Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A szü­reti fel­vo­nu­lás idén szep­tem­ber 14-én vár min­den­kit köz­sé­günk­ben. A szü­reti menet dél­után 2 órakor indul az óvoda par­ko­ló­já­ból a Szi­vár­vány Tánc­együt­tes, a Hagyo­mányőrző Német Nem­ze­ti­ségi Gyer­mek­cso­port, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör részvételével. Útvonal: Jókai utca, Alkot­mány utcai parkoló, Feszty utca – Kisfaludy-köz kereszteződés, Bajcsy utca – József A. utca kereszteződés, Hunyadi utca – Rózsa F. utca kereszteződés, Patak utca, Fő tér. A szer­vező Német Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat min­den kör­nyeit sze­re­tet­tel vár!

Megosztás