Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Utolsó alkalommal szólalt meg június 15-én a csengőszó a végzős diákok számára a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskolában. A ballagó fiatalok Takácsné Eichhardt Emma és Pulayné Fekete Magdolna osztályfőnökökkel, valamint Láng Éva, Odlerné Takács Zsuzsanna és Staudinger Ágota alsós tanítóikkal járták körbe még egyszer a jól ismert, ám ezúttal virágoktól pompázó folyosókat, termeket. Mosolyogva, könnyezve búcsúztak általános iskolás éveiktől, pedagógusaiktól, társaiktól, barátaiktól.

Nyolcadikosnak lenni nagyon nehéz feladat. Ezt nemcsak akkor éreztük, amikor a rengeteg tananyaggal kellett megbirkóznunk, vagy amikor a Kisfaludy-gálára készültünk, hanem az ügyeletesi feladatok ellátásánál is, amikor egy-egy alsós osztály kikészítette az idegeinket. A legnehezebb azonban a pályaválasztás időszaka volt. Itt állt meg bennünk az ütő egy pillanatra. Mi lesz, ha rosszul döntök, ha nem vesznek fel. Ekkortájt tudatosult bennünk, hogy már csak fél év van hátra az általánosból. Mennyi emlék, esemény jön elő az elmúlt évekből! Búcsúzunk tanárainktól, az iskolában dolgozóktól, az iskolatársaktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt padoktól. Jó volt környei diáknak lenni! – fogalmazta meg a végzősök gondolatait Bartus Karina és Jeszenovics Viktória. A két ballagó diák társaik nevében Leiner Laura soraival köszönt el: mindig azt hittem, hogy az első napok voltak a legnehezebbek. Tévedtem. Az utolsók azok.

Az iskolánkba jártatok, nevelkedtetek, ügyesedtetek, okosodtatok, tapasztalatokat szereztetek. Itt maradnak az emlékek, az érzetek, a hangulatok, a teljesítmények, a cselekedetek lenyomatai, a mosolyok, a bánatok, a harsány kacajok, a hatások. Értékeket kaptatok, fényt, tudás, következetességet, tiszteletet, példaképeket, szeretetet – hangzott el Molnárné Varga Katalin intézményvezetőtől. „Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. (…) A szeretet örök, mint az isten; a bámulat mulandó, mint a világ.” – az igazgató Petőfi Sándort idézve így folytatta: Rátok vár a lehetőség, a feladat. Gazdálkodnotok kell mindezekkel, álmodni, tervezni, szárnyalni, néha földet érni, majd újraemelkedni. Legyetek ehhez bátrak, kitartóak, szenvedélyesek!

A 7. osztályos tanulók nevében Galgovics Borbála verssel, a harmadikos Laczó Mira pedig dallal búcsúzott a végzősöktől, majd a színes léggömbök egyre sebesebben szálltak az ég felé, egyszerre jelezve a visszavonhatatlan elszakadást, és a diákokban rejlő lehetőséget: merjenek álmodni, szárnyalni, s ha olykor földet is érnek majd, újra felemelkedni.

Az intézményben minden tanév végén, ballagáskor jutalmazzák azokat a 8. osztályos tanulókat, akik tanulmányi munkájukban, illetve a sportban kiemelkedő eredményeket értek el. Az iskola egyik rangos elismerésében, a Kisfaludy díjban részesült Füstös Bálint, ő a díjat a Kisfaludy-napok keretében vehette át.

A nevelőtestület döntése értelmében nevelőtestületi dicséretben részesült Csizmadia Leila és Németh Lilien. Csizmadia Leila halk szavú, csendes, de határozott egyéniség, magatartása, szorgalma példamutató. Tanulmányi előmenetele az általános iskolai évek alatt kitűnő, illetve jeles volt. A diákönkormányzat aktív tagja osztály és iskolai szinten egyaránt. Óvodáskora óta a művészeti iskola néptánc tanszakának táncosa, a végzős csoport meghatározó tagja. Kedvességéért, segítőkészségéért tanárai, diáktársai egyaránt tisztelik, kedvelik.

Németh Lilien példamutató magatartású és szorgalmú, társaival, nevelőivel tisztelettudó. Tanulmányi eredménye alsó tagozatban kitűnő volt, felsősként jeles eredménnyel büszkélkedhet. Évek óta ő az osztály diákönkormányzati tagja, társai hallgatnak rá, elfogadják véleményét. Közösségért végzett munkája kiemelkedő, több éven keresztül volt a „Vigyázz Kész Pénz” vetélkedő csapatnak aktív, sikeres tagja, az osztály műveltségi vetélkedőkön elért jó eredménye nagyban köszönhető Lilien felkészültségének, szorgalmának, ötleteinek.

A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat Végh Adrián vehette át. Adrián alsós kora óta sikeres, eredményes tagja az iskola atlétika csapatának, számos alkalommal vett részt a megyei mezei futóbajnokságokon is. Tehetsége, fizikai adottságai és szorgalma lehetővé tette, hogy jó eredményeket érjen el ebben a sportágban, az iskola csapata mindig számíthatott a részvételére. Évek óta aktív tagja a környei sportegyesület labdarúgó csapatának is. Óvodáskora óta a művészeti iskola néptánc tanszakának táncosa, precíz, fegyelmezett, tanulmányi eredménye jó, szorgalma, magatartása példamutató.

Jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, példamutató magatartásáért Krupánszki Ramóna, a városi informatika versenyen elért kiemelkedő teljesítményéért Varsányi Csaba, jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Kulcsár Krisztina, közösségi munkájáért Fluxa Bernadett és Jeszenovics Viktória, az atlétika és mezei futóbajnokságokon való sikeres részvételért Kománovics Patrik, az osztályközösségért végzett kiemelkedő munkájáért Tisch András, a diákönkormányzatban és az osztályközösségben végzett munkájáért Biró Viktória, az osztályközösségért végzett munkájáért Bartus Karina, példamutató magatartásáért és az osztályközösségért végzett munkájáért Varga Rebeka és Hati Kitti, az informatika tantárgyban elért kimagasló eredményéért Laczó Attila Márk, az informatika és a német nyelv tantárgyakban elért kimagasló eredményéért Horváth Levente vehetett át elismerő oklevelet és ajándékot.

A szülői közösségben végzett áldozatos munkája elismeréseként és köszöneteként Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség elnöke Horváth Csabánénak, Horváth Csabának, Deák Lászlónénak és Vadas Renátának nyújtott át emléklapot.

 

 

Megosztás