Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Ígéretek mindig voltak, már valóra kellene váltani őket. Nem csak a mostani kormány tett ígéretet, de mi természetesen a jelenlegitől várjuk a megoldást – hangzott el Beke László polgármestertől a március 4-ei falugyűlésen a kapcsán, hogy ismét felmerült az évek óta szorító kérdés: Környén elviselhetetlen a forgalom, a faluból Tatabányára hosszabb ideig tart az út, mint onnan Budapestig.

A polgármester azt is hozzátette: nem tartaná szerencsésnek, ha az önkormányzat hirdetne valamiféle akciót, de ő maga is szívesen csatlakozik bármilyen kezdeményezéshez, ami felhívja a döntéshozók figyelmét az immáron rendkívül súlyos és tarthatatlan közlekedési helyzetre.

Az előző évet záró és az idei terveket ismertető falugyűlésen természetesen nem csupán a megnövekedett átmenő forgalomról és az elkerülő út égető hiányáról volt szó, a polgármester részletesen ismertette a 2018-as év eredményeit, fejlesztéseit, beruházásait, eseményeit, és a 2019-es terveket, feladatokat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke is mérleget vont.

Mint elhangzott, Környe költségvetését tavaly februárban 3,35 milliárdos főösszeggel fogadták el a képviselők, a falu a feladatfinanszírozás keretében – az iparűzési adó erősségére tekintettel – csak az óvodai, közművelődési feladatellátásra és a gyermekétkeztetés működési kiadásaira kapott állami hozzájárulást, ennek összege 142,7 millió forint volt.  Az iskola teljes állami támogatása miatt 54,5 millió forintos elvárt adófizetési kötelezettség terhelte Környe költségvetését, így az állam éves szinten 88,2 millióval járult hozzá a község büdzséjéhez.

Tavaly elkészültek a Bem, Gagarin, Feszty utcák korszerűsítésére vonatkozó tervdokumentációk, idén ezek az utcák is megújulhatnak. Bár az utcafelújítások tervezése között szerepelt a József Attila utca II. üteme és a Jókai utca, a felújításuk későbbre várható fedezethiány miatt. A polgármester indoklásként elmondta: az építőipar árai jelentősen megemelkedtek, olyannyira, hogy a jelenlegi forrásból három évvel ezelőtt kétszer ennyi utat újíthattak volna fel.

A tavalyi esztendő terveiben az Április utca teljes rekonstrukciója is szerepelt a felszín alatti csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével, az út Tatai utca felőli részén a járda felújításával, az úttest kiszélesítésével, leaszfaltozását. A betoncsövek késedelmes beszerzése miatt a munkálatok megkezdése három hónapot csúszott, ezért a felújítás csak 330 méter hosszan valósult meg. A polgármester a rekonstrukció során szerzett egyéb negatív tapasztalatokról is szólt. Mint mondta, a közlekedők egy része számtalan módon akadályozta a munkálatokat, a tiltások, lezárások ellenére folyamatosan behajtott a munkaterületre. Olyan is előfordult, hogy a szintre emelt csatornafedlapokról eltávolították a piros-fehér csíkos figyelmeztető táblákat, és áthajtottak rajta, ezzel tönkretéve a friss betonozást, így a vállalkozó másnap elölről kezdhette ugyanazt a munkát. Megjegyzem, ugyanez a kivitelező újította fel például a Nyugati-lakótelepet, a Rózsa utcát és a Hunyadi utcát is. Az ott lévő csatornafedlapok a mai napig egy szintben vannak az aszfalttal. Az ilyen nemtörődöm, önző hozzáállás miatt hiába készül el egy utca felújítása 150 millió forintból, annak a minősége sok kívánnivalót hagy majd maga után, és ezt a hibát nem róhatjuk fel a vállalkozónak! – fogalmazott.

A beszámolóból az is kiderült, hogy a vállalkozó leterheltsége miatt nem újultak meg a falu játszóterei, ezért a képviselő-testület ősszel úgy döntött, hogy a hibás játszóeszközök felújítása helyett újakat vásárol, a kivitelezési munkálatok március 11-én kezdődnek meg.

