Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Mint ismert, a kormány július végén döntést hozott arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is meg fogják kapni a téli rezsicsökkentést. A végrehajtásról szóló tájékoztatás szerint az igénybejelentést a helyi önkormányzathoz lehet benyújtani 2018. október 15-éig, a határidő elmulasztása jogvesztő!

Az eljárásban a legfontosabb pontok:

Háztartásnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Fontos, hogy csak olyan háztartás nyújthat be igényt, amely nem rendelkezik gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel!

A kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő itt tölthető le: télirezsicsökkentés-igénybejelentő-2018 valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben.

Megosztás