Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környebányán és Környén is augusztus 20-án tisztelegtünk államalapító Szent István emléke előtt és ünnepeltük az új kenyeret. Környe önkormányzata hagyományosan az augusztus 20-ai ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásával vívják ki a település közösségének megbecsülését. A megemlékezésen nyolcan részesültek elismerésben, öten pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehettek át.

Környebányán, a Hősi Emlékműnél Fehér László köszöntötte a megjelenteket, majd helyi gyerekek, felnőttek kötöttek ünnepi csokrot Bozó Kucskár Anikó vezetésével dalokból, versekből, s ajándékozták meg az emlékezőket Szent István király intelmeivel. Az ünnepség a kegyelet virágainak elhelyezésével és közös örömmuzsikálással zárult a parkban.

Az államalapítással első királyunk nem csak arról tett tanúbizonyságot, hogy méltóan bánt a rábízott örökséggel, hanem bizony ő egy még jelentőségteljesebb örökséget hagyott az utókorra. Egy olyan örökséget, mely megteremtette az alapját, hogy a Magyar Királyság, később pedig Magyarország fennmaradhasson több mint ezer esztendőn át, itt a Kárpát-medencében – hangzott el Környén, a Millecentenáriumi Emlékparkban Beke László polgármestertől, aki az ünnepség másik, a fennmaradáshoz, a léthez kapcsolódó üzenetét így fogalmazta meg: hálaadás az új kenyérért. Azért a kenyérért, melyet a Gondviselés jóvoltából, munkánk eredményeként kaphatunk meg. Ha belegondolunk, hogy mennyi kéz szorgoskodik mindazért, hogy a magtárakban lévő búzaszemből a család asztalára kerülő kenyér legyen, akkor láthatjuk, micsoda tartalommal telnek meg a következő fogalmak: közös cél, együttműködés, összefogás, szorgalom, alázat, felelősség. A polgármester köszönetét fejezte ki a község lakói számára azért a munkáért, mellyel hozzájárultak, hogy Környe nevét sokszor példaként emlegessék szűkebb és tágabb környezetünkben. Zárásul azt kívánta, hogy a következő esztendőkben is azzal a tudattal tekinthessünk vissza, hogy eredményes volt a közösen végzett munkánk, méltó a Szent Istváni örökséghez, és évről-évre büszkék lehessünk teljesítményünkre, az együtt elért sikereinkre.

Az ünnepi gondolatok után az önkormányzat nevében Beke László polgármester, Pákozdi Ferenc alpolgármester és Orlovits Tímea jegyző, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe részéről Tirhold Kármen elnök és Erl Péter képviselő, Tardoskedd képviseletében Tóth Marian polgármester, valamint a pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes áldotta és Gerendai Sándor esperes, plébános szentelte meg az új kenyeret.

Az augusztus 20-ai, környei ünnepségen nyolcan részesültek elismerésben, öten pedig Pedagógus Szolgálati emlékérmet vehettek át.

Az önkormányzat Környe fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként a LOTTE ADVANCED MATERIALS MAGYARORSZÁG KFT. részére a „KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJAT” adományozta, az elismerést Jeong Jung Chul ügyvezető igazgató vette át. Környe fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként TALLÓDI LAJOSNÉ a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”, a közművelődési feladatok magas színvonalú ellátásáért, az ifjúság művelődéséért végzett munkájáért és a közéletben való aktív részvételéért SALAMON GYÖNGYI a „KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ” elismerésben részesült. Az önkormányzat a gyermekek óvodai nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréseként SÁRKÖZINÉ TROLL KATALIN részére „PEDAGÓGIAI DÍJAT” adományozott, a község egészségügyi ellátása érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként DR. NAGY GYULA LEHEL a „KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT” vehette át. Kiemelkedő sportolói tevékenységének elismeréseként BUDAI LEVENTE az „ÉV SPORTOLÓJA DÍJ”, a környezet védelmében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként SZÖLLŐSINÉ NAGY ZSUZSANNA a „KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ”, a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért TIRHOLD KÁRMEN a „PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA” elismerésben részesült, valamint az ünnepségen Beke László Budai Anita világbajnokot is köszöntötte. Anita 2016-ban vehette át az Év Sportolója kitüntető címet, abban az évben, amikor élete első világbajnokságán, szintén Portugáliában 1 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett. Később sérülés miatt hosszabb kihagyásra kényszerült, ám idén ő is ismét ott lehetett a világbajnokságon, és ismét remekelt: küzdelmi számokban 3 arany- és 2 ezüstérmet szerzett. Márciusban megnyerte a korosztályos Magyar Bajnoki címet és májusban a Kempo Hungarian Open nemzetközi versenyről 4 arany és 1 ezüstérmet hozott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves pedagógus pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik az alap‑, közép-, szak- és a felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeztek. Az augusztus 20-ai ünnepségen Hajmáné Kalocsai Éva, Eisenbart Győző Alfrédné, Fél Józsefné, Füzesériné Rozgonyi Márta Éva és Sipos Andrásné vehette át az emlékérmet.

A Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel színesített megemlékezést gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták el a vendégeket.

DÍJAZOTTAK:

Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díj – LOTTE ADVANCED MATERIALS MAGYARORSZÁG KFT.

A Samsung Chemicals gyára 2011. június 22-én kezdte meg működését 80 dolgozóval. Évek alatt olyan jó munkát végzett a gyár, hogy mostanra már harmadik fejlesztési döntésen vannak túl. Öt évvel ezelőtt a cég megvásárolt az eredeti telephely mellett egy újabb fejlesztési területet, ezzel megduplázta területét, a tavalyi esztendőben pedig egy újabb 7 hektáros bővítésről döntött a vállalat. Menetközben Samsung Chemicalsról Lotte Materialsra változott a neve, de gyakorlatilag mindkét cég ugyanazon tulajdonosi csoporté, a gyár továbbra is a Samsungnak szállítja be az itt készült alapanyagot. A töretlen gazdasági fejlődés mellett a társaság egyre nagyobb figyelmet fordít a társadalmi felelősség vállalásra, így feladatul tűzték ki saját maguk számára rendezvények, intézmények támogatását.

A Köz Szolgálatáért Díj – Tallódi Lajosné

Tallódi Lajosné 1993 – 2000-ig, majd vállalkozói tevékenysége után 2005. március 7-étől a Környei Polgármesteri Hivatal munkatársa. Közgazdasági Szakközépiskolában számviteli szakon érettségizett. A hivatalban először pénztárosként, majd 2005-től adóügyi ügyintézőként dolgozik. Munkája során fontosnak tartja szakmai ismereteinek folyamatos bővítését. Szakmailag jól felkészült. Munkáját az elvárt precizitással és pontossággal végzi. Felelősséget érez az önkormányzat adóügyeinek jogszerű ügyintézésére. Szerteágazó szakértelmével elősegítette, hogy a tavalyi évben történt személyi változás ne okozzon fennakadást az önkormányzati adóhatósági ügyintézésben. Jó közösségi ember, segítőkész, kollégái szeretik. Hobbija a sport, szeret futni, kerékpározni és túrázni a természetben, érdeklődési köre az egészséges életmód.

Közművelődési Díj – Salamon Gyöngyi

Salamon Gyöngyi 2010 óta szerkeszti a település honlapját, tudósít a falubeli rendezvényekről, és 2011 decemberétől szintén ő fogja össze a Környei Hírhozó, a település újságjának megjelenését. A 2013-ban felújított Művelődési Háznak 4 éve látja el vezetői feladatait. Munkája során az intézmény kihasználtságát szinte maximálisra fejlesztette. Programkínálata annyira sokszínű és színvonalas, hogy az intézmény jó híre még a kistérségünkön távolabbra is eljutott. Sok esetben szomszédos megyékből is szép számú látogató érkezik a programokra. A hagyományos, települési rendezvények megrendezése, azok színvonala sem hagy kívánnivalót maga után. Munkája révén, az ő kezdeményezésére az elmúlt évektől számtalan új esemény, rendezvény színesíti településünk kulturális életét. A falu, és a térség intézményeivel, egyesületeivel jó kapcsolatot tart fent, melynek pozitív hatása érződik a Művelődési Ház rendezvényein.

 Pedagógiai Díj – Sárköziné Troll Katalin

Sárköziné Troll Katalin Újfehértón született, de 1966 óta Környén él. Általános iskolai tanulmányait Környén végezte, középiskolába a Tatabányai Árpád Gimnázium és Óvóképző Szakközépiskolába járt, majd 1986-ban szerzett oklevelet a soproni Óvónőképző Intézetben. 1981 szeptemberétől a Vackor Óvodában a környei óvodáskorú gyermekeket neveli. Életének egy új szakasza kezdődött, amikor a Vackor óvodában a Freinet nevelési módszerrel ismerkedett meg, és a mai napig legjobb tudása szerint alkalmazza, fejleszti. Sok szeretettel végzi oktató-nevelő munkáját. Magas szintű szakmai munkája mellett 2015-ben pedagógusok előmeneteli rendszerében pedagógus II minősítést szerzett, amelyben azóta is rendszeresen képezi tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. 2018-tól az intézmény környezeti szakmai munkaközösségét vezeti, jó kapcsolatot ápol kollégáival, segít az új pályakezdő fiatalokat. Tagja a Környezetünkért Óvodai Országos Egyesületnek és részt vesz az egyesület által szervezett szakmai napokon is, ahol tudását gyarapítja, hogy minél többet nyújthasson az óvodás gyermekek számára. Az óvoda másodszori Zöld óvoda cím elnyerésében segítséget nyújtott a pályázat megírásában. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Végtelen nyugalmával, harmóniát sugárzó személyiségével nagyon jó hatással van a felgyorsult világunkból érkező zaklatott gyermekekre is. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermekközpontúsága színessé varázsolja a rábízott gyermekek hétköznapjait. 2006-tól az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagja. A Vackor Óvoda kamarakórusának alapító tagja.

Közegészségügyi Díj 2019. – Dr. Nagy Gyula Lehel

Dr. Nagy Gyula Lehel 1961-ben szerezte meg állatorvosi oklevelét a Budapesti Állatorvosi Egyetemen Cum Laude végzettséggel. Községünkben munkáját az akkori állami gazdaságban kezdte Irtáspusztán. Állatorvosként dolgozott még Tagyospusztán, illetve Virágtanyán. A hentes üzememnél a húsfeldolgozás menetét ellenőrizte. A Mezőgazdasági Kombinát laboratóriumi fejlesztése során, illetve menetében az ehhez szükséges képzéseket, tanulmányokat sikerrel teljesítette 1980-ban, s ekkor a laboratórium vezetője lett. Munkaköréből adódóan számtalan községi lakosnak segített önzetlenül vizsgálatok készítésével, elemzésével. A Csernobilnél bekövetkezett atom katasztrófa idején, a tudomására jutása után – azonnal figyelmeztetett az óvodában és az iskolában, neki köszönhető, hogy a gyerekek ebben az időben kevesebbet tartózkodtak a „szabad levegőn”. Nyugdíjba vonulásától, 1998-tól egyéni állatorvosként dolgozott tovább a takarmánygyár mikrobiológusaként. Jelenleg Komárom-Esztergom és Fejér megyei Vadásztársaságok tichinella vizsgálatát végzi az elejtett vadakról, a környező településekre még ma is hívják, ő pedig önzetlenül megy, és vizsgálja az állatokat.

Az Év Sportolója – Budai Levente

Idén Portugáliában rendezték meg a 10. Nyílt Harcművészeti Világbajnokságot, melyen a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetséget 8 fiatal és 8 felnőtt sportoló képviselhette a válogatott színeiben, köztük Budai Levente. A válogatottsághoz szükséges pontokat egy éven keresztül kellett gyűjteni, 8 országos versenyen, alkalmanként 6 versenyszámban minimum 3 első és 3 második helyezést kellett elérni ehhez. Ezt Levente a 2018-as évben szerzett 39 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmével maximálisan teljesítette és korosztályában a legtöbb vb kvalifikációs pontot gyűjtve megszerezte a válogatott tagságot. 2018-ban és 2019-ben is korosztályos Magyar Bajnoki címet szerzett. 2018 decemberében részt vett a budapesti World Sport Kempo Világbajnokságon, ahol 2 technikai számban 2 aranyérmet szerzett. A felkészülés a portugáliai megmérettetésre 4 hónapot vett igénybe és komoly edzésterv betartását követelte. A világbajnokságon 71 ország közel 5000 sportolója vett részt, Levente küzdelmi számokban 2 arany és 1 ezüstérmet, technikai számokban 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Ezen felül 2019 májusában a Kempo Hungarian Open nemzetközi versenyről 4 arany és 1 ezüstéremmel érkezett haza. Eredményei értékét növeli, hogy a versenyeken sokszor, így a portugáliai világbajnokságon is magasabb korosztályban vagy magasabb súlycsoportban versenyzett és állhatott a dobogóra. Levente a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos tanulója, a környei Gyémánt Kempo SE sportolója. A versenyekre Bognár Levente László 3 danos mester készítette fel.

