Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Huszár Gál, az első nyomtatásban megjelent magyar nyelvű énekeskönyv szerzőjének életútja elevenedett meg pénteken a környei Művelődési Házban, ahol Dinnyés József daltulajdonos a reformátor gyűjteményében a nemzet állapotát megéneklő korabeli verseket, dallamokat kobozkísérettel adta elő, az életutat Nagy Sándor Tamás színművész kilenc szerep megszólaltatásával illusztrálta. 

Az előadás résztvevőit az 1500-as évekbe kalauzolta Dinnyés József, aki szívén viseli a török idők szerzőinek munkásságát, mert úgy véli, hogy a nemzeti önismeret költeményeit alkották meg, ezért is tartja fontosnak, hogy a reformáció jubileumi évében minél több helyre elvigye a Krisztusra mutató énekeket.

A Huszár Gállal kapcsolatos első biztos adat 1553-ból való. Ekkor a mátyusföldi Vízkelet papja volt, de a reformáció terjesztéséért a győri püspök kiközösítette a katolikus egyházból. Menekülnie kellett és Habsburg Miksa magyaróvári birtokán Wohnitzky Zakariás várkapitány védelmét élvezte, Moson vármegye székhelyén és a szomszédos Kálnokon szolgált lelkipásztorként. Elszántan terjesztette az új tanokat, vitázott a katolikus papokkal, és iskolát alapított prédikátorok képzésére.

Első, saját prédikációit tartalmazó könyvét 1558. április 1-jén adta ki, ebben Anaxiusnak, azaz méltatlannak nevezte magát. A könyv miatt beidézte a győri püspök, de mivel nem jelent meg, újra kiközösítette, és eltiltotta a nyomtatástól. Ennek ellenére 1559-ben újabb könyveket nyomtatott. Az egyik Sztárai Mihálynak a római katolikus egyház papi intézményét gúnyoló, szatirikus, hitvitázó színműve, a másik Heinrich Bullingernek a magyar protestánsokhoz írt hitvalló levele volt.

Huszár Gál élettörténetének sorsfordító találkozásait Pozsgai Zsolt forgatókönyvíró írta. Az 1560-ban megjelent énekeskönyv eredeti dallamai, versei kötik össze a látogatók, szereplők dialógusait.

Az előadás zárójelenetében hangzott el Huszár Dávid vallomása: amit kért apám, elvégeztem… a nyomdát felfejlesztettem… elvégeztem, amit apám rám hagyott…. és most csak egy vágyam van: anyám és apám mellé feküdni… A hitújító életútját követve számos, a mának is szóló üzenet is elhangzott, a program zárásaként Dinnyés József így fogalmazott: a múltidézésünk kicsit jelenidézés is volt. Gondoljunk csak Rákóczi fejedelemre, aki azt mondta: itt állunk a só hegyeken és a magyar ember só nélkül eszi a kenyerét…

Az előadást követően a daltulajdonos dedikálta a „Huszár Gál Megszólaltatott énekeskönyve” című, a reformátor által 1560-ban kiadott énekeskönyv negyvenkét „nagyon tisztán magyar, Krisztusra mutató és mélyen hívő” énekek kottáját és CD-n rögzített hanganyagot is tartalmazó kötetét, melyben meggyőződése szerint a magyar nyelv, nemzetünk és hitünk megmaradásának énekeit szólaltatta meg.

Megosztás