Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környéről a legtöbb, de mellette Vértessomlóról és Kecskédről is érkezett a megadott június 4-ei határidőig magánszemélyektől írásos véleménynyilvánítás, mellyel a Környei Agráripari Zrt. Irtáspusztai telephelyén tervezett állatlétszám emelés ellen emelik fel szavukat. Összesen 53-an fogalmazták meg írásban véleményüket és aggályaikat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által elrendelt, a veszélyhelyzetre való tekintettel az érintettek személyes megjelenése nélkül tartandó közmeghallgatásra.

Mint arról korábban is olvashattak, Irtáspusztán az éves hízókibocsátás átlagosan majdnem 200 ezer darabra növekedne. A társaság tavaly benyújtott engedélyeztetési eljárásában Környe jegyzője jelentős környezeti terhelésre hivatkozva megtagadta a szakhatósági hozzájárulás kiadását, valamint az önkormányzat is kifejtette aggályát ügyfélként a telep ilyen mérvű fejlesztése kapcsán. Az érvek között szerepelt például az irtáspusztai lakóházak közelsége, a keletkezendő hígtrágya mennyisége, és a környei tóba torkolló Irtáspusztai vízfolyás közelsége.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya környezeti hatásvizsgálatot indított, melynek része a június 4-ére elrendelt, személyes megjelenés nélküli közmeghallgatás is, az osztály tájékoztatása szerint a határozathozatal során az e-mailben beérkezett lakossági véleményeket, kérdéseket is figyelembe veszik.

Korábban a környei önkormányzat ügyfélként jelentkezett be, mert továbbra is úgy véli, hogy a telep ilyen mérvű fejlesztése jelentős környezetterheléssel járna, a tervezett tevékenység ütközik a helyi környezet- és természetvédelmi érdekekkel, és nem felel meg maradéktalanul mindenben a környezetterhelést szabályozó jogszabályi követelményeknek. Az önkormányzati álláspont azt is kiemeli, hogy az állatszám ilyen mértékű növelésének engedélyezése nem csak a sertéstelep közvetlen környezetében lakók életterére gyakorol jelentős terhelést, hanem közvetlenül és közvetve is veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és a talaj állapotát.

A lakossági vélemények maradéktalanul alátámasztják az önkormányzat által megfogalmazottakat. Többen a keletkező jelentős mennyiségű hígtrágya miatt fejezték ki aggodalmukat, s amiatt, hogy a trágyát nem injektálással juttatják majd a földekre, így a jelenleginél is elviselhetetlenebbé válik a bűzhatás. Sokan vélték úgy, hogy a nitrát az Által-érbe is eljut, valamint a mélyebben lévő karsztvíz rétegeket is veszélyezteti, miközben a telep működése már így is jelentős kockázatokat rejt.

A gazdasági érdekeket ebben az esetben felülírja a lakók és a környezet érdeke, ezért hangsúlyosan kijelentem, hogy nem értek egyet a bővítéssel – summázott az egyik levél írója.

A környei önkormányzat ügyfélként kifejtett álláspontja mellett tehát az e-mailben beérkezett több mint félszáz lakossági véleményt is figyelembe veszi a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a határozathozatalkor, melynek tartalmáról – annak megszületését követően – természetesen tájékoztató készül.

Megosztás