Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Már tavaly is moraj kísérte Beke László, a falu költségvetésének állami finanszírozásához fűzött gondolatait az év eleji közmeghallgatáson, és idén sem volt ez másként. A résztvevők jól hallható reakciója ezúttal is akkor erősödött fel, amikor a polgármester elmondta: az önkormányzat elvárt adófizetési kötelezettsége, melyet az iskola teljes államosítása miatt fizet, majdnem 54,5 millió, miközben az iskola működtetési költsége a település számára 31 millió forintot jelentett, a tankerület pedig tavaly januártól szeptemberig összesen 940 ezer forintot fordított az iskolára. A számokból láthatjuk, hogy az iskolaműködtetés céljára községünkre kivetett szolidaritási adó közel fele más állami forrásokat erősít és nem a mi iskolánkra fordítják – fogalmazott a polgármester.

A falugyűlés kezdetén hagyományosan az elmúlt év eseményeiről, beruházásairól, fejlesztéseiről, eredményeiről szólt Beke László. A falu tervezett költségvetése tavaly 2 223 898 ezer forint volt, majd a teljesülése a decemberi módosítás után 2 569 millió forintban realizálódott, a tartalékkeret megközelítette a 885 milliót.

Az elmúlt év beruházásait, történéseit ismertetve a polgármester – a többi között – elmondta, a sportcsarnok tervpályázatának győztesével az önkormányzat megkötötte a szerződést, a kiviteli tervek az első félévben készülnek el. A Környe-Vértessomló kerékpárút tervezése, engedélyeztetése is megtörtént, a megvalósításhoz szükséges pályázat sikeresnek bizonyult, már a támogatói szerződést is megkötötték.

A tervek szerint elkészült a belterületi utak felújítása, megújult az Arany János, a Rózsa  és Rákóczi, a Koltói utca, valamint a Kisfaludy köz. A rekonstrukciókra összességében 122,3 millió forintot fordított az önkormányzat. Az Április utca felújítása idő- és kivitelezői kapacitáshiány miatt maradt el, de igén megvalósul, a munkálatok a felszín alatti csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését is tartalmazzák majd.

A Beloiannisz utca Kecskéd felőli végén korábban minden második oszlopon volt lámpa, ezért az önkormányzat mindegyikre közvilágítási lámpatestet szereltetett fel, és a balesetek miatt a vasúti átjáró utáni gyalogátkelőnél is egy lényegesen erősebb fényerejűt helyeztettek el. A polgármester azt is elmondta, hogy az átkelő biztonságosabbé tétele érdekében indult lakossági kezdeményezéshez az elsők között csatlakozott aláírásával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tartott is egy helyszíni bejárást, s ígéretet tettek arra, hogy különböző forgalomtechnikai eszközökkel biztonságosabbá teszik a gyalogátkelőt, de közlekedési lámpa létesítése fel sem merült az üzemeltető részéről.

Tavaly megújult a tó nagy zsilipje is, mivel már a 2010-es árvíz is megmutatta, hogy a tartó-, ill. mozgató szerkezete sok helyen eldeformálódott, így nehézkes a kezelése. Pályázati forrás hiányában a helyhatóság önerőből valósította meg a 21,6 milliós beruházást, melyet a tó leengedése nélkül kellett elvégezni.

A tavalyi költségvetés 5 millió forintos forrást biztosított a tagyospusztai bejáró melletti buszmegállókba peron építésére, hogy az autóbusszal közlekedőknek ne az útpadkáról kelljen fel- és leszállniuk, de a tervezés során kiderült, hogy a gépjármű-forgalom meghaladja a napi négyezret, ezért autóbusz-öblöket kell kialakítani, amikről az érintett útszakasz idei felújításával összhangban gondoskodnak majd az önkormányzat finanszírozásában.

A civil szervezetek támogatása kapcsán elhangzott, hogy a Református Gyülekezet tavaly öt és fél, a Katolikus Egyházközség és a Három Királyok Alapítvány három és fél milliós, a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a civil pályázaton keresztül 540 ezer forintos önkormányzati forrásban részesült, míg a Környe SE működéséhez 12 millió forinttal járult hozzá a falu, mellette nem pénzbeli támogatásként az önkormányzat dolgozói végzik a sportpályán a fűnyírást.

Az idei tervekben szerepel az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút környei szakaszának, valamint a 240 millió forintos Környe-Vértessomló kerékpárút megépítése. Ez utóbbi beruházásnál Környe a gesztortelepülés, így a kivitelezést teljes egészében az önkormányzat bonyolítja le. A Tata felé vezető országos közút felújítása kapcsán a falu vállalta, hogy finanszírozza Tata irányából egy forgalomlassító sziget építését. A Béke lakótelepen murvás parkoló kialakítását tervezik, mivel több lakó is jelezte, hogy nagyon sokan a parkosított területen, gyakran a játszótéren parkolnak. Az Április utca teljes felújítása mellett az Alkotmány utca eddig fel nem újított járdaszakasza is megújul, ám idén nem várható több útrekonstrukció, mivel a két kerékpárút, és az Április utca építésének költsége kb. 800 millió forint lesz. A polgármester ugyanakkor kiemelte: az ingatlantulajdonosok továbbra is jelezhetik az önkormányzat felé, ha a házuk előtt lévő járdaszakasz tönkrement, ebben az esetben az önkormányzat a felújításhoz szükséges anyagok megvásárlásával támogatja a járda felújítását.

