Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Évszázadok óta Környén tartják Magyarország első búcsúját, hiszen a község Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három Királyok tiszteletére szentelték fel, valamikor közkedvelt búcsújáróhely volt. Az egyházi ünnephez kapcsolódó vásáros hagyomány úgy egy évtizede jelentősen megkopott, azt 2016-ban elevenítette fel első alkalommal a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe. Az ország első búcsúját ezúttal január 5-én tartották, a szentmisén Varga Józsefné sekrestyés 33 esztendei szolgálatáért is köszönetet mondtak.

A háromkirályok látogatásának misztériumát jelenítették meg a környei egyházközséghez tartozó óvodások és általános iskolások a január 5-ei mise kezdetén, a vízkereszti jelenetet követően Gerendai Sándor esperes celebrált szentmisét, melyen – a többi között – így fogalmazott: a teremtés könyvében azt olvassuk, Isten mondta, legyen világosság. És amikor világosságról beszélünk, a természetes fényre gondolunk. A Nap, a Hold, a csillagok fényére, vagy a mesterséges fényekre, de az Úristen ennél sokkal nagyobb világosságot gyújtott: az értelem világosságát. És a lelkekben még ennél is magasabb rendű világosságot gyújtott: az igaz szeretetét, a szeretet ragyogását, mert mindent, amit ad, szeretetből ad az Isten.

A misén Horváth Boldizsár világi elnök és Méri János templomatya az egyházközség képviselőtestülete és a Háromkirályok Alapítvány nevében fejezte ki köszönetét Varga Józsefné 33 esztendeig tartó sekrestyés szolgálatáért. Ez egy krisztusi kor, amit végig küzdött Kati néni sok szeretetben. Köszönjük a töretlen szeretetet, esztétikai érzéket, hogy 33 éven keresztül ilyen gyönyörűen díszítette fel az oltárt és a templomunkat. Köszönjük, hogy mindig pontosan, precízen részt vett a szentmiséken, az előkészítésén és a templomi rendezvényeken, 33 éven keresztül végezte az egyházközség pénzügyi elszámolását – fogalmazott Horváth Boldizsár, Kati néni számára erőt, egészséget kívánva, hogy még hosszú, hosszú éveken keresztül vehessen részt a szentmiséken, immáron aggódás és izgalom nélkül. Kati néni februárban tölti be nyolcvanadik életévét, az elmúlt 33 esztendőben nem múlt el nélküle szentmise, keresztelő, gyászszertartás, templomi esemény. Ahogy fogalmazott, ha két napig távol maradt, már aggódott, mindent rendben talál-e. A stafétát most Kissné Ágoston Évának adja át, de természetesen segít a kezdetekben. Arra a kérdésre, hogy mit jelentett számára ez a 33 év, így felelt: örömmel csináltam mindig, boldog voltam, ha itt lehettem.

A misét követően ötödik alkalommal várta a január 6-ai Vízkereszthez, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepéhez kapcsolódó búcsúi vásáros kirakodás a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe szervezésében az óvoda előtt az érdeklődőket, akik a szeles, hideg idő ellenére szépen megtöltötték a teret. A szervezők pogácsával, teával, Kerecsényi József és Geiszt József felajánlásának köszönhetően forralt borral kínálták a vendégeket, miközben a Schwowischi Buam zenekar térzenével szórakoztatott.

Annak idején a nagymamám 12 féle süteménnyel készült erre a napra, disznót vágtunk, érkeztek a távoli rokonok, s az év egyik legjelentősebb családi, közösségi megmozdulásának számított a búcsú – elevenítette fel az emlékeit Tirhold Kármen elnök, aki úgy véli, hogy bár maradéktalanul nem idézhetők vissza a régmúlt idők búcsúi, a hagyomány megőrizhető, hogy a kisebb gyerekek is megízlelhessék a hangulatát, az idősebbek pedig jóérzéssel nosztalgiázhassanak.

Megosztás