Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

34környeÖsszességében tízmillió forint értékű fejlesztéseket tervez az ún. TAO forrás támogatásával az idei esztendőre a Környe Sportegyesület. A tervek megvalósíthatóságát jelentősen segíti, hogy sikeres pályázat esetén az önkormányzat 3 millió forintig, de legfeljebb az elnyert összeg 30%-áig biztosítja az egyesület számára az önrészt. A többi között ezt is tartalmazza az a megállapodás, melyet a közelmúltban hagyott jóvá a képviselő-testület és szentesített Beke László polgármester, valamint Tisch Gábor elnök.

Az együttműködési megállapodás értelmében idén maximum 10,5 millió Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt Környe önkormányzata a sportegyesület számára: a civil pályázatok forrásából 3 milliót, havi rendszeres támogatásként 4,5 milliót (éves szinten) és a TAO pályázati önrészt is biztosítja 3 millió, de legfeljebb az elnyert pályázati összeg 30 %-ának értékében.

A felek arról is megállapodtak, hogy a sportteleppel kapcsolatos közüzemi díjakat (gáz, víz, áram, kéményseprés, szemétszállítás) az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatók részére, az egyesület ugyanakkor köteles az ingatlant úgy használni, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy a közüzemi fogyasztások mennyisége ne haladja meg az előző évi időarányos fogyasztás mértékét.

A rendszeres karbantartásról az egyesület gondoskodik, az azt meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat munkatársai szabad kapacitásuk függvényében látnak el fűnyírási, parkgondozási feladatokat a sporttelepen.

Nem pénzbeli támogatásként a megállapodás rögzíti, hogy az ingatlan bérbeadására kizárólag a helyhatóság jogosult, viszont az így keletkező bevétel önkormányzati kiadásokkal csökkentett összegének felét átadja további támogatásként az egyesület részére, valamint az általános iskola tornatermét és öltözőit a közösen meghatározott időbeosztásban díjmentesen használhatják az egyesület szakosztályai, sportolói.

Az egyesület tízmilliós értékű, TAO forrás bevonásával és az önkormányzat által majdan biztosított önrész segítségével megvalósítandó fejlesztési terveiben a labdarúgópálya gyepének cseréje, a meglévő kutak felújításával az öntözőrendszer kiépítése, a nézőtér alapjának és ülőhelyeinek rekonstrukciója, valamint eredményjelző tábla beszerzése szerepel.

Megosztás