Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Köz­sé­günk szép hagyo­má­nya Advent negye­dik hét­vé­gé­jén az Idő­sek Kará­cso­nya, melyre termé­sze­te­sen nem csak a 70 év feletti szép ko­rú­a­kat várjuk az iskolában.

Idén decem­ber 21-én, péntek dél­után 2 órakor kezdő­dik az ünnep­ség, mely­en műsort adnak a Kisfaludy Mihály Álta­lá­nos Iskola diákjai, a Német Nem­ze­ti­ségi Dal­kör, a Vac­kor Óvoda Kamarakórusa, a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, valamint a Szivárvány Táncegyüttes. Az ünnepi programra min­den kör­nyeit szeretettel hívunk és várunk!

 

Megosztás