Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A Történelmi Vitézi Rend Észak-dunántúli Törzsszékének nyolc, köztük öt környei avatandója tett vitézi esküt szombaton a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága ünnepélyes eseményén a környei Vízkereszt Római Katolikus Templomban.

A magyar ezeréves történelmünkben több olyan ünnepélyes alkalmunk van, amikor fel kell tenni a kérdést: ápoljuk-e, gondozzuk-e őseink örökségét, nagyapáink, nagyanyáink, szüleink nekünk átadott szellemi hagyatékát, és mi, a ma itt élők teszünk-e azért, hogy ezt gazdagítani tudjuk, és mindezt a nemzeti kincset át tudjuk-e majd adni gyermekeinknek, unokáinknak? A vitézi rend életében két ilyen jeles nap van, amikor számvetésre kerül sor. Az egyik a mai, az ünnepélyes eskütétel napja, amikor a várományosok a szívük fölé feltűzik a vitézi nagyjelvényt, és elmondják a szent koronára tett eskü fogadalmát. A másik az ünnepélyes vitézavatás napja – köszöntötte a jelenlévőket vitéz Dinga László György székkapitány, aki kiemelte: minden elmondott és megfogadott vitézi esküvel és minden vitézavatás felemelő pillanatában újjászületik az immár 96 éve megalapított vitézi rend. Mert a Kárpáthaza magyarságának ma is szüksége van a hazáért, a nemzetünkért szolgálni tudó, akaró közösségre, a vitézek bajtársi közösségére – fogalmazott.

Vitéz Pintér Kornél törzskapitány ünnepi beszédében azt, „a magyar nemzet dicsőségekben és megaláztatásokban is bővelkedő történelmének legtragikusabb időszakát” elevenítette fel, amikor „a magyar faj élni akarásának megtestesítője, nagybányai Horthy Miklós fővezér vette kezébe Magyarország hajójának kormányát. A magyarság hatalommal ruházta fel, hogy Isten áldásától kísérve fogja össze nemzetünk erényeit és képességeit az előttünk álló hatalmas nemzetmentő munkára. Az isteni gondviselés küldötte volt tehát a magyarság élére vitéz nagybányai Horthy Miklós, aki egy pillanatra sem feledkezett meg a harctereken vérüket hullató bajtársairól, s elsőként hívta életre a vitézi rendet… Testében már nem lehet közöttünk, de lelke mindennap velünk van, és erősít bennünket” – méltatta a rend életre hívóját.

Az eseményen Bedy Sándor plébános vezetett együttes imádságot, Nagy Péter tiszteletes mondott áldást, melyet így zárt: fordítsa az Úr az Ő orcáját ti reátok és adjon néktek mindenkor békességet!

Ezt követően érkezett el a legünnepélyesebb pillanat, az eskütétel, amely során Környéről Muschitz Erzsébet (Süli Lászlóné), Muschitz Veronika (Bogár Ferencné), Süli Péter, Popovics Milán, Balogh Pál József várományosok, valamint a nemzetvédelmi tagozat avatandói, Felvidékről Cséplő Viktória és Gróf Katalin, illetve Balatonalmádiból Kovács Attila tett esküt a Szent Koronára, hogy a Vitézi Rend célkitűzéseit, a rendi kódex előírásait ismeri, azokat a rend főkapitánya és a vitézi elöljárók utasításaihoz híven élete végéig minden körülmények között megtartja.

Vitéz Dinga László György azt is bejelentette, hogy posztumusz kerül a Történelmi Vitézi Rend tagjai közé Muschitz Antal egykori királyi léghajózási szakaszvezető, aki halála után első világháborús kitüntetettként kapja meg a vitézi címet. Muschitz Antal Környén élt asztalosként, a templom falain látható stációkat ő faragta meg, amikor hazaért a frontvonalból.

Az eskütételt követően Vitéz Soltész Gyula főszéktartó, törzskapitány is a rend közel évszázados múltjára tekintett vissza: „történelmünk talán legsúlyosabb pillanatában született 1920-ban. Minden falu és város életek ezreit veszítette. A közhatalmat idegen ügynökök bitorolták. Pusztítás és káosz sújtotta a nemzetet. A kormányzó úr a rend alapításával felismerte, hogy össze kell gyűjteni a nemzet színe-javát. Kik voltak ők? Nyilván, akik a nagy háborúban személyes bátorságukkal, tettrekészségükkel bizonyítottak. Tette ezt azért, hogy ne ismétlődhessen meg az, amit el kellett szenvednie az ezeréves Szent Istváni hazának. Hogy ez nem sikerülhetett a következő, még szörnyűbb háborúban, az nem a kormányzón és nem is a vitézi renden múlott” – hangzott el a törzskapitánytól. A rend tagságának gyarapodása kapcsán így fogalmazott: öröm és bíztatás, hogy nyolc ember felvállalta a magyar hűség, tisztesség, és becsület képviseletét azzal, hogy kérelmezte felvételét a vitézi rendbe.

Az ünnepélyes vitézi eskütétel részeként kitüntetések átadására is sor került, majd a rendezvény főhajtással, az I. és II. világháború hősi emlékműveinél a kegyelet virágainak elhelyezésével zárult.

Megosztás