Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Mindent elérhetsz az életben, mindent legyőzhetsz magad körül és a világban, mindent neked adhat az élet, s te mindent elvehetsz az élettől: csak egy ember ízlését, hajlamát, életütemét nem tudod megváltoztatni, azt a másféleséget, mely teljesen jellemez egy embert, aki fontos számodra, akihez közöd van. Márai Sándor gondolatai olvashatók azon az emléklapon, melyet Pedagógusnap alkalmából nyújtott át június 6-án Beke László polgármester a falu képviselő-testülete nevében a Vackor Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kollektívájának tagjai részére.

Községünkben évek óta hagyomány, hogy Pedagógusnap alkalmából az önkormányzat a szülői munkaközösségekkel közösen köszönti a két intézmény kollektíváját, nyugalmazott és technikai munkatársait, egyszóval mindenkit, aki a faluban részt vesz, vagy egykor részt vett az oktató, nevelő munkában. Így történt ez június 6-án is, s igaz a Közösségi és Tájház nagyterme ezúttal is szűkösnek bizonyult, a vendégeket a teraszon is gyönyörűen megterített asztalok várták.

Bizony vannak olyan pillanatok, amikor nem könnyű a gyerkőcökkel, de miért lenne könnyű? Ha az lenne, nem kellene óvoda és iskola. Ez természetes dolog. Én azt kívánom, hogy ehhez a küzdéshez még így, év végén is legyen erő, türelem, kitartás, mert akikért küzdünk, azok hálásak. És előfordul, hogy nem is feltétlenül akkor érezzük a hálát, amikor elballag, hanem jóval később, amikor felnőttként találkozunk ismét. Ez egy gyönyörű hivatás, és a küzdelemért ezek a szép pillanatok kárpótolnak bennünket – fogalmazott köszöntőjében – maga is pedagógus lévén – többes szám egyes személyben Beke László polgármester.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves pedagógus pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik az alap‑, közép-, szak- és a felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeztek. A környei Pedagógusnapi ünnepségen Menoniné Pillmann Teréz, Takácsné Eichhardt Emma, László Márta és Vadász Éva vehette át az oklevelet és emlékérmet Molnárné Varga Katalin intézményvezetőtől.

Menoniné Pillmann Teréz 1978-ban végezett tanítóként Esztergomban, majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen szerzett német nyelvtanári diplomát. 1980 óta dolgozik a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a környei diákokat bevezette a német nyelv rejtelmeibe. Több éven át részt vett a steffenbergi diákcsere program lebonyolításában. Ennek keretében tanítványainak lehetősége nyílt a német nyelvet anyanyelvi környezetben való gyakorlására. Feladatának tartotta az ifjúság, a fiatal felnőttek, illetve szülők meggyőzését és bevonását a nemzetiségi értékek megőrzésébe. Nagyon fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, hogy nyitott legyen mások oktatással kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken. Megszámlálhatatlan környei iskolást készített fel a középiskolára, illetve nyelvvizsgára. Számos iskolai verseny szervezésében vett részt.  Személyisége, szakmai felkészültsége kollégái számára példaértékű, fiatalabb munkatársai többször fordulnak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen válaszol. Negyven éve neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiismeretesen az általános iskolai  korosztályt, folyamatosan tudásának legjavát adva.

Takácsné Eichhardt Emma 1982 óta oktat a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Általános iskolai tanári diplomát népművelés, magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakon szerzett. Nagyon fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, hogy nyitott legyen mások oktatással kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken. Megszámlálhatatlan környei iskolást készített fel a középiskolára. Munkája során nagy hangsúlyt fektetett a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak megalapozására, mindezt szívvel-lélekkel tette. Számos iskolai verseny szervezésében vett részt: történelem, helyesírási verseny, a  szavaló verseny több formájával próbálta elérni, hogy minél több diák ismerkedjen meg költészetünk gyöngyszemeivel. Környe község kulturális életében is szerepet vállalt, több falusi rendezvényen, ünnepségen fellépett tanítványaival. Személyisége, szakmai felkészültsége kollégái számára példaértékű, fiatalabb munkatársai többször fordultak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen válaszolt. A nevelőtestület tagjainak érdekében sok éven át a közalkalmazotti tanács tagja volt, és segítette a helyi szakszervezet munkáját. Negyven éve neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiismeretesen a tíz-tizennégy éves korosztályt, tudásának legjavát adva.

