Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Hatodik alkalommal érkeztek Remény Napi programra a környező településekről és a Felvidékről Környére szombaton, amikortól hivatalosan is Boldog II. János Pál pápa nevét viseli a község katolikus templomát körülölelő, megújult tér. A különleges és megismételhetetlen esemény részeként Dr. Herdics György apát celebrált szentmisét, majd szentelte meg a templomteret.

 „A te gondodra bízom a családok minden szükségletét…” – Boldog II. János Pál pápa imájának ezen sorának mottójával várta tavaly augusztus elején az 5. Remény Napra érkezőket a szervező környei Római Katolikus Egyházközség, a Református Gyülekezet, a Három Királyok Alapítvány, valamint a helyi önkormányzat, s talán legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy egy esztendővel később nem csupán a katolikus templom gyönyörűen megújult terének átadására és szentelésére, de a Boldog II. János Pál pápa név felvételére is sor kerülhet.

Az első Remény-napját a kitelepítések, deportálások évfordulóján Bedy Sándor plébános és Seres Jánosné, a Három Királyok Alapítvány kuratóriumának elnöke kezdeményezésére a múltba tekintés és kiengesztelődés hívta életre hat esztendővel ezelőtt, hiszen Környén számos olyan lakos, vagy leszármazott él, akiket Felvidékről telepítettek át a második világháború után. A felvidéki és környékbeli egyházközségek hívei pedig azóta is minden évben találkoznak a Remény Napján Környén: a református és katolikus hívők közös imádságot tartanak, s az új evangelizáció jegyében a falu egész közösségét köszöntik.

A program során – melyet szombaton megtisztelt jelenlétével Simon Géza, a megyei önkormányzat alelnöke, Takács Károly Oroszlány, Grúber Zoltán Kecskéd, valamint Hartdégen József Vértessomló polgármestere is – a Közösségi és Tájházban a Szivárvány Táncegyüttes szórakoztatta az egybegyűlteket, majd a református templomban tartott ökumenikus megnyitón Beke László, a házigazda polgármester így fogalmazott: az ünnepek olyanok, mint a mérföldkövek, vagy mint a pihenőhelyek egy-egy hosszú utazás során. Segítségükkel mérhetjük a megtett távot, azt a teljesítményt, melyet magunk mögött tudhatunk… Valahogy így vagyunk ezzel a mai ünneppel is, amely mutatja számunkra, hogy ismét eltelt egy esztendő. A Remény Napja mára beépült községünk ünnepeinek sorába, és jelzi, hogy fontos számunkra ez a mérföldkő, hogy valódi tartalommal telt meg, sokunknak okoz örömet, segít a mindennapok elviselésében.

Az idei ünnep részeként azonban egy új, egyszeri és megismételhetetlen mozzanatnak is részesei lehetünk, hiszen ma nevezzük el ünnepélyesen a katolikus templom melletti teret Boldog II. János Pál pápáról. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a tér teljesen megújuljon, ott olyan környezetet alakítsunk ki, amely méltó a névadóhoz. A szervezők, a számtalan segítő, a mögöttük álló munka pedig ismét jól példázza, hogy micsoda erő van az összefogásban, hiszen egyedül és hit nélkül senkinek sem sikerült volna ilyen széppé varázsolni a templom környezetét – szóltak a polgármester zárógondolatai, melyet Szemeti Ferenc református lelkész igehirdetése követett.

Az idén „Mária, reménység anyja légy velünk!” (Imádság – Európáért Boldog II. János Pál imájából) mottójú Remény Napja rózsafüzér-ájtatossággal, majd dr. Herdics György dunaszerdahelyi apát főcelebrálásában ünnepi szentmisével folytatódott a katolikus templomban, s 12 órakor szinte másodpercre pontosan jelezte a harangszó, hogy újabb ünnepi pillanatok érkeztek el, immáron a megújult templomtéren, ahol a Vackor Óvoda Kamarakórusa és általános iskolás diákok műsora színesítette a program folytatását.

Környe Község képviselő-testületének egyhangú döntése értelmében e templomteret a Szentszék jóváhagyásával a mai naptól Boldog II. János Pál pápa térnek nevezzük – ezt már Dr. Árendás József jelentette be ünnepélyesen percekkel később, a néhai névadó hangján rögzített Úr imája felvételének közös meghallgatását követően.

Dr. Árendás József, a környei önkormányzat és katolikus egyházközösség képviselőjeként felidézte Boldog II. János Pál pápa életútját, melyet nem kizárólag katolikus egyházi küldetése, egyházfői szolgálata, hanem igazi humanizmusa, emberszeretete tett naggyá, s melynek vitathatatlan szerepe volt a kelet-európai történelmi változások elindításában is.

Személyéből nem csak a szeretet, hanem a derűs nyugalom és kedvesség is ugyanolyan erővel áradt. Ugyanezt a derűt, nyugalmat, békességet és kedvességet láthatjuk Petrás Mária csángó keramikus művész alkotásán – méltatta a domborművet, melyet erre az alkalomra készíttetett az egyházközség, s melyet Bedy Sándor plébános és Popovicsné Erdei Ilona leplezett le szombaton a templom bejárata mellett.

Végül dr. Herdics György apát ezekkel a szavakkal áldotta meg és szentelte fel az alkotást, valamint a megújult és mostantól Boldog II. János Pál pápa nevét viselő teret:

Áldd meg ezt az emléktáblát, melyet Szent Fiadnak, a Mi Urunk, Jézus Krisztusnak tiszteletére és emlékezetére készíttettünk, hogy aki majd itt, ezen kép előtt a Boldogságos Szűzanyát, illetve Szent Fiadat kéri és Boldog II. János Pál közbenjárására teszi ezt, az ő érdemeikért nyerjen oltalmat a Földön és örök dicsőséget a Mennyben. Krisztus, a Mi Urunk által.

Az összefogás ereje

A templomtér a Római Katolikus Egyházközség, a környei önkormányzat és a környeiek összefogásának eredményeként újulhatott meg, kaphatott új térköves burkolatot.

A templom az eltelt időszakban már kívül-belül megszépült: az egyházközség belül gondoskodott a falak festéséről, a kegyszobrok és a hátsó oltár felújításáról. Kívülről a tető héjazatának, a templom tornyának cseréjére, javítására és a külső fal festésére került sor, valamint részlegesen elkészült a lábazat felújítása és a lábazati vízelvezetés, szigetelés.

A mostani munkálatok finanszírozásáról az egyházközség és az önkormányzat közösen gondoskodott. A másfél millió forintos anyagköltség felét a helyhatóság biztosította, míg a fennmaradó 750 ezer forintot a környeiek támogatásából gyűjtötte össze az egyház, nem szólva a megszámlálhatatlan órányi önkéntes munkáról, melyekkel a felajánlók segítették a tér mielőbbi megszépülését.

Mindazok számára köszönet, akik a tér megújulását anyagilag, vagy kétkezi munkájukkal támogatták, s azoknak is, akik minden igyekezetükkel segítették, hogy méltó körülmények között ünnepelhessünk szombaton!

Nekik is köszönhetjük majd – Dr. Árendás József gondolatait idézve – hogyha valaki ezen a téren áthalad vagy megpihen, érezheti majd Boldog II. János Pál pápa szellemiségét, s amint átjárja a szívét, lelkét az őszinte szeretet, a másik megbecsülése és tisztelete!

(A dombormű biztonsági okokból jelenleg a templomban tekinthető meg, végleges rögzítésére várhatóan napokon belül sor kerül. Köszönjük megértésüket!)

Megosztás