Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

2011 szeptemberében, a tanévnyitó ünnepélyen még megilletődve álltak a nagyok gyűrűjűben az iskola udvarán, s talán nem is értették, mit is jelent majd számukra a következő nyolc évben a kisfaludy-s nyakkendő, melyet első alkalommal viseltek. S minden bizonnyal azt sem sejtették, milyen gyorsan elillan az akkor még hosszúnak tűnő nyolc esztendő.

Negyven diák számára szólalt meg utolsó alkalommal június 14-én a csengőszó a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskolában. A ballagó fiatalok felszabadult mosollyal járták körbe még egyszer a jól ismert, s ezúttal virágoktól pompázó folyosókat, termeket Dér Judit és Sárköziné Kovács Mária osztályfőnökökkel, ám a várva-várt percek örömébe a fájdalmas búcsúzás érzése is belesajgott, hiszen az elköszönés szólt a nyakkendőnek, pedagógusaiknak, társaiknak, szeretett barátaiknak…

Ahogy Galgovics Borbála és Soós Krisztina búcsúgondolataiban is elhangzott: szinte az első pillanattól életre szóló barátságok alakultak ki. Ez a nyolc év nagyon gyorsan elrepült, szinte egy szempillantás alatt. Sok emléket szereztünk az osztálykirándulásokon, az iskolai programokon… mint például, amikor a mosonmagyaróvári osztálykiránduláson a Hajni cipőjét elvitte a víz, vagy amikor Poroszlón a Jocit (nem tudjuk pontosan miért) megkergette az éjjeliőr… nyolc évnyi emlék fog végigkísérni bennünket egész életünk során, amelyre reméljük, hogy mindig mosolyogva gondolunk vissza…

A végzősök – abban a reményben, hogy az őket évek, évtizedek múlva követők is emlékeznek majd rájuk – hagyományteremtő szándékkal Vándorserleget alapítottak. Ők ugyanis, túl a felvételin, már tudják, milyen értékesek a jó jegyek. A Vándorserleget a következő tanévtől a félévi bizonyítványosztáskor és az évzárón az a felső tagozatos osztály veheti át, amely a legjobb tanulmányi eredményt éri el.

Az eltöltött évek alatt sok minden változott. Megnőttetek, okosabbak, bölcsebbek lettetek. Már látjátok az előttetek álló felnőtt világot. Mi nem változott? Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtök iránt érzünk. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben… Gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, aki segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Elsősorban szüleitekre, családotokra gondolok. Köszönettel tartozunk nekik mi is, hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni titeket. Azt gondolom, hogy kevesebb szebb ajándék lehet egy családnak, mint látni, felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, megérte – szólt a diákokhoz Horti Károlyné igazgatóhelyettes, aki útravalóul Babits Mihály sorait idézte: mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.

Hagyomány, hogy azok a végzős tanulók, akik tanulmányi munkájukban, az iskola sportéletében kiemelkedő eredményt értek el, ballagáskor nevelőtestületi dicséretet, jutalmat vehetnek át.

Az intézmény egyik rangos elismerésében, a Kisfaludy díjban részesült Aknai-Mike Panna, a díjat a Kisfaludy-napok keretében vehette át. Nevelőtestületi dicséretben részesült a példamutató magatartású és szorgalmú Galgovics Borbála, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el az általános iskola minden évfolyamán. Éveken át tartó, komoly felkészülést igénylő munka eredményeképpen csapatával a nyolcadik évfolyamra a megyei történelmi versenyen 1. helyezést ért el. Tanáraival és társaival szemben tisztelettudó, segítőkész és megbízható. Szerény, csendes természetű egyéniség, akinek társai mégis elfogadják a véleményét. Cselekedeteit a közösség iránti felelősségérzet jellemzi. Nevelőtestületi dicséretben részesült Karnuts Ferenc, aki emberfeletti szorgalmával vívta ki a pedagógusok, társak elismerését. Nyolc éven át minden félévben és év végén színjeles bizonyítványt ért el, és minden alkalommal számtalan tantárgyi dicséretet gyűjtött össze. Alsó tagozat óta rendszeresen sikeres résztvevője egyéni és csapatversenyeknek is, az egészséges életmód jegyében rendszeresen sportol. Messzemenően udvarias és tisztelettudó, tanáraival és társaival egyaránt.

A Jó tanuló, jó sportoló elismerést Auer Róbert Csaba érdemelte ki, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a művészeti iskola néptánc tagozatán, rendszeres fellépője az előadásoknak és hagyományőrző programoknak.

Könyvjutalmat vehetett át Czigle Panna közösségi munkájáért, szorgalmáért és a művészeti iskola grafika tanszakán készített színvonalas alkotásaiért, Soós Krisztina közösségi munkájáért és az énekkari szerepléseken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, Csík Georgina példamutató, kitartó szorgalmáért és közösségi munkájáért, Varga Ádám éveken át mutatott kimagasló tanulmányi eredményéért és a tantárgyi versenyeken elért sikereiért, Aknai-Mike Panna nyolc éven keresztüli kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, Lóczi Katalin közösségi munkájáért és jó tanulmányi eredményéért, Vadkerti Virág a művészeti iskola grafika tanszakán éveken át készített színvonalas alkotásaiért. A Környei Sportegyesület labdarúgó szakosztályában nyújtott több éves szorgalmas munkájáért Mucsi Gergely az egyesületet képviselő Terdik Tamarától részesült ajándékban.

A szülői közösségben végzett áldozatos munkája elismeréseként és köszöneteként Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség elnöke emléklapot nyújtott át Szegedi Máriának és Bacher Istvánnak.

 

Megosztás