László Márta 1989 óta oktatja a néptáncot a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 1994-ben alapította a Környei Szivárvány Táncegyüttest. Töretlen lelkesedéssel, kitartó munkával vezeti be a néptánc szépségeinek rejtelmeibe a kisiskolásokat. Az évek során sok-sok fiatallal ismertette meg a magyar néptánc értékeit. Az ismeretek elsajátításán túl megszámlálhatatlan fellépésen népszerűsítette nemzeti kincseink gazdagságát. Magas szintű szakmai tudásának köszönhetően a csoportos munka kapcsán a tánccsoport tagjai elsajátítják a helyes értékrend, az identitástudat, a közösségi léthez tartozás gyakorlatát, amely beépül a fiatalok személyiségébe, s ezzel a társadalom magabiztosabb, aktívabb tagjaivá válhatnak. Helyi kulturális programjaink aktív részvevői, de nemcsak itthon, hanem a környező települések kulturális rendezvényeit is színesítik az általa vezetett közösség színvonalas bemutatói.  Személyiségének, kitartó munkájának, magas szintű szakmai tudásának köszönhetően országszerte és országhatárainkon túl is sok településre eljuttatta Környe község hírnevét.

Vadász Éva Környén született, általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd a tatabányai Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. A Magyar Testnevelési Főiskolán testnevelő tanári diplomát, ugyanitt 2006-ban gyógytestnevelő tanári végzettséget szerzett. 1977-től az Oroszlányi Nevelőotthonban, 1984-től a Mocsai Általános Iskolában dolgozott testnevelőként.  1988 óta tanított a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Munkája során nagy hangsúlyt fektetett a testnevelés tantárgy megszerettetésére és az egészséges életmód iránti igény kialakítására. Mindezt szívvel-lélekkel tette. Számos iskolai verseny szervezésében vett részt, hosszú időn át készítette fel a tanulókat a diákolimpia versenyszámaira. 2002 óta önkormányzati képviselőként segítette Környe község fejlődését. Személyisége, szakmai felkészültsége kollégái számára példaértékű, fiatalabb munkatársai többször fordultak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen válaszolt. Negyven éve neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiismeretesen a tíz-tizennégy éves korosztályt, tudásának legjavát adva.

Óvónénit köszöntjük, sok esztendőt érjen. Mint nagyapó, nagyanyó oly sokáig éljen. Szépen szólni, köszönni megtanít bennünket, minden jóval megtömi gömbölyű fejünket. Fáradtságért, munkáért mit adjunk cserébe? Maradjunk jó gyermekek szíve örömére. – a tánc, körjáték mellett így szólt a kisebbek, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport köszöntője, míg a másodikosok a csengettyűmuzsika után már komolyabb ünnepi gondolatokat tolmácsoltak: A lárma, a zaj elhal lassan, pisszenés sincs, oly nagy a csend. Oly nagy a csend és oly szokatlan, mintha nem lenne senki bent. Egyszerre csak nyílik az ajtó, tanítónk arca felderül. Tarka, mosolygós csokrok várják szótlan, meleg üdvözletül. Karmester nélkül zeng az ének. Sok gyermekhang szárnyra kap. Madárdal kíséri a kertből… Igazi ünnep ez a nap!

Az óvodások, diákok, az elismerő, köszönetet mondó gondolatok és – hagyományos – csülkös vendéglátás mellett az önkormányzat és a két Szülői Munkaközösség az ünnepség résztvevőit egy-egy szál virággal, s emléklappal is megajándékozta, s egyáltalán nem utolsó sorban a közösségi élménnyel, a jelenlegi és egykori kollégákkal folytatott nosztalgiázó múltidézéssel.

Megosztás