Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Elutasította a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság környezetvédelmi engedély iránti kérelmét. A társaság az Irtáspusztai telephelyén az éves hízókibocsátás átlagosan majdnem 200 ezer darabra történő növelését tervezte.

Mint ismert, a cég tavaly benyújtott engedélyeztetési eljárásában Környe jegyzője jelentős környezeti terhelésre hivatkozva megtagadta a szakhatósági hozzájárulás kiadását, valamint az önkormányzat is kifejtette aggályát ügyfélként a telep ilyen mérvű fejlesztése kapcsán. Az érvek között szerepelt például az irtáspusztai lakóházak közelsége, a keletkezendő hígtrágya jelentős mennyisége, és a környei tóba torkolló Irtáspusztai vízfolyás közelsége.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya ezt követően indított környezeti hatásvizsgálatot, és június 4-ére személyes meghallgatás nélküli közmeghallgatást rendelt el, a lakosság a kérdéseit, véleményét e-mailben fogalmazhatta meg. A közmeghallgatásra összesen 53-an fogalmazták meg véleményüket, valamennyi maradéktalanul alátámasztotta az eljárásban ügyfélként szereplő környei önkormányzat aggályait.

A főosztály a határozathozatal során valamennyi fél véleményét, álláspontját, a lakossági észrevételeket is áttekintette, és a félszáz oldalas határozat szerint a környezetvédelmi engedély iránti kérelmet azzal az indoklással utasította el, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásai kapcsán nem teljesíthető a jogszabályban előírt legalább 300 méteres védőtávolság, mivel a telephelyhez legközelebb eső lakott terület 230 méterre található.

A Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a határozattal szemben a kihirdetést követő 30 napon belül közigazgatási pert indíthat.

Megosztás