Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A szülőket érintő változásokról, a tanév rendjéről, a felzárkóztatásról és tehetséggondozásról tájékoztatta összevont értekezleten az érintetteket kedden Trézlné Staudinger Csilla, a környei általános iskola igazgatója az intézmény ebédlőjében, amely ezúttal zsúfolásig megtelt. Az idei tanévet az intézményben 289-en, 160 alsós és 129 felső tagozatos diák kezdte meg, az osztályok száma 16.

A napközis csoportok száma hat, s egy tanulószobai csoport is várja a diákokat, a művészeti tagozatra eddig 70 diák iratkozott be. Az igazgató a művészeti oktatás kapcsán felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a hozzájárulás mértékét nem az intézmény határozza meg, a legalacsonyabb díj összegét törvényi előírás rögzíti, a környei iskolában a minimumértéket kell fizetni.

Az iskola pedagógusai mindent elkövettek, hogy minden kisgyerek elmehessen valamennyi általa választott délutáni elfoglaltságra. Ha mégis ütközés lenne, a szülők jelezzék az osztályfőnöknek, a tanító néninek, a tanár néninek, de jól gondolják meg, hány elfoglaltságot vállalnak délutánra a kisgyereknek, mert a kötelező órákon részt kell vennie, és semmiről sem maradnak le, ha először mentálisan és fizikailag készülnek fel az iskolai életre. Pl.: ha egy kisgyereknek fejlesztő foglalkozásra kell járnia, akkor nem célszerű idegen nyelvi órákra járatni, hiszen neki először saját anyanyelvén kell tudnia értőn olvasni vagy számolni – hívta fel a szülők figyelmét az intézményvezető.

Az iskolában 31 fő pedagógus dolgozik, közöttük egy gyógypedagógus is. A művészeti tagozaton négy álláshely óráit 5 fő látja el.

A beruházások, felújítások, karbantartások közül a tantermek és konyha tisztasági meszelését, a játszótér felülvizsgálatát, a kisépület fűtés átalakítását emelte ki az intézményvezetői tájékoztató.

Az iskola felszereltségét az előző tanévben 8 interaktív szettel, 22 számítógép szoftverekkel, szerver géppel gyarapították, az „Értetek, Nebulókért” Alapítvány részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából 399 ezer forinthoz jutott az intézmény, amely az „iskola alma” programban is részt vett, a gyerekek által megkapott gyümölcs értéke 597.000 Ft volt.

A most indult tanévben valamennyi évfolyamon a 2004-es Nemzeti Alaptanterv alapján összeállított helyi tanterv szerint oktatnak az iskolában, de arról nem tudott tájékoztatást adni az igazgató, hogy az állami kézbevétel jelent-e majd változást.

A tehetséggondozás érdekében az iskolában továbbra is folytatják a csoportbontást, kistérségi tanulmányi versenyt, műveltségi vetélkedőt szerveznek, részt vesznek a levelezős versenyeken, szakkörök indulnak matematika, angol, német tantárgyakból, s atlétika, kézilabda, röplabda sport-körök műkődnek.

A szociális hátrányok enyhítése érdekében az igazgató azt kérte, hogy a szülők forduljanak bizalommal gyermekük osztályfőnökéhez, az iskola gyermekvédelmi felelőséhez, Láng Évához, vagy az iskola vezetéséhez.

A pedagógusok egyéni fogadóóráját a következő osztályfőnöki órákon írják be a gyerekek az ellenőrzőkbe.

A félévi és év végi értékeléskor minden tanulónak rendelkeznie kell a heti 1 órás tantárgyakból három, a heti 2 órás tantárgyakból öt érdemjeggyel. Persze ehhez az is kell, hogy járjon iskolába a kisgyerek – tette hozzá az igazgató, azt kérve a szülőktől, ne engedjék, hogy a kisgyerek visszaéljen hiányzásaival. Ha egy hétig hiányzik, utána azért nem számon kérhető, mert hiányzott, majd mikor már jár egy hetet, akkor ismét hiányzik egy hetet, és megint kezdődik elölről. Kötelessége pótolni, ehhez kérhet segítséget, időt is hosszabb hiányzás esetén – fogalmazott.

A gyakorlati tudnivalókról az intézményvezető elmondta: a beiskolázási támogatás 5.000,- Ft/fő, melyet csak szülő vehet át. (Aki nem volt jelen az összevont szülői értekezleten, az iskolatitkárnál átveheti szeptember 20-áig, de előtte keresse fel az osztályfőnököt, és vele egyeztessen, hogyan döntött az osztály szülői közössége a pénz felhasználásáról. A pénzt osztálypénznek hagyni csak aláírással lehet.)

Kedd délutánonként lesz a katolikus hitoktatás, amelyet Tremmel Kata tart, a református hittant péntekenként 13 órától Szemeti Ferenc nagytiszteletű úr tartja.

A tájékoztató zárásaként néhány igen fontos kérést is megfogalmazott a szülők felé Trézlné Staudinger Csilla. Mint mondta, a törvény korlátozta az iskola beleszólását a tanulók iskolán kívüli viselkedésébe. Így a szülők felelőssége, hogy a gyerekek tanítás után merre és kivel járnak, hol töltik a szabadidejüket. Azt kérte, hogy figyeljenek a gyerekeikre, mert már előfordult, hogy a tanulók esténként a községben lévő vendéglátóhelyeket látogatják. Sajnos a különböző drogokhoz is hozzájuthatnak akár általános iskolások is, ezért azt is kérte, hogy figyeljék gyerekeik barátait, alkalmi ismerőseit és viselkedésüket.

Zárásul az ellenőrző legalább heti egy alkalommal történő aláírására is felhívta a figyelmet, hiszen – mint mondta – a pedagógusok így értesülnek az ellenőrzés tényéről, s azt se fogadják el a csemetének, ha huzamosabb ideig arra hivatkozik, hogy az osztályfőnöknél, vagy netán az igazgatónál van az ellenőrzője.

Megosztás