Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe önkormányzata hagyományosan az augusztus 20-ai, Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásával vívják ki a település közösségének megbecsülését. A vasárnapi eseményen heten részesültek elismerésben.

Szent István emberi nagyságát kifejezik Imre herceghez írt intelmei, melyek egyikének tartalma igen egyszerű, tiszta, de éppen ezért nagyszerű és örökérvényű: meghallgatni, megfogadni elődeink példáit, nekünk pedig úgy kell élnünk, hogy az utánunk következők példát vehessenek rólunk. Ezért is nagy felelősség az, hogy miként éljük napjainkat, miként végezzük közös dolgainkat, hiszen ezer esztendő öröksége értékes hagyaték – hangzott el a Millecentenáriumi Emlékparkban Beke László polgármestertől, majd – utalva az elismerések későbbi átadására – így fogalmazott: a községünkben élők és a községünkért dolgozók közül is sokan hozzájárulnak településünk, és ez által Magyarország sikeréhez. A mai napon őket is ünnepeljük, megköszönjük munkájukat és közösen gondolunk jó szívvel eredményeikre, sikereikre. A településünkön elért eredményeikkel hozzájárulnak hazánk, Magyarország teljesítményéhez. Hiszen az ország belőlünk, egyénekből áll. Ha ezek a helyi, akár környei sikerek, kiemelkedő teljesítmények nem születnének meg, Magyarország sem lehetne sikeres. Külön köszönet illeti meg ezért azokat a társainkat, akiket ma azért hívtunk ide, hogy hálát mondhassunk nekik munkájukért, mellyel hozzájárulnak, hogy községünk lakói egészségesebbek, műveltebbek, erősebbek és edzettebbek legyenek, hogy községünk gazdasági fejlődése kiemelkedő lehessen térségünkben.

Az ünnepi gondolatok után az önkormányzat nevében Beke László és Orlovits Tímea jegyző, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe részéről Tirhold Kármen elnök és Erl Péter képviselő, Tardoskedd képviseletében Veres Judit hivatalvezető, Buják Vince, a Magyar Kultúra Lovagja, a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete részéről Wéber István elnök és Kerecsényi József elnökhelyettes, a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei és Nyugat-felvidék Székkapitánysága nevében Vitéz Erdei József és Vitéz Dr. Árendás József helyezte el a kegyelet virágait az Árpád Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes és Bedy Sándor plébános áldotta meg az új kenyeret.

A környei önkormányzat hagyományosan az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos ténykedésével vívják ki a település közösségének megbecsülését. Az eseményen a képviselő-testület döntése alapján heten vehettek át elismerő oklevelet.

Az önkormányzat idén a „Környe községért díjat” a település katolikus egyházközségi életének fejlesztéséért, áldozatos, példaértékű és magas színvonalú munkájának elismeréseként Varga Józsefné részére adományozta. A település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként az Ipari Projekt Hungaria Kft.-t képviselve Halász István ügyvezető igazgató a „Környe község gazdasági fejlődéséért díjat” vehette át. A gyermekek óvodai nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréseként Fél Józsefné „Pedagógiai díj”-ban részesült. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréseként Méri Jánosné a „Közegészségügyi díjat” vehette át. Kiemelkedő sportolói tevékenységének elismeréseként Prekob Renátó elnyerte az „Év sportolója díjat”. Az önkormányzat a település sportjának fejlődése érdekében nyújtott magas színvonalú támogatásának elismeréseként az Otto Fuchs Hungary Kft. részére a „Környe község sportjáért díjat” adományozta. A „Partnerkapcsolatok díjat” a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért a tardoskeddi Buják Vince vehette át.

Az ünnepség folytatásaként a környei Nő Klub tagjai kedves meglepetéssel készültek. A hölgyek folyamatosan keresik, kutatják a kézműves kihívásokat. Különleges technikával már elkészítették az ország és Környe címerét aprócska selyemrózsákból, jó pár hónapja pedig ismét nagyot álmodtak: Magyarország térképét zsinórozva, mégpedig úgy, hogy mind a 19 megye más-más színnel készült. Az alkotást Németh Lajosné, Ördög Istvánné és Odlerné Takács Zsuzsanna nyújtotta át Beke László polgármesternek.

A Német Nemzetiségi Dalkör és a környebányai Magyar Dalkör énekeivel színesített megemlékezést gulyásparti és utcabál követte a sportpályán, majd este kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták el a vendégeket.

