Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környebányán és Környén is augusztus 20-án tisztelegtünk államalapító Szent István emléke előtt és ünnepeltük az új kenyeret. Környe önkormányzata hagyományosan az augusztus 20-ai ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásával vívják ki a település közösségének megbecsülését. A megemlékezésen hatan részesültek elismerésben, és Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására is sor került.

Környebányán a Hősi Emlékműnél helyezték el a kegyelet virágait az önkormányzat, a német nemzetiségi önkormányzat, a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei Székkapitányság Környei csoportjának képviselői, majd a megemlékezés Környén a Millecentenáriumi Emlékparkban folytatódott.

Az ünnepséget Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke is megtisztelte jelenlétével, Szent István alakját Tirhold Kármen képviselő, a pénzügyi, ügyrendi bizottság elnöke idézte fel: úgy tűnhetett, lehetetlen feladatra vállalkozik, az akkor már megszilárdult hatalommal rendelkező európai uralkodóházak is kétkedve szemlélhették, ahogy a harcos, keleti nép régi életét maga mögött hagyja, és új életre rendezkedik be itt, a Kárpát-medencében. A történelem azonban Szent Istvánt igazolta: népek jöttek-mentek, világhódító birodalmak tűntek el a történelem süllyesztőjében, a magyar nép azonban otthonra talált Európában. A Szent Király beillesztette Magyarországot az európai nemzetek közősségébe, amikor elfogadta a földrész közős társadalmi formáit és keresztény hagyományait. Nálunk otthonra talált mindenki, aki hazánkat hazájának választotta. Így történt, hogy az ősi Magyarország hamarosan olyan nemzetté vált, mely mindenki számára híres volt „vendégszeretetéről és kedvességéről”. A képviselő köszönetét fejezte ki a község lakói számára azért a munkáért, mellyel hozzájárultak, hogy Környe nevét is sokszor példaként emlegessék szűkebb és tágabb környezetünkben. Zárásul azt kívánta, hogy a következő esztendőkben is azzal a tudattal tekinthessünk vissza, hogy eredményes volt a közösen végzett munkánk, méltó a Szent Istváni örökséghez, és évről-évre büszkék lehessünk teljesítményünkre, az együtt elért sikereinkre.

Az ünnepi gondolatok után a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nevében Popovics György elnök, Környe Község Önkormányzata képviseletében Tirhold Kármen és Popovicsné Erdei Ilona vezető főtanácsos, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe részéről Erl Péter és Wéber István, valamint a pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes áldotta és Visnyei László plébános szentelte meg az új kenyeret.

Az augusztus 20-ai, környei ünnepségen hatan részesültek elismerésben, valamint Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására is sor került.

Környe Község Önkormányzata a falu fejlődése érdekében önzetlenül és magas színvonalon végzett közösségi feladatok ellátásának elismeréseként a „Környe Község Szolgálatáért Díjat” adományozta Andor Ildikónak. A település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Horváthné Ángyán Ilona vehette át a Köz Szolgálatáért Díjat.  Bolemányi Magdolna a közművelődési feladatok magas színvonalú ellátásért és a közéletben való aktív részvételéért részesült a Közművelődési Díj elismerésben. Az önkormányzat a gyermekek iskolai nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréseként Szarka Katalint Pedagógiai Díjban részesítette. A környezet védelmében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Barta Attila számára Környezetvédelmi Díjat adományozott az önkormányzat, a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú áldozatos munkájáért Tóth Mariánt részesítette a Partnerkapcsolatok Díjában. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves pedagógus pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik az alap‑, közép-, szak- és a felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeztek. Az idei esztendőben a Vackor Óvoda és Bölcsőde nyugállományba készülő óvodapedagógusa, Sárköziné Troll Katalin vehette át a szolgálati emlékérmet.

Az idén 27 esztendős, immáron Csanálosi László vezetésével működő Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel színesített megemlékezést gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták el a vendégeket.

DÍJAZOTTAK:

 Környe Község Szolgálatáért Díj: Andor Ildikó

 Iskolai tanulmányai befejezése után a környei ÁFÉSZ-nál helyezkedett el, a rendszerváltást követően pedig vállalkozásba kezdett Környén. Munkája mellett számtalan módon segíttette, segíti településünk életét. Legjelentősebb közösségi tevékenységét a Vöröskereszt Környei Alapszervezetének tagjaként végzi. 2013-ban Andor Ildikó vette át a titkári teendőket a szervezetben, aki újult erővel látott munkához. Az alapszervezet aktívan segíti a községi gyermeknap és a katolikus hittantábor programjait, jótékonysági szüreti bált szerveztek, és a Művelődési Ház Advent-elő rendezvénye elképzelhetetlen a szintén jótékonysági süteményvásáruk nélkül. Kiemelt fontosságú számukra az Idősek Napja, a véradások szervezése, valamint az év végi élelmiszercsomagok készítése és szétosztása. A szervezet számtalan programban együttműködik az önkormányzat intézményeivel. Tavaly tavasszal, a járvány berobbanásakor magánemberként nagy segítséget nyújtott abban, hogy az önkormányzat kellőképpen felkészülhessen a védekezésre, hogy a lakosságot segíthessük abban az időszakban is, amikor országosan hiány mutatkozott a szükséges védőfelszerelésekből. Több alkalommal személyesen, kapcsolatain keresztül szerezte be a maszkok gyártásához szükséges alapanyagokat.

 A Köz Szolgálatáért Díj – Horváthné Ángyán Ilona

Horváthné Ángyán Ilona 1989-től a közigazgatásban és bankszférában dolgozott, 2017 márciusától a Környei Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási munkatársa. Munkája során mindig fontosnak tartotta szakmai ismereteinek folyamatos bővítését, 2002-ben mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. A polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőinek munkájához komoly segítséget nyújt, az Ő szakmai hozzáértésének is köszönhető, – a többi között – az ASP rendszer zökkenőmentes bevezetése és működése. Munkáját az elvárt precizitással és pontossággal végzi, felelősséget érez az önkormányzat pénzügyeinek jogszerű ügyintézése és vagyonának hiteles nyilvántartása iránt.

Közművelődési Díj – Bolemányi Magdolna

Bolemányi Magdolna mögött közel negyven éves zenei múlt áll, már ifjú korában elkezdett citerázni. A népdalok szeretetét édesanyjától örökölte, hiszen ő is dalkör tag volt. Első zenei óráit Kun Aladártól kapta, majd a Környei Magyar Dalkörben Fodor András vezetése alatt folytatta hangszeres tanulmányait.  Győrben, a konzervatóriumban két éves népzenei tanfolyamot végzett Oltsvai Imre tanár úr keze alatt, később Varga Géza tanár úrhoz járt zeneoktatásra. 1979-től volt tagja a Környei Magyar Dalkörnek, számtalan fellépésen, minősítésen vett részt.  Vass Lajos Népzenei versenyen bronz fokozatot értek el, majd ezüstöt, 2004-ben Aranypáva díjat, 2006-ban Nívó díjat kaptak. Évekig Nagy Gyuláné, majd Bozó Kucskár Anikó vezetésével őrizték a magyar népzenei hagyományokat Környén. Az elmúlt húsz évben a környei kulturális rendezvények aktív résztvevője, lelkesedése töretlen. Zenél Oroszlányban, és Tatabányán is, a meghívásoknak örömmel tesz eleget. Célja a népzenei hagyományok őrzése, a paraszti kultúra átörökítése. Hangszere a citera, melyet régebben egyszerű kézi szerszámokkal egy ügyesebb kezű parasztember is elkészített, a szegény emberek hangszerének mondták. Magdolna dunántúli hasas citerán játszik, Kodály Zoltán gondolatait magáénak érzi: Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló és vigasztaló elixír, és az élet szépségét, ami benne érték, azt mind meghatványozza… Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.

Pedagógiai Díj – Szarka Katalin

Szarka Katalin 1986 óta oktat, nevel a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában ének-zene szakos tanárként, osztályfőnökként és napközis nevelőként. Mindig fontosnak tartotta a szakmai fejlődést, az önképzést, hogy nyitott legyen mások oktatással kapcsolatos nézeteire, ezért rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, nem csupán az ének tantárgyhoz kapcsolódóan, hanem számítógépes tanfolyamokon is. Megszámlálhatatlan környei diákot készített fel a középiskolára szívvel-lélekkel. Számos iskolai verseny szervezésében vett részt, igyekezett elérni, hogy minél több diák ismerkedjen meg népdalaink és zeneművészetünk gyöngyszemeivel, sok gyermek neki köszönheti a zongorázás alapjait. A falu kulturális életében is szerepet vállalt, tanítványaival rendszeresen fellépett a rendezvényeken, ünnepségeken. Az általa szervezett operalátogatásokkal megszámlálhatatlan környei felnőttnek és gyermeknek nyújtott feledhetetlen élményt évtizedeken keresztül. A 2020-as nyugállományba vonulásáig több mint negyven éven át nevelte, oktatta elkötelezetten, lelkiismeretesen, tudásának legjavát adva az általános iskolai korosztályt. Fiatalabb munkatársai többször fordultak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen válaszolt, személyisége, szakmai felkészültsége kollégái számára példaértékű volt.

Környezetvédelmi Díj – Barta Attila

Barta Attila a tanulmányai befejezése után a Környei Mezőgazdasági Kombinát növénytermesztési részlegénél dolgozott. A 2014-es év végétől az önkormányzat alkalmazottja, fő feladata a község parkjainak, közterületeinek, útjainak karbantartása. A Környei Horgász Egyesületnek megalakulása óta tagja, 15 éve ő koordinálja, szervezi a tó körüli társadalmi munkákat, 2010-től tagja az egyesület elnökségének. A társadalmi munkákat a mai napig ugyanolyan lelkiismeretesen és szeretettel szervezi és végzi, mint a kezdeti időszakban, annak ellenére, hogy mára a társadalmi munkát végző horgászok száma jelentősen lecsökkent. Szabadidejében, hétvégenként is odafigyel szeretett tavára, annak környezetére. Abban, hogy napjainkra a Környei tó ilyen gyönyörű éke lett falunknak, elvitathatatlan érdemei vannak.

Partnerkapcsolatok Díja – Tóth Marián

Tóth Mariann 2010-től vezeti Környe testvértelepülését, Tardoskeddet polgármesterként. A két település közötti programokat, azok megvalósulását, a partnerkapcsolatban részt vevő szervezeteket a kezdetektől támogatta, majd személyesen is egyre jobban bekapcsolódott a közös rendezvényekbe, a szervezésükbe, lebonyolításukba. Az Ő segítségével jöhetett létre például 2019-ben a környei 7. évfolyamos diákok felejthetetlen 4 napos felvidéki kirándulása, és szintén 2019-ben sikerült nyernie a két településnek egy határon átnyúló kapcsolatokat erősítő uniós pályázatot, melynek megvalósítása a vírushelyzet miatt sajnos még várat magára. Polgármesterként támogatja a két település közötti sport és kulturális kapcsolatokat, a hivatalok közti együttműködést, illetve, hogy a civil lakosság is minél szorosabb kapcsolatot építhessen ki. Hivatali tevékenységéből adódó kapcsolatain felül mára már egyre több baráti szál köti Környéhez.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem – Sárköziné Troll Katalin

Sárköziné Troll Katalin 1986-ban szerzett oklevelet a soproni Óvónőképző Intézetben. 1981 szeptemberétől a Vackor Óvodában a környei óvodáskorú gyermekeket neveli. Életének egy új szakasza kezdődött, amikor a Vackor óvodában a Freinet nevelési módszerrel ismerkedett meg, és a mai napig legjobb tudása szerint alkalmazza, fejleszti. Sok szeretettel végzi oktató-nevelő munkáját. Magas szintű szakmai munkája mellett 2015-ben pedagógusok előmeneteli rendszerében pedagógus II minősítést szerzett, amelyben azóta is rendszeresen képezi tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. 2018-tól az intézmény környezeti szakmai munkaközösségét vezeti, jó kapcsolatot ápol kollégáival, segít az új pályakezdő fiatalokat. Tagja a Környezetünkért Óvodai Országos Egyesületnek és részt vesz az egyesület által szervezett szakmai napokon is, ahol tudását gyarapítja, hogy minél többet nyújthasson az óvodás gyermekek számára. Az óvoda másodszori Zöld óvoda cím elnyerésében segítséget nyújtott a pályázat megírásában. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Végtelen nyugalmával, harmóniát sugárzó személyiségével nagyon jó hatással van a felgyorsult világunkból érkező zaklatott gyermekekre is. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermekközpontúsága színessé varázsolja a rábízott gyermekek hétköznapjait. 2019-ben az önkormányzat Pedagógiai Díj elismerésben részesítette, az óvodapedagógus pályán eltöltött több mint 40 év után, ez év októberében vonul nyugállományba.

 

 

Megosztás