Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe Község Önkormányzata felhívja valamennyi környei lakos figyelmét, hogy a településtisztaság fenntartása érdekében gondoskodjon az ingatlan előtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, a járdaszakasz melletti vagy az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége továbbá a területéről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos, illetve a közúti forgalom zavartalanságát.

A kulturált településkörnyezet fenntartása minden környei érdeke és kötelessége.

 

Megosztás