DÍJAZOTTAK:

 Környe Községért Díj – Varga Józsefné

Varga Józsefné, Kati néni Tatabányán, szülésznőként kezdte egészségügyi pályafutását. A szülési szabadsága után, 1966-ban került Környére az I. háziorvosi körzetbe. 34 évet dolgozott körzeti ápolóként Dr. Laub József asszisztenseként. Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, ezért mindig is tisztelet és szeretet övezte.

2000-től, 60 esztendős korától tölti a nyugdíjas éveit, ám számára ez napjainkban sem jelenti a pihenés időszakát.

Sekrestyésként évtizedek óta Kati néni készíti elő a római katolikus templomot a misékre, egyházi ünnepekre, eseményekre. Elvégzi a mindennapok munkáit, hogy a templomba járók a legméltóbb körülmények között vehessenek részt a szertartásokon. Ő gondoskodik a friss virágokról, a gyertyákról, s Ő kezeli az egyházközség perselypénzét, gondoskodik a banki ügyletek intézéséről.

Környe Község gazdasági fejlődéséért Díj – Ipari Projekt Hungária Kft.

Az Ipari Projekt Hungária Kft (IPH Kft.) 1997-ben alakult építőipari tevékenységek ellátására. 1998 óta az ipari park fejlesztőjeként kialakította azt a 450 hektáros területet, amely teljesen közművesített, magas szabad kapacitásokkal, fejlett belső úthálózattal rendelkezik, s közvetlen csatlakozást biztosít a közelben lévő M1-es autópályához. A park területrendezési tervét a befektetők igényeinek figyelembevételével készíti el, s a befektetők követelményeinek megfelelő telephelyet alakít ki.

Az ipari parkba betelepült cégekkel nemcsak a beruházás előkészítési szakaszában, hanem a napi működés során is szorosan együttműködik. A cég elsődleges feladata a közvetlen tőkebefektetések elősegítése, termelő vállalatok betelepítése az ipari parkba, ezáltal új munkahelyek létrehozása és ezek megtartása. Ennek a tevékenységnek az elengedhetetlen feltétele a kapcsolódó intézményekkel való közös munka helyi és kormányzati szinten is.

Munkájuk elismeréseként a Magyar Kormánytól 2005-ben elnyerték az Év Befektetőbarát Ipari Parkja címet, és ennek a közös munkának az elismerése az a tény is, hogy közel 1 milliárd EUR értékű közvetlen tőkebefektetés valósult meg a Tatabánya-Környe ipari parkban a világban piacvezető cégek beruházásában.

Munkájuk színvonalát jelzi, hogy az Ipari Park környei területének növekedése 2005 óta töretlen. A 2008-as pénzügyi, gazdasági válság ellenére is folyamatosan települtek be cégek, illetve a meglévők bővítik területüket.

Pedagógiai Díj – Fél Józsefné

Fél Józsefné 1980 szeptemberében kezdett dolgozni az akkor még Környei Napköziotthonos Óvodában. Nagy lelkesedéssel kezdte meg fiatal óvónőként a település gyermekeinek nevelését. Hivatástudata miatt, azért hogy még többet tudjon adni óvodásainak, hogy szakmailag még felkészültebb legyen, 1986-ban megkezdte tanulmányait a Soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, majd 1988 júniusában sikeres záróvizsga után megkapta óvodapedagógus diplomáját.

Azóta is töretlen hittel, szakmai hozzáértéssel, szeretettel neveli a rábízott gyermekeket, megfelelő útravalóval látva el őket iskolába indulásukkor. Talán több mint 250 gyermek óvó nénije volt, valószínűleg mindegyikükről fel tud idézni egy-egy kedves gondolatot.

Számtalan továbbképzésen vett részt, hogy felfrissítse tudását, illetve új ismeretek birtokába jusson. 2016-ban országosan is az elsők között tett sikeres minősítő vizsgát, ami elismerése szakmai munkájának.

Különösen nagy hangsúlyt fektet a zenei nevelésre, megszerettetve óvodásaival az éneklést.  A magyar népdalkultúra tiszta forrásából merítkezik, számára ez képviseli a továbbadandó értéket. Két évtizede a gyermekvédelmi munkát is felvállalta az intézményben. Nagyon sok hátrányos helyzetű családnak, kisgyermeknek sikerült segítséget nyújtani. A település társadalmi életébe is bekapcsolódott, hiszen tagja a Vackor Óvoda kórusának, akikkel igyekeznek színesebbé tenni a falu néhány eseményét.

Közegészségügyi Díj 2017. – Méri Jánosné

Méri Jánosné születése óta Környén él, itt végezte általános iskolai tanulmányait, itt kötött házