Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

1közmeghallgatásTúlzás lenne azt állítani, hogy zsúfolásig megtelt a gyönyörűen felújított Művelődési Ház színházterme a hétfő esti közmeghallgatáson. Lehet, hogy a kellemetlen időjárás tartotta távol az embereket, az optimistább vélekedés szerint a környei televízió élő adásán keresztül követték az eseményeket. Aki lemaradt a közmeghallgatásról, csütörtökön 17 órától „pótolhatja mulasztását”, a helyi televízió ugyanis ekkor megismétli.

Hagyományosan az idei esztendő számadatainak, terveinek ismertetésével kezdte Beke László a hétfő esti közmeghallgatást. A polgármester kiemelte: tisztában vannak azzal, hogy a tervezettek mellett számtalan felújítás lenne indokolt és sürgős az idei évben, ám az óvodaépítésnél felmerülő összköltség, amely az utak, járdák, park, villamos- és szennyvízhálózat kialakítását is tartalmazza, megközelíti a 700 millió forintot, ezért már az is kiemelkedő eredmény lesz, ha az elképzeléseknek megfelelően tudják végrehajtani az ez évi feladatokat. 2közmeghallgatásMint mondta, tavaly decemberben félmilliárdos pénzkészlettel zárt az önkormányzat, éves szinten általában 250 millió forintot tudnak fejlesztésre fordítani, így könnyen kiszámolható, hogy az új óvoda és környezetének kialakításával és az egyéb felújításokkal le is fedik az összeget.

Mindemellett természetesen nem csorbulnak a szociális ellátás és a támogatások keretei. A BURSA pályázatnál 50 fővel és 1,5 millió forinttal tervezték a költségvetést, az óvodások 4, az iskolások 5, a középiskolások, főiskolások és egyetemisták személyenként 6 ezer forintos beiskolázási támogatásban részesülnek majd, a közgyógy igazolványokra, temetési, átmeneti, természetbeni segélyekre és köztemetésekre majdnem 20 milliót fordít Környe, s 12-en részesülnek méltányossági ápolási díjban, ami majdnem 5 milliós kiadást jelent.

Az utak, járdák felújítására, karbantartására, kátyúzásra és hó eltakarításra több mint 8 millió forintot terveztek, zöldterület kezelésre öt állandó alkalmazott bérét, járulékát, valamint a fűnyíráshoz, hótoláshoz szükséges üzemanyag költségét, gépek karbantartását, beszerzését.

3közmeghallgatásA tavalyi esztendő eseményeit, beruházásait ismertetve a polgármester részletesen szólt arról is, milyen előzmények vezettek a Környe SE támogatásának zárolásához, majd pedig a 2006-ban kötött megállapodás felmondásához.

Mint elmondta, az önkormányzat féléves pénzügyi beszámolójának készítésekor kiderült, hogy a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok felhasználása nem időarányos a sporttelepen, azaz, jócskán elszaladtak a költségek. Ezt levélben jelezték az elnök felé, aki később semmiféle takarékossági intézkedésről nem számolt be, s az önkormányzat nem is tapasztalta a rezsi kiadások mérséklődését, illetve két jelzés is érkezett, hogy az egyesület nem fizette ki az igénybe vett szolgáltatásokat és a megvásárolt árukat.

Az októberi testületi ülés egyik napirendje volt a sportegyesület 2011. évi beszámolója, ám az elnök nem jelent meg, s helyettesről sem gondoskodott, azért a következő hóban a képviselők ismét „nekifutottak” a témának, ám a konkrét kérdéseikre nem kaptak kielégítő választ, így egyhangú szavazással a testület nem fogadta el a beszámolót.

4közmeghallgatásA tavalyi esztendőben három szakosztály kapott támogatást, de közülük csak egy számolt el a megállapodásban rögzített feltételek szerint, így az egyesületnek az összeget kamattal növelten vissza kell fizetnie. A fizetési határidő március 10-én lejárt, s mivel az egyesület nem tett eleget kötelezettségének, ügyvédi szakba került az eljárás.

Ezek a történések vezettek odáig, hogy a testület zárolta az egyesület idei évi támogatását, s március 1-jei hatállyal, 30 napos felmondási idővel felmondta a 2006-ban kötött megállapodást. Az egyesület elnöksége rendkívüli közgyűlést hívott össze Nagypéntekre.