Régóta várt nap érkezett el 2018. augusztus 11-én, amikor az egyházközség birtokba vehette a felújított római katolikus plébánia épületét. A felújítás első ütemét a Három Királyok Alapítvány korábban már elvégezte, új födémet és tetőt kapott az épület. Tavaly a földig visszabontották az aljzatot, onnan indult a felújítás. A tavalyi esztendőben a megvalósított beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően 726,4 milliós értékkel lett gazdagabb Környe.

Az elmúlt év eseményeinek sorában két szomorú történést is felidézett Beke László, hiszen Bedy Sándor plébánost augusztus 29-én, Svétecz László képviselőt október 1-jén kísértük utolsó útjára.

2018-ban szociális juttatásokra, lakásfenntartási támogatásra, átmeneti és rendszeres segélyekre, ápolási díjra, gyógyszertámogatásra, köztemetésre, temetési segélyre, gyermekvédelmi, beiskolázási, természetbeni támogatásra közel 40 millió forintot költött a falu. A téma kapcsán később egy kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, hogy a tűzifa támogatásra beérkezett kérelmeket továbbították, azok jogosultságának ellenőrzése elméletileg február 28-án zárult le. Az önkormányzat már szerződést is kötött egy vállalkozóval, így amint megkapja a hivatal a listát, máris kezdődhet a kiszállítás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányrendelet a 12 000 Ft-os tűzifaköltséget tartalmazza, a fuvardíjat nem.

Az idei évről elhangzott, hogy majdnem 4 milliárdos kiadással tervez a falu, az összeg a multifunkciós csarnokkal és a két kerékpárúttal kapcsolatos kötelezettségek miatt ilyen jelentős: az önkormányzat ebben az évben a költségvetésének 24 %-át feladatellátásra, a fennmaradó 76 %-át pedig beruházásokra, felújításokra és tartalékképzésre fordítja.

Elmondta, hogy az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút kivitelezői szerződése szerint a vállalkozónak május 31-re kell készre jelentenie a munkát, a Környe-Vértessomló között létesülőn elméletileg nyár közepétől lehet kerekezni. Majdnem 80 millió forintból, pályázati forrásból külterületi út épül Környebányára, a belterületi szakaszt önerőből készítteti majd el az önkormányzat, amely már megvásárolta a fejlesztéshez szükséges területeket. A polgármester néhány érdekes számot is ismertetett: tavaly az önkormányzat a településfejlesztési céllal megvásárolt, illetve kisajátított területekért összesen 21 792 774 forintot fizetett ki a tulajdonosok számára, ahhoz pedig hogy megvalósuljanak a szükséges telekalakítások, valamint megkapja az engedélyeket, 12 millió forintot kellett kifizetnie a különböző hatóságok és hivatalok számára. Tehát minden területvásárlásra fordított két forint után egy forintot fizetünk az állami szervezetek részére: közpénzből közpénzbe. – fogalmazott.

A sportcsarnok építése nettó 950 millió forinttal szerepel az idei költségvetésben, de ez semmiképp nem jelenti azt, hogy a betervezett összeg értékének megfelelő munkát el lehet végezni idén – hangsúlyozta. A közbeszerzési eljárás legkorábban június végén zárulhat le, és a tervező becslése szerint az is jó eredménynek tekinthető, ha idén szerkezetkész állapotba kerül az épület. A várható befejezés, ha nem csúszik meg a projekt, 2020 nyara.

Egy 10 kamerából, nem csupán a faluközpont közterületeit figyelő kamerarendszer telepítése és közterület-felügyeleti feladatok ellátása is szerepel a tervekben, hiszen a kamerák felvételeit kizárólag a rendőrség, vagy közterület-felügyelet kezelheti. Ehhez kapcsolódóan parkolási rend kialakítása és betartatása is várható Környén, ami gyógyírt jelenthetne egy későbbi hozzászóló által felvetett problémára, a huzamosabb ideig, s éjszaka is az utcán hagyott autókra, melyek miatt gyakran a hókotró sem tudja ellátni a feladatát.