Környezetvédelmi Díj – Szöllősiné Nagy Zsuzsanna

Szöllősiné Nagy Zsuzsanna megalakulása óta vezeti a környebányai Erdei Iskolát. Az intézmény programkínálatában mindig nagyon fontos szerepet töltött be a természetes környezetünk, az erdők, mezők élőlényeinek ismerete, megismertetése. A programok szervezésén túl személyesen óriási ismeretanyaggal rendelkezik a témában, melyet szívesen oszt meg a táborozókkal. Az elhivatottsága nagyban hozzájárul az Erdei Iskola kihasználtságához, szeretnek ott tartózkodni a gyerekek és a szülők is egyaránt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az intézményben elhelyezett, a táborozóktól kapott sok kedves fénykép és rajz. Segítségével a gyerekek játszva ismerhetik meg a Vértes élőhelyein lévő növényeket és állatokat. Ezzel a munkájával nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek értékrendjében megfelelő helyet foglaljon el az élővilágunk és a környezetvédelem.

Partnerkapcsolatok Díja – Tirhold Kármen

Tirhold Kármen 2014. óta látja el a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöki teendőit. Munkája során mindig nagy hangsúlyt fektet a múlt örökségeinek megőrzésére, a hagyományok ápolására. Igyekszik visszahozni és feleleveníteni a régi falusi szokásokat: ilyen a környei búcsú, tollfosztás, kukoricafosztás, kereplés. Vezetése mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe messzemenően támogatja a helyi általános iskolában folyó német nyelvi oktatást, valamint a német nyelvvizsgára jelentkező diákokat. Tevékenyen ápolja a német testvértelepüléssel, és hagyományőrző csoportjaival a kapcsolatot, valamint aktívan részt vesz a Tardoskeddi partnerkapcsolat ápolásában is.

 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Hajmáné Kalocsai Éva 1980 júniusában szerzett tanítói diplomát az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, 1979 februárjától dolgozik a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Megszámlálhatatlan környei kisiskolást készített fel a felső tagozatban végzendő munkára. Mindezt szívvel-lélekkel tette, a szülőkkel együttműködve nevelte, óvta az apró csemetéket. Szívesen szervezte a gyermekek szabadidős foglalkozását, legyen az erdei iskola, barangoló tábor, könyvtári óra. Községünk kulturális életében is szerepet vállal, 1973 óta a helyi könyvtár vezetője. Színes, sokoldalú programokat szervez könyvári keretekben az iskolások számára is. Pl.: író-olvasó találkozó, különböző előadói délutánok, költészet napi rendezvények. Környe nagyon sok lakójában keltette fel az érdeklődést az olvasás és a könyvek iránt. Személyisége, szakmai felkészültsége, kollégai számára példaértékű, fiatalabb kollégái többször fordultak hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig szívesen, segítőkészen válaszolt. 40 éve elkötelezett, lelkiismeretes tanítója a környei kisiskolásoknak.

Eisenbart Győző Alfrédné 1979-ben az Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvodában kezdte pályafutását. 1980 szeptemberében lett a Környei Napköziotthonos Óvoda pedagógusa. 1993-ban a Benedek Elek Óvónőképző Főiskolán felsőfokú oklevelet szerzett. 1999-2002 között a Művelődési Ház főállású vezetője volt, majd a teendőket 2009-ig másodállásban látta el, miután 2002 szeptemberétől ismét a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa lett. Oktató-nevelő munkáját sok szeretettel végezte, s bár a Művelődési Ház intézményvezetőjeként is tevékenykedett, lelkiekben mindvégig óvónőnek érezte magát. Ezalatt az idő alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki az óvoda és a Művelődési Ház között. Sok közös sikeres rendezvényt szervezett, ami megalapozta a további együttműködést. Szakmailag képzett, rendszeresen fejlesztette tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. Jó kapcsolatot ápolt kollégáival, szívesen segített, amikor kérték. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki magának szakmai tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermek centrikus viselkedése színessé varázsolták a rábízott gyermekek hétköznapjait. Nagyon jó közösségi ember, aktívan részt vett az óvoda közösségi tevékenységeiben, azok megszervezésében. Tagja a Vackor Óvoda kamarakórusának, így ő is részese a település ünnepeinek szebbé tételének. Környe Község Önkormányzata Eisenbart Győző Alfrédnét 2006-ban Közművelődési Díj kitüntetésben részesítette. Az óvodapedagógus pályán eltöltött több mint 40 év után, 2019. március 05-én vonult nyugállományba.

