Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

idősek-karácsonya_11Köz­sé­günk szép hagyo­má­nya Advent negye­dik hét­vé­gé­jén az Idő­sek Kará­cso­nya, melyre termé­sze­te­sen nem csak a 70 év feletti szép­ ko­rú­a­kat várjuk. Idén decem­ber 19-én dél­után 2 órakor kezdő­dik az ünnep­ség a Művelődési Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mihály Álta­lá­nos Iskola diákjai, a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör és a Vac­kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa.

Megosztás