Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A szülőket érintő törvényi és szervezeti változásokról, a személyi és tárgyi feltételekről, a tanév rendjéről, a felzárkóztatásról és tehetséggondozásról tájékoztatta összevont értekezleten az érintetteket kedden Trézlné Staudinger Csilla, a környei iskola igazgatója a faluházban.

Az idei tanévet az intézményben 293-an, 168 alsós, s 125 felső tagozatos diák kezdte meg, az osztályok száma 16.

A hat napközis, s egy tanulószobai csoport 163 fős létszámmal működik.

A felügyeletet az iskola hétfőtől csütörtökig fél ötig biztosítja, pénteken fél négyig. Az igazgató kérte a szülőket az időpontok pontos betartására, s arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek beszoktatásának ideje a szeptemberi hónap. Ezért kérik, hogy október 3-tól csak az iskola bejáratáig, tehát a főépület és a kisépület bejáratáig kísérjék gyermeküket, esetleg a büféig, ha ennivalót szeretnének vásárolni nekik.

Engedjék el őket bátran, hagyják, hogy önállóan öltözzenek, pakoljanak maguk után. Meg kell, hogy tanulják, hogy ez az ő dolguk, és senki sem fogja helyettük megcsinálni. Ekkor kezdődik a kötelességtudat, a felelősségérzet kialakítása, amelyre nagy szükségük lesz a későbbiekben is – fogalmazott Trézlné Staudinger Csilla.

Mint elhangzott, a művészeti tagozatra közel 100 fő iratkozott be, s a szülők által fizetett hozzájárulási díj összegét nem az iskola határozza meg, a legalacsonyabb díj összegét törvényi előírás szabályozza, az intézményben ezt a minimumot kell megfizetni. Ha nem ezt tennék, nem kaphatnának állami normatívát a művészeti tagozat működéséhez.

Az iskola pedagógusai mindent elkövettek, hogy minden kisgyerek elmehessen valamennyi általa választott délutáni elfoglaltságra. Ha mégis ütközés lenne, a szülők jelezzék az osztályfőnöknek, a tanító néninek, a tanár néninek, de jól gondolják meg, hány elfoglaltságot vállalnak délutánra a kisgyereknek, mert a kötelező órákon részt kell vennie, és semmiről sem maradnak le, ha először mentálisan és fizikailag készülnek fel az iskolai életre. Pl.: ha egy kisgyereknek fejlesztő foglalkozásra kell járnia, akkor nem célszerű idegen nyelvi órákra járatni, hiszen neki először saját anyanyelvén kell tudnia értőn olvasni vagy számolni – hívta fel a szülők figyelmét az intézményvezető.

Az iskolában 31 fő pedagógus dolgozik, közöttük egy gyógypedagógus is. A művészeti tagozaton négy álláshely óráit 5 fő látja el. Új Kolléga Saltzerné Fekete Ilona fizika szakos pedagógus, Saltzer Géza pedig szolfézst fog tanítani a gyerekeknek.

 

A beruházások, felújítások, karbantartások közül a tánctermi mozgatható térelválasztó felújítását, radiátorok burkolását, a második emeleten három terem parkettájának cseréjét, a tantermek részleges vagy teljes tisztasági meszelését, a konyhai villamoshálózat felújítását, a játszótér kötelező felülvizsgálatát, ivókút kialakítását a teraszos udvaron, a kisépület fűtésének átalakítását, kaputelefon kialakítását, s a folyosókon kamerarendszer kiépítését emelte ki az intézményvezetői tájékoztató.

Az iskola felszereltségét a 2009/2010-as tanévben a következő eszközökkel egészítették ki:

– 1 interaktív szett

– 4 db kerámia tábla

– gazdasági irodába számítógép

– nevelői szobába fénymásoló

– 2 db nyomtató

– konyhára: 2 db villanytűzhely, 1 db gázzsámoly

Az NFÜ által meghirdetett program keretében egy, interaktív oktató csomagokra benyújtott pályázattal 11.913.673 Ft támogatást nyert el az iskola, amelyből 8 interaktív szettet, 22 db számítógépet vásároltak szoftverekkel, s egy szerver gépet.

Az „Értetek, Nebulókért” Alapítvány részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából 271.000 Ft-ot kapott az intézmény, amely az „iskola alma” programban is részt vett, a gyerekek által megkapott gyümölcs értéke 597.000 Ft volt.

A tehetséggondozás érdekében folytatják a csoportbontást, kistérségi tanulmányi versenyt, műveltségi vetélkedőt szerveznek, részt vesznek a levelezős versenyeken, szakkörök indulnak matematika, angol, német tantárgyakból, s atlétika, kézilabda, röplabda sport-körök műkődnek.

