Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

3aug2017. alkalommal biztosított Környén a Millecentenáriumi Emlékpark és az 1996-ban elkészült Árpád Emlékmű méltó környezetet a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségnek. A keddi eseményen kiemelkedő teljesítményük elismeréseként, illetve hosszú évek áldozatvállalásos tevékenységük megbecsüléseként hatan vehettek át elismerést.Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Azé az ételé, amely a jövőt, a fennmaradást biztosítja évezredek óta, nem csak nekünk, magyaroknak, hanem a világ minden embere számára. Ilyenkor adunk hálát az elmúlt év sikereiért, mondunk köszönetet lehetőségeinkért és bizalommal és hittel tekintünk a jövőbe, hogy a következő évet is munkával, egészségben és erővel élhessük meg – hangzott el Beke László ünnepi beszédében kedden a Millecentenáriumi Emlékparkban. 5aug20A polgármester Szent István király munkásságát így méltatta: nagyságát jelzi, hogy képes volt véghezvinni azokat az óriási változásokat, amelyek szükségesek voltak az ország fejlődéséhez. Lehetett volna egyszerűen csupán következő Árpád-házi fejedelem, miután atyjától átvette a trónt. De István király nagyon jól tudta, hogy amit kapott, az nem hatalom, hanem feladat. Az nem uralkodás, hanem szolgálat. Ehhez a munkához és a munka sikeréhez neki is szövetségesekre volt szüksége, hiszen egyedül még a legnagyobb uralkodó sem képes a rá kirótt feladatot sikeresen elvégezni – fogalmazott, köszönetet mondva mindazok számára, akik a községben élve, azért dolgozva hozzájárulnak Környe, s ezáltal Magyarország fejlődéséhez. A mai napon őket is ünnepeljük, megköszönjük munkájukat és közösen gondolunk jó szívvel eredményeikre, sikereikre – zárta beszédét.

9aug20Az ünnepi gondolatok után Beke László polgármester és Orlovits Tímea jegyző, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Bogár Ferencné és Wiszt Ferenc, a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesület Közhasznú Egyesület részéről Wéber István és Tirhold Kármen, Tardoskedd képviseletében Halász Gabriella képviselő és Veres Judit hivatalvezető helyezett el koszorút az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes áldotta és Bedy Sándor plébános szentelte meg az új kenyeret.

Hosszú esztendők óta hagyomány, hogy a környei önkormányzat az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos ténykedésével vívják ki a település közösségének megbecsülését. A keddi ünnepi eseményen a képviselő-testület döntése alapján hatan részesültek elismerésben. 44aug20Környe Községért Díjat vehetett át a Környe-Bokod Takarékszövetkezet képviselője, Wéber Ferencné az intézmény színvonalas és eredményes működéséért. Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díjban részesült Gíber Erzsébet Környe gazdasági fejlődése érdekében végzett kimagasló, eredményes munkájának elismeréseként. Magas színvonalú pedagógiai munkájának elismerésekén Pedagógiai Díjat vehetett át Reményiné Vadász Gabriella. Környe Község Önkormányzata Stamler Dezsőnének a német nemzetiségért végzett több évtizedes munkájáért és a község országos, nemzetközi hírnevének öregbítéséért végzett munkájáért a Partnerkapcsolatok Díjat adományozta. Huszti Edina a település egészségügyi ellátásában kifejtett színvonalas munkájáért a Közegészségügyi Díjat vehette át. A falu sportéletében kifejtett magas színvonalú és eredményes munkájának elismeréseként Demeterné Slezák Évának a Környe Község Sportjáért Díjat adományozta azt önkormányzat.

8aug20Az ősszel fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Német Nemzetiségi Dalkör előadásával színesített ünnepséget kedden gulyásparti és utcabál, majd este 9 órakor tűzijáték követte a sportpályán.

DÍJAZOTTAK:

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ – KÖRNYE-BOKOD TAKARÉKSZÖVETKEZET

 18aug20A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 1958. szeptember 15-én tartotta alakuló közgyűlését 100 fős tagsággal és 10.000 Ft-os részjegy állománnyal. A szövetkezet működési területe ekkor Környe, Kecskéd, Kömlőd, Vértessomló, Várgesztes községekre terjedt ki. A 80-as évek közepén Vértesszőlősön és Tatabányán is kirendeltséget nyitottak. A Takarékszövetkezet mind a mai napig megőrizte szövetkezeti jellegét, mint az ország valamennyi Takarékszövetkezete, kizárólagosan magyar tulajdonú szövetkezeti hitelintézet. A 2008-as év jelentős változást hozott az intézmény életében, hiszen hosszú előkészületi munka után július elsejével Környe-Bokod Takarékszövetkezet néven egyesült a Bokod és Vidéke Takarékszövetkezettel. Kirendeltségeinek száma 11-re emelkedett. 2008-ban a Takarékossági Világnap tiszteletére megrendezett országos ünnepségen Takarékszövetkezeti Érdemérmet kaptak. Közel 55 éves működési tapasztalattal, stabil, hatékony gazdálkodásuk eredményeként évek óta nyereségesen működnek. Rendszeresen támogatják Környe Község intézményeit.

KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ – GÍBER ERZSÉBET

22aug20Gíber Erzsébet 9 éven át igazgatta a tatabányai Gazdaságfejlesztő Szervezetet. Környe Község Önkormányzata és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata között 1997-ben jött létre az az együttműködési megállapodás, melynek tárgya a tatabányai Ipari Park környei közigazgatási területének fejlesztése. A GFSZ egyik alapvető feladata az volt, hogy befektetőket kutasson fel az Ipari Park számára, tartsa a kapcsolatot a lehetséges befektetőkkel, biztosítsa a befektetési tárgyalásokhoz az önkormányzatok számára a szükséges gazdasági, népesedési, oktatási és egészségügyi adatokat, információkat. A Gíber Erzsébet által vezetett szervezet hatékony munkavégzését mutatja, hogy irányítása alatt az Ipari Park környei területére 8 cég települt be, s közülük már 4 gyár végzett vagy végez telephelyen belüli bővítést. A munkája által is jelentősen támogatott gazdasági fejlesztési tevékenység eredményeként mostanra a község a térség kimagasló erejű gazdasági potenciáljával rendelkezik.

PEDAGÓGIAI DÍJ – REMÉNYINÉ VADÁSZ GABRIELLA

26aug20Reményiné Vadász Gabriella születése óta Környén él. Általános iskolai tanulmányait a településen végezte, középiskolába Tatabányára járt, majd 1978-ban szerzett oklevelet a soproni Óvónőképző Intézetben. 1985 szeptemberétől a Vackor Óvodában a környei óvodáskorú gyermekeket neveli, fejleszti, sok szeretettel végzi oktató-nevelő munkáját. Magas szintű szakmai munkája mellett rendszeresen fejleszti tudását, hogy még hatékonyabban nevelhesse az óvodás gyermekeket.

2005-től vezeti az intézmény szakmai munkaközösségét, jó kapcsolatot ápol kollégáival, szívesen segít, ha kérik. A gyermekek szüleinek körében szeretetet, tiszteletet vívott ki tudásával, segítőkészségével, emberi magatartásával. Végtelen nyugalmával, harmóniát sugárzó személyiségével nagyon jó hatással van a felgyorsult világunkból érkező zaklatott gyermekekre is. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, gyermekközpontúsága színessé varázsolja a rábízott gyermekek hétköznapjait.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJ – STAMLER DEZSŐNÉ

31aug20Stamler Dezsőné, mindenki „Rola nénije” három gyermek édesanyja, az Észak-dunántúli Vízmű Rt. dolgozójaként vonult nyugdíjba. Miután a gyerekek kirepültek a szülői házból, az örökmozgó, a közösséget szerető és azért szívesen tevékenykedő asszonynak hirtelen sok szabadideje maradt. Mivel sváb családból származik, ösztönösen tenni akart a német hagyományok felelevenítéséért és népcsoportja kulturális örökségének megőrzéséért. Ezért az elsők között lépett be az 1993 februárjában alakuló Környei Németek Baráti Körébe és a Német Nemzetiségi Dalkörbe.

A nemzetközi kapcsolatok kiépítésében is úttörő szerepe volt. Baráti köre és rokoni kapcsolatai révén vette fel a kapcsolatot a „Regenstaufen Musikanten” fúvószenekar tagjaival, akik évekig emelték fellépéseikkel a Nemzetiségi és Sörfesztivál színvonalát. Miután a regenstaufeni zenekar feloszlott, a falunak nem volt német partnerkapcsolata mindaddig, amíg egy kecskédi szüreti rendezvényen a dalkör tagjai meg nem ismerkedtek a németországi Bidenkopf város küldöttségének egyik tagjával, Alfréd Weizel-el. Ekkortól Alfred egyre gyakrabban érkezett Környére, sőt elhozta Steffenberg város vezetőit és a hagyományőrző tánccsoportot is. Ebből a kapcsolatból fejlődött ki a később hivatalosan is szentesített partnerkapcsolat Steffenberg városával.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ – HUSZTI EDINA

35aug20Huszti Edina 1992-ben érettségizett Tatabányán, ahol általános ápolói és asszisztensi képesítést szerzett. Tatabányán, a baleseti sebészeten dolgozott, majd ezt követően 2006-ban OKJ-s képesítést szerzett. Két gyermek édesanyja, 2009-től a környei gyermekrendelő asszisztense. Kollégáival és a betegekkel is példamutató a kapcsolata, szeretik és megbecsülik, tevékenységével munkatársai maximális elismerését vívta ki.

 KÖRNYE KÖZSÉG SPORTJÁÉRT DÍJ – DEMETERNÉ SLEZÁK ÉVA

40aug20Demeterné Slezák Éva 1988 óta dolgozik a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, tanítói és német nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. Férjével és két gyermekével rendszeresen rész vesznek a községi sportrendezvényeken, családi sportvetélkedőkön, ami természetes, hiszen már fiatalon elkötelezte magát a sporttal: kézilabdázott, majd Tatabányán a Bányász SC-ben versenyszerűen atletizált.

Az iskolában először szakköri formában, később egyesületben oktatta a diákokat az atlétika alapjaira. Eleinte néhány gyermek volt csak a csapatban, majd később egyre többen jelentkeztek és az elmúlt tanévben már két csoporttal dolgozott.

Nagy szakmai hozzáértéssel készíti fel tanítványait a Diákolimpiára és a szakszövetség versenyeire, ahol szép eredményeket érnek el. Az előző tanítási évben 3-4. évfolyamosok a Városi Diákolimpia csapatversenyén az 5. helyezést szerezték meg. Tatabányán Tehetségkutató versenyen diákjai 800 m-en, távolugrásban és 60 m-es síkfutásban az első három helyek egyikét hozták el. A sikereket szakmai tudása, pedagógiai rátermettsége, elhivatottsága, végtelen türelme eredményezi.

1aug20 2aug20 4aug20 6aug20 10aug20 11aug20 12aug20 13aug20 14aug20 15aug20 16aug20 43aug20

Megosztás