Fél Józsefné 1979. júliusban kezdte az óvodapedagógiai pályáját az Oroszlányi Malomsori Óvodában. 1980 szeptemberében kezdett dolgozni az akkor még Környei Napköziotthonos Óvodában. Nagy lelkesedéssel kezdte meg fiatal óvónőként a település gyermekeinek nevelését. Hivatástudata miatt, hogy még többet tudjon adni óvodásainak, és, hogy szakmailag még felkészültebb legyen, 1986-ban megkezdte tanulmányait a Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, majd 1988 júniusában sikeres záróvizsga után megkapta óvodapedagógus diplomáját. Azóta is töretlen hittel, szakmai hozzáértéssel, szeretettel neveli a rábízott gyermekeket, megfelelő útravalóval látva el őket iskolába indulásukkor. Talán több mint 250 gyermek óvó nénije volt, valószínűleg mindegyikükről fel tud idézni egy-egy kedves gondolatot. Számtalan továbbképzésen vett részt, hogy felfrissítse tudását, illetve új ismeretek birtokába jusson. 2015-ben országosan is az elsők között tett sikeres minősítő vizsgát, ami elismerése szakmai munkájának. Különösen nagy hangsúlyt fektet a zenei nevelésre, megszerettetve óvodásaival az éneklést.  A magyar népdalkultúra tiszta forrásából merítkezik, számára ez képviseli a továbbadandó értéket. Két évtizede a gyermekvédelmi munkát is felvállalta az intézményben. Nagyon sok hátrányos helyzetű családnak, kisgyermeknek sikerült segítséget nyújtani. A település társadalmi életébe is bekapcsolódott, hiszen tagja a Vackor Óvoda kórusának, akikkel igyekeznek színesebbé tenni a falu néhány eseményét. Az intézmény nevelőtestülete 2017. évben Pedagógiai Díjra javasolta, melyet az augusztus 20-ai ünnepségen vehetett át. 2017 óta a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese, mely feladatot tiszta szível és lélekkel végez, az intézmény gyermekei és kollégái érdekében.

Füzesériné Rozgonyi Márta Éva 1985 szeptemberétől dolgozott a Környei Vackor Óvoda és Bölcsődében, sok szeretettel végezte oktató-nevelő munkáját. Szakmailag képzett, rendszeresen fejlesztette tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket. Jó kapcsolatot ápolt kollégáival, szívesen segített, amikor kérték. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki magának szakmai tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Érdekes játékötletei, gyermekcentrikus viselkedése színessé varázsolta a rábízott gyermekek hétköznapjait. Különleges empátiát mutatott a hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik iránt. Rendszeres kapcsolata volt a családokkal, nagyon sok segítséget nyújtott számukra, ügyeik intézésében, anyagi helyzetük javítása érdekében. Az intézmény óvodai nevelését a Freinet-módszer elsajátításával színesítette, amit legjobb tudása szerint alkalmazott. Tagja a Vackor Óvoda kamarakórusának, így ő is részese a település ünnepeinek szebbé tételének. Az óvodapedagógus pályán eltöltött több mint 40 év után, 2019. április 23-án vonult nyugállományba.

Sipos Andrásné 1982-ben, a házasságkötése után lett a Környei Napköziotthonos óvoda óvónője. Munkáját jó szakmai felkészültséggel végzi. Aktív és kezdeményező, ötleteivel a gyermekek fejlődését szolgálja. Mindig érdeklődő, nyitott volt az új módszerek és eljárások iránt. Már a 80-as évek végén figyelemmel kísérte az alternatív pedagógiai módszereket. Ennek hatására részt vett az intézményben a Freinet szellemű óvodai nevelés bevezetésében. Ennek érdekében minden lehetőséget megragadott, hogy szakmai tudását magasabb szintre emelje, folyamatosan továbbképzéseken vett részt. Elsőként alkalmazta az intézményben a projekt módszert, melyet nagy lelkesedéssel adott át kollégáinak. 2006-ban Környe Község Önkormányzata Pedagógia díjban részesítette, 2015-ben országosan is az elsők között tett sikeres minősítő vizsgát, ami elismerése szakmai munkájának. Jó a kapcsolata a szülőkkel, gyerekekkel. Óvodapedagógusi pályán eltöltött 40 év után 2019. október 1-jén vonul nyugállományba.

Megosztás