Az iskolában szeptember végén beíratják az ellenőrzőbe, hogy a kisgyerek milyen délutáni elfoglaltságokra jelentkezett, s kérik a szülőket, kísérjék ők is figyelemmel, hogy valóban jár-e a kisgyerek ezekre a foglalkozásokra.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében korrepetálást szerveznek, biztosítják a könyvtár nyitva tartását, a napközit és tanulószobát, valamint kulturális programokat szerveznek.

A tanulási nehézséggel küzdők logopédushoz, gyógypedagógushoz, fejlesztő pedagógushoz fordulhatnak, s az iskola szükség esetén külső szakemberek segítségét kéri.

Az átmenet problémáinak megoldása érdekében felvették a kapcsolatot az óvodával, a tanító nénik látogatták a gyerekeket a nagycsoportban, alsó-felső tagozat esetén rendszeres óralátogatást szerveznek a 4-5. osztályban tanítók között, míg az általános és középiskola esetén pályaválasztási szülői értekezletet tartanak, s középiskolai előkészítők működnek matematika, magyar, német, angol tantárgyakból

A szociális hátrányok enyhítése érdekében az igazgató azt kérte, hogy a szülők forduljanak bizalommal gyermekük osztályfőnökéhez, az iskola gyermekvédelmi felelőséhez, Láng Évához, vagy az iskola vezetéséhez.

A pedagógusok egyéni fogadóóráját a következő osztályfőnöki órákon írják be a gyerekek az ellenőrzőkbe.

A Közoktatási törvény rendelkezik arról, hogy az iskola nevelési programjában kell meghatározni az iskolai írásbeli beszámoltatás formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött súlyát.

A környei iskolában ezek a témakörönkénti témazáró dolgozatok, valamint írásbeli feleletek a témakör leckéiből a folyamatos tanulás ellenőrzésére.

A témazáró dolgozatok a félévi és év végi érdemjegy megállapításánál súlyozott szerepet kapnak.

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében fontos, hogy lehetőség szerint minden tanulónak félévente legalább egy szóbeli felelete legyen.

Az érdemjegy szerzés módjai:

– szóbeli felelet

– írásbeli felelet

– órai munka, kiselőadás

– versenyen való részvétel

Az értékelés rendszerességének biztosítására a minimális osztályzatok számát a következők szerint határozták meg:

a félévi és év végi értékeléskor minden tanulónak rendelkeznie kell a heti 1 órás tantárgyakból három, a heti 2 órás tantárgyakból öt érdemjeggyel.

Persze ehhez az is kell, hogy járjon iskolába a kisgyerek – tette hozzá az igazgató, azt kérve a szülőktől, ne engedjék, hogy a kisgyerek visszaéljen hiányzásaival. Ha egy hétig hiányzik, utána azért nem számon kérhető, mert hiányzott, majd mikor már jár egy hetet, akkor ismét hiányzik egy hetet, és megint kezdődik elölről. Kötelessége pótolni, ehhez kérhet segítséget, időt is hosszabb hiányzás esetén – fogalmazott.

A gyakorlati tudnivalókról az intézményvezető elmondta: a beiskolázási támogatás 5.000,- Ft/fő, melyet csak szülő vehet át. (Aki nem volt jelen az összevont szülői értekezleten, az iskolatitkárnál átveheti szeptember 30-áig, de előtte keresse fel az osztályfőnököt, és vele egyeztessen, hogyan döntött az osztály szülői közössége a pénz felhasználásáról. A pénzt osztálypénznek hagyni csak aláírással lehet.)

Kedden délutánonként lesz a katolikus hitoktatás, amelyet Szabó Istvánné Margó néni tart. A református hittant péntekenként 13 órától Szemeti Ferenc nagytiszteletű úr tartja.

A tájékoztató zárásaként néhány igen fontos kérést is megfogalmazott a szülők felé Trézlné Staudinger Csilla. Mint mondta, a törvény korlátozta az iskola beleszólását a tanulók iskolán kívüli viselkedésébe. Így a szülők felelőssége, hogy a gyerekek tanítás után merre és kivel járnak, hol töltik a szabadidejüket. Azt kérte, hogy figyeljenek a gyerekeikre, mert már előfordult, hogy a tanulók esténként a községben lévő vendéglátóhelyeket látogatják. Sajnos a különböző drogokhoz is hozzájuthatnak akár általános iskolások is, ezért azt is kérte, hogy figyeljék gyerekeik barátait, alkalmi ismerőseit és viselkedésüket.

Zárásul az ellenőrző legalább heti egy alkalommal történő aláírására is felhívta a figyelmet, hiszen – mint mondta – a pedagógusok így értesülnek az ellenőrzés tényéről.

Tanévkezdő kiadvány 2011-2012. tanév

Megosztás