A tavaly májusi, özönvízszerű esőzés következtében lezúduló sárlavináról is szólt a polgármester. A kártalanítás és az árkok, utak megtisztítása 6 673 000 Ft-ba került, ebből az állam a Vis major keret terhére 3 816 000 Ft-ot térített meg, mivel a fennmaradó 2 857 000 Ft-os munkálatokat nem az önkormányzati, hanem a kárt szenvedett környei lakosok ingatlanjain végeztette el a helyhatóság. A rendkívüli helyzet kialakulásához nagymértékben hozzájárult a Környe közigazgatási területével kapcsolódó szántóföldek nem megfelelő művelése, tehát olyan növény ültetése, mely nem fogja meg a sárlavinát. Hogy többé ne fordulhasson elő hasonló, az önkormányzat februárban levélben fordult a földhasználókhoz, hogy nyilatkozzanak, milyen növényeket kívánnak termeszteni idén a legkritikusabb területeken. A visszajelzések alapján elmondhatjuk: sikerült elérni, hogy a fontosabb részeken (Bem utca vége, Hunyadi utca, Ságvári u. vége, Tatai u. Tatabánya felöl az Ady E. utca) a gazdálkodók eleget tegyenek a talajeróziós kötelezettségüknek, így egyetlen területen sem lesz 100%-ban kapásnövény termesztve – jelentette be Beke László.

6közmeghallgatásIdén önállóan, s nem a Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtési akciójához kapcsolódva mentesíti a falu a bekötő utak mentét a szeméttől – ez is elhangzott a polgármesteri tájékoztatóban, indoklásul pedig az, hogy tavaly hiába gyűjtötték szorgalmas és lelkes kezek a szemetet, a száznál is több teli szemeteszsák hosszú napokig nem lett elszállítva. Több mint egy hétig hevertek az utak mentén, s idővel kiborult a tartalmuk, mert az állatok megkezdték a zsákokat.

A közmeghallgatás résztvevői, vagy nézői az „óvodamizéria” hátterével is megismerkedhettek. Mint elhangzott, a közbeszerzési eljárásban nyertes Energas Kft. tavaly szeptemberben átvette az óvoda építési területét, azonban a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette. Már a kivitelezés megkezdésekor látszott, hogy a nyertes vállalkozó nem úgy áll a munkához, ahogy ezt döntő többségében megszokta Környe. Az önkormányzat természetesen szerette volna megtudni a késlekedés okát, ám a kérdésekre nem érkezett válasz, csupán ígéret, hogy másnaptól kezdődik a lendületes munkavégzés.

Végül a külsős szakági műszaki ellenőrök pontos és precíz munkája, az építési napló szabályszerű vezetésének megkövetelése is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat anyagi veszteség nélkül zárhatta le ezt a gyümölcsözőnek egyáltalán nem nevezhető kapcsolatot. Kár csak az időkéslekedés miatt érte a falut. A kivitelező céggel – közös megegyezéssel – tavaly november 29-én bontott szerződést az önkormányzat, majd a Közbeszerzési Döntőbizottság jóváhagyásával hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban választotta ki az újabb kivitelezőt a T-Mátrix Kft. személyében. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért az Energas Kft.-vel szerződtünk, amikor róluk már az interneten is számtalan fórumon olvasni lehet, hogy gyakran problémák adódnak a kivitelezéseikkel – folytatta a polgármester.

5közmeghallgatásMivel az óvoda építésének értékhatára nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezte az önkormányzatot, így nem állt módunkban válogatni a résztvevők között. Azok a cégek, akik megfeleltek a pályázat pénzügyi, műszaki és minden egyéb feltételének és ajánlatuk érvényes és összehasonlítható volt, azok pályázatát érvényesnek kellett minősíteni és a kiírás szerint el kellett bírálni. Egy közbeszerzési eljárás során nem lehet figyelembe venni azokat az információkat, melyeket az interneten olvashatunk, vagy más forrásokból jut tudomásunkra. Amennyiben van érvényes pályázat és ennek az értéke belül van az önkormányzat által meghatározott értékhatáron, akkor az eljárás eredményes, és az önkormányzat köteles a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a Közbeszerzési Döntőbizottság kötelezi a szerződés megkötésére az önkormányzatot és súlyos, milliókra rúgó büntetést is fizettet vele – adta meg a választ. Beke László azt is elmondta, hogy jelenleg az építés az új kivitelezővel szerződés szerinti ütemezéssel folyik, a második ütem már kb. 50%-os készültségnél tart, s bízik benne, hogy tartható lesz az új óvoda-bölcsőde augusztus 31-ei műszaki átadási határideje.

A polgármesteri tájékoztató után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Menoniné Pillmann Teréz számolt be a mögöttük álló évről és az idei tervekről, Orlovits Tímea jegyző ismertette a járási rendszer kialakításával kapcsolatos változásokat, az utcanév módosításokból eredő önkormányzati és állampolgári teendőket, majd elérkezett a kérdések feltételének ideje, ám abban sem bővelkedett a közmeghallgatás. Süli Lászlóné felvetésére elhangzott, hogy még nem tudni, lesz-e idén lomtalanítás a községben, s bár különböző híreket hallani arról, hogy a jelenlegi szolgáltató kivonul Magyarországról, az önkormányzathoz még semmilyen hivatalos megkeresés nem érkezett.

Ismétlés tehát csütörtökön 17 órától a Környei Közösségi Televízióban.

Megosztás