhöz saját fogtechnikai laboratórium tartozik, amely biztosítja a fogorvos és a fogtechnikus szoros együttműködését. Életfilozófiájuk: jól ismerd meg azt, amivel foglalkozol, és azt, amivel ezt még tökéletesíteni tudod. A gondolat jegyében a vállalkozás több dolgozója számára biztosította a dentálhigiénés tanfolyam elvégzését, a munkatársak pedig eredményes vizsgát tettek.

Az Év Sportolója – Budai Anita

55környe-0820Budai Anita 9 évesen kezdett komolyan foglalkozni a Zen Bu Kan Kempo sportággal. Előtte is sportolt, több sportágat kipróbált, de egyik sem kötötte le érdeklődését. Ekkor ismerkedett meg a kempoval. Edzője, Bognár Levente László látta benne a tehetséget, elszántságot. Rengeteget dolgoztak, aminek következtében jöttek az eredmények. Sok versenyt, országos bajnokságot nyert. Eredményei alapján meghívást kapott a Magyar Kempo Válogatott ifjúsági csapatába, amellyel Portugáliába, a világbajnokságra utazhatott. A versenyen 70 ország ötezer versenyzője küzdött a legfényesebb érmekért. Anita 6 versenyszámban indult, 4 érmet szerzett; egy bronzérmet, két ezüstérmet és egy aranyérmet. Valóra vált számára minden sportoló álma: a világ legjobbja lett. A világbajnokság után sem állt meg az élet. Továbbra is ugyanolyan elszántsággal és szorgalommal edz, aminek eredményeképpen a Mátra Kupa korosztályos bajnokságon, világbajnoki pontgyűjtő versenyen hat aranyérmet szerzett, így ő lett az OB legeredményesebb versenyzője. Eredményei, szorgalma, kitartása példamutató.

Környe Község Sportjáért Díj – Bognár Levente László

61környe-0820Bognár Levente László 1995 óta foglalkozik harcművészettel: Zen Bu Kan Kempo-val és Jiu Jitsu-val. Versenyzőként 2 danos kempo mester fokozatot ért el, aktív versenyzői pályafutása befejezésétől, 2009-től tart edzéseket. A foglalkozásokat eleinte Tatabányán tartotta, majd környei szülők, versenyzők részéről felmerült az igény, hogy itt helyben legyenek az edzések. Ekkor, 2013-ban alapította meg a Gyémánt Kempo Sport Egyesületet, melynek taglétszáma jelenleg 30 fő fölött van. Edzésein mindig a maximumot várja el tanítványaitól. Nem tesz különbséget az országos bajnok, a világbajnok és a kezdő között. Mindenkivel ugyanolyan lelkiismeretesen, végtelen türelemmel foglalkozik. Változatos edzésmódszerekkel igyekszik a lehető legjobb eredményeket elérni tanítványaival. A kemény, szorgalmas munka a versenyeredményekben is megmutatkozik. Versenyzői egyre több övvizsgán vesznek részt, megszerezve az áhított színű övet. Keze alól országos bajnokok, kupagyőztesek, sőt világbajnok is kikerült.

 Környezetvédelmi Díj – Pekár Zita

66környe-0820Pekár Zita óvodapedagógus 2013 augusztusától dolgozik a Vackor Óvoda és Bölcsődében. Felsőfokú tanulmányait a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán végezte el, később az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolán „Óvodai Környezeti Nevelő” szakirányon tett szakvizsgát, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elvégezte a Környezeti nevelés óvodában, iskolában című akkreditált képzést. 2014-ben az intézmény az ő irányításával pályázott a Madárbarát Óvoda és a Zöld Óvoda címekre, melyeket el is nyert. Pekár Zita számára fontos, hogy az óvodában ezekhez a címekhez méltóan neveljék, formálják a rájuk bízott gyermekek értékrendjét, megalapozzák a környezettudatos magatartás, viselkedés alapjait. Kezdeményezésére 2014 óta a víz világnapján a nagycsoportos óvodásokat ajándék kirándulásra viszik Esztergomba a Duna Múzeumba, e mellett szakmai továbbképzést szervez az óvodapedagógusoknak. 2015-ben a Minősített Erdei Óvoda címért pályázott, melyet szintén sikeresen elnyert az intézmény számára, s azóta a környei Vackor Erdei Óvoda néven szerepel a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének honlapján. Évek óta tagja, egy éve társelnökként vezeti a Környezetünkért Óvodás Egyesületet.

Partnerkapcsolatok Díja – Paul-Heinz Petri 

75környe-0820Paul-Heinz Petri Steffenberg település elöljárója, a Partnerkapcsolat Egyesület utolsó elnöke. A 2000-es évek elejétől vesz aktívan részt a Steffenberg és Környe közötti partnerkapcsolat kialakításában. Sikeres pályázatok megírásával hozzájárult ahhoz, hogy a települések civil szervezetei között szoros és folyamatos kapcsolat jöjjön létre. Steffenberg részéről ő volt az, aki a partnerkapcsolatért a legtöbb munkát végezte magánemberként is, illetve hivatali munkahelyén keresztül: neki köszönhető, hogy a két település baráti szálai tíz évvel ezelőtt hivatalos partnerkapcsolattá váltak. Segítette a cserediák program szervezését, a települések közötti rendezvények és a környei vállalkozók tanulmányútjának lebonyolítását. Bár a Partnerkapcsolat Egyesület feloszlott, azóta is azon dolgozik, hogy a jövőben is élő kapcsolat legyen a két település között.

Megosztás