Február közepétől borzolja a kedélyeket a ravatalozónál található aszfaltos rész lezárása, a polgármester erről is szólt, s az előzményeket ismertetve leszögezte: az a terület nem utca, hanem temető, és az egyházközség tulajdonában van. A katolikus egyházközség részéről már a tavalyi év első felében több jelzés, kérés érkezett az önkormányzat felé, hogy az iskola melletti utca és a Hegyalja út közti temető lezárásában segítsen, mivel az azon keresztül közlekedő autósok kegyeletet sértenek. A temető azért csatlakozik aszfaltozott területtel a Hegyalja utcához, illetve a Váci utcához, mivel a temetőket a ravatalozótól így lehet megközelíteni. Környén ez egy történeti adottság. Ahol most a ravatalozó van, az volt a régi temető. Őseink oda temetkeztek. Ahogy egyre nagyobb lett a falu, úgy ezt a temetőt kinőtte, és kialakult a két helyszínen a két új temető. A ravatalozó viszont megmaradt az eredeti helyén. A mai napig innen kísérnek minden elhunytat utolsó útjára. Az, hogy elfogyott a türelme a tulajdonosnak, teljesen érthető, hiszen két autó karambolja miatt ledőlt a temetőben lévő kőkereszt. Az egyház számára az elkövetők a mai napig nem térítették meg az okozott kárt. Emellett rendszeressé vált, hogy a temetések alkalmával kihelyezett „Behajtani tilos” táblák ellenére autóztak át rendkívül tapintatlanul a területen a gyászoló családtagok és barátok mellett.  Azt, hogy egyes autóval közlekedők mennyire tisztelik más tulajdonát, mi sem mutatja jobban, hogy a lezárás után voltak, akik a szovjet emlékmű másik oldalán elhelyezett köveket félregurították és átautóztak a temetőn. Olyan is akadt, aki a lezáró oszlopokat balról megkerülve a kegyeleti parkon keresztül hajtott le a Polgármesteri Hivatal parkolójába – mondta el a polgármester.

Bár jelen pillanatban Környét nem érinti közvetlenül az ASP rendszer bevezetésének további lépéseit tartalmazó, tavaly novemberben elfogadott kormányhatározat, Beke László arról is szólt a falugyűlésen. Ez egy központi informatikai rendszer, ami révén mindenkiről, mindenről, mindent tudnak – summázott röviden. Korábban több polgármester találkozott egy tanulmánnyal, melyben az szerepelt, hogy 2020 körül már nem lesz szükség a polgármesteri hivatalokra. Ezt különböző fórumokon cáfolták a kormányzat illetékesei. A novemberi kormányhatározat azonban már azt tartalmazza, hogy ötven, 3 ezer fő alatti településen megkezdik a kincstári könyvvezetési szolgáltatás megvalósíthatóságának vizsgálatát, ami alapján jövőre javaslat születhet az országos kiterjesztésre. Mindez az önkormányzatok önrendelkezését sérti – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy véleménye szerint a Magyar Falu Programnak nem csupán pályázati forráslehetőséget kellene tartalmaznia a kistelepülések számára, hanem garanciaelemeket is a helyben maradó ügyintézésre, a falvakban élők jogaira, azok erősítésére.

(Beke László polgármester beszámolója teljes terjedelmében itt olvasható el: Polgármesteri-beszámoló-falugyűlés 2019 március 4)

A polgármesteri tájékoztató után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló évről és az idei tervekről, legfontosabb célként fogalmazva meg a Környén élő német nemzetiségű lakosság érdekeinek képviseletét, jogainak biztosítását, segítségnyújtást a helyi német közösség identitásának megőrzéséhez, a német kulturális értékek közvetítését, az iskolában folyó német oktatás segítését, a németországi partnerkapcsolat ápolását.

A zene és tánc hagyományokon túl, – amik természetesen igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint például a gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet – fogalmazott, hozzátéve, hogy egész éves tevékenységüket ezen célok megvalósítása vezérli.

Az elnök ismertette az előző év rendezvényeit, a januári, immáron hagyományosnak tekinthető búcsút, a tollfosztást, a májfa állítást, a szüreti felvonulást, kitelepítési megemlékezést, a kukoricafosztást, Márton napi dalos találkozót, a Művelődési Házzal közösen szervezett eseményeket, mindazon programokat, melyek középpontjában a hagyományok, értékek megismerése, továbbörökítése szerepelt. Tirhold Kármentől elhangzott, hogy működési kiadásra és kiegészítő feladatalapú támogatásként majdnem 2,3 millió forint érkezett a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe állami finanszírozásból, s további 1 milliós támogatásban részesültek a környei önkormányzattól, amiért köszönetét fejezte ki a falugyűlésen.

(Tirhold Kármen beszámolója teljes terjedelmében itt tekinthető meg: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat NNÖ 2019-ra)

Megosztás