Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Feladat- és hatáskörök

Jegyzői Iroda

A Jegyzői Iroda feladat- és hatáskörei

 • képviselő-testületi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati ülésekkel összefüggő szervezőmunka;
 • magasabb vezetők munkájának segítése;
 • személyzeti ügyek intézése;
 • hivatali működéssel kapcsolatos gazdálkodási és gondnoksági feladatok;
 • lakossági kapcsolatok szervezése;
 • be nem sorolható egyéb törzskari feladatok (pl. címerhasználat engedélyezése);
 • testvérvárosi és külkapcsolatok szervezése;
 • civil kapcsolatok bonyolítása;
 • reprezentációs feladatok ellátása;
 • önkormányzati kitüntetésekkel összefüggő feladatok
 • választással, népszavazással kapcsolatos szervezési és jogi feladatok;

Gazdálkodási csoport

A Gazdálkodási csoport feladat- és hatáskörei

 • önkormányzati pénzügyek;
 • számvitel;
 • költségvetési ügyek;
 • önkormányzati kincstári feladatok;
 • lakossági elszámolások.
 • ebnyilvántartás

Igazgatási csoport

Az Igazgatási csoport feladat- és hatáskörei

 • jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyek;
 • önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális igazgatási feladatok;
 • egészségügyi alapellátással összefüggő ügyek;
 • szociális intézmények vezetői pályázatának előkészítése;
 • hadigondozási ügyek;
 • anyakönyvi ügyek
 • hagyatéki ügyek
 • népességgel kapcsolatos ügyek
 • működési engedélyek ügyek
 • telephely-engedélyezési ügyek
 • ügyiratkezelés (iktatás, irattározás);
 • polgármesteri személyi titkári feladatok ellátása;

Adó csoport

Az Adó csoport feladat- és hatáskörei

 • adóztatással kapcsolatos feladatok
 • haszonbérlettel kapcsolatos feladatok
 • hivatali informatika;
Megosztás