Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. A jogszabály alapján a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője – a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig – kötelezően tagjává válik a jövő év elején megtartandó országos kamarai választások révén létrejövő új agrár köztestületnek.

A kb. 400 ezres várható tagsággal megalakuló új szervezet fogja felváltani a jelenlegi, kb. 10 ezres össztagságú megyei és országos agrárkamarákat. Utóbbiak a törvény szerint általános jogutódlással beolvadnak az új Agrárkamarába, annak megalakulásának pillanatában.

A törvény hatályba lépését követő 30 napon belül a vidékfejlesztési miniszter 21 tagú Átmeneti Elnökséget nevez ki, amely előkészíti és lebonyolítja a kamarai választásokat, és az új köztestület megalakulásáig jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását is. Utóbbiak összes választott tisztségviselőjének mandátuma az Átmeneti Elnökség kinevezésével egyidőben megszűnik. A kamarai ügyintéző szervezet az átmeneti időszakban is zökkenőmentesen működik, és zavartalanul teljesíti a kamarai közfeladatokat.

Kötelező regisztráció

A törvény alapján minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely a jogszabály meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagságra az új kamarában. Ezzel megteremtődtek a feltételei annak, hogy a fejlett nyugat-európai példákhoz hasonló, széles tömegbázisú, legitim és erős agrárkamarai rendszer jöjjön létre Magyarországon, amelynek legfőbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erősítése.

Az Átmeneti Elnökség feladata többek között a választási szabályok kidolgozása az „egy tag-egy szavazat” elve alapján, a tagnyilvántartási rendszer felállítása, a választói névjegyzék összeállítása és az új kamara alapszabály-tervezetének megalkotása.

A választások időpontját a vidékfejlesztési miniszter tűzi ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legkésőbb 2013. március 31-ig meg kell alakulnia.

A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 Ft összegű egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni.

A LEENDŐ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉSŐBB SZEPTEMBER 30-IG KÖTELESEK A MAGYAR AGRÁRKAMARA HONLAPJÁN MÁR MŰKÖDŐ ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN BEJELENTKEZNI, (http://www.agrarkamara.hu/Bemutatkoz%C3%A1s/K%C3%B6telez%C5%91Agr%C3%A1rkamarairegisztr%C3%A1ci%C3%B3.aspx) ÉS A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST AZ OTT KÖZZÉTETT 14100000-10790649-02000004 SZÁMÚ ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRA BEFIZETNI.

A regisztrációban természetesen segít a kamarai tanácsadó!

Cserényi József

kamarai tanácsadó – 20/5677259

 

Megosztás