A felújított római katolikus plébánia épületének ünnepélyes átadása várhatóan augusztus 11-én lesz, az ünnepség alkalmából a Szent Korona is ellátogat Környére és a Püspök Atya szentmisét tart. A beruházás összegét támogatásként átadja az önkormányzat az egyházközségnek.

Az idei esztendőben a költségvetési főösszeg 3.356 milliós, amely a két kerékpárút megépítése és a multifunkciós csarnok célirányos tartaléka miatt ilyen jelentős. Környe idén a feladatfinanszírozás keretében – az iparűzési adó erősségére tekintettel – csak az óvodai feladatellátásra, a gyermekétkeztetés működési kiadásaira és a közművelődési feladatellátásra kap állami hozzájárulást, melynek összege 142,7 millió.

A polgármester beszámolója zárásaként ezúttal is egyenleget vont a település fejlődéséhez közvetlenül érkező állami támogatás és a helyben élők és a helyben működő gazdasági társaságok adóforintjai között: ha az iskola kapcsán kötelezően fizetendő szolidaritási adó összegével (54,5 millió) csökkentjük az államtól kapott támogatást, akkor 88,2 millió marad. Az önkormányzat tervei szerint idén csak a saját forrású beruházások és a felújítások után 154,5 millió, vissza nem igényelhető forgalmi adót fizet be, amely összeg még nem tartalmazza az igénybe vett szolgáltatások (víz, villany, stb.) adótartamát, így elmondható, hogy Környe kétszer több adót fizet be a magyar állam kasszájába, mint amennyi támogatást kap onnan. (Ha az Uniós támogatásokat is ideszámítjuk, akkor ez az arány 4-5-szeres.) Tehát településünk működését döntő részben a saját bevételeink biztosítják – fogalmazott, köszönetét fejezve ki minden magánszemélynek, vállalkozásnak azért az adófizetési magatartásért, amely lehetővé teszi a tervezett bevételek realizálását. (A falugyűlésen elhangzott polgármesteri tájékoztató teljes terjedelmében itt olvasható el: falugyűlés 2018)

Beke László tájékoztatója után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló évről és az idei tervekről, kiemelve, hogy a német nemzetiségi rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra törekedtek, hogy a nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és az elképzeléseiket tágabban értelmezve valósítsák meg. A zene és tánc hagyományokon túl – amik természetesen igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint például a gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet – fogalmazott. Az elnök azt is kiemelte, hogy képviselőként elsősorban a felnövekvő generáció érdekeit kívánják képviselni, nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi oktatásban résztvevő intézmények munkájának segítésére. Az elnök ismertette az előző év programjait, melyek között olyan rendezvények is szerepeltek, melyek sikerrel tették le múltidéző események alapjait. Ilyen például a mára hagyományosnak tekinthető búcsú, tollfosztás, kerepelés, a hosszú évek óta nagy sikerrel megrendezett Pünkösdi Vígasságok, szüreti felvonulás, és a 2017-ben először tartott kukoricafosztás. A programok közül kiemelte a kitelepítés 70. évfordulójára rendezett emlékünnepet, melynek helyszíne rendhagyó módon a Kitelepítési Emlékmű és a Római Katolikus Templom mellett a Művelődési Ház volt, ahol régi környei képekből rendeztek kiállítást. (Tirhold Kármen beszámolója itt tekinthető meg: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat NNÖ 2018-ra)

Orlovits Tímea jegyző a választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette.

A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel március 24-én 16 óráig kérhető. Fontos, hogy aki nemzetiségként vesz részt a választáson, csak a saját nemzetisége által állított listára szavazhat és az egyéni választókerület képviselő jelöltjeire, tehát országos pártlistára nem voksolhat. A benyújtott kérelem március 24-én 16 óráig módosítható.

Ha valaki a választás napján nem tartózkodik állandó lakóhelyén, ahhoz, hogy szavazni tudjon, a tényleges tartózkodási helyén átjelentkezési kérelmet kell benyújtania. A kérelemnek április 6-án 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérelmet a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben, vagy elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon kitöltött nyomtatvánnyal lehet benyújtani. Az átjelentkezők szavazására kijelölt szavazókör Környén a Művelődési Ház.

Mozgó urnát április 6-án 16 óráig lehet kérni a helyi választási irodánál, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál 15 óráig. Szavazni érvényes okmányokkal lehet április 8-án 6 és 19 óra között.

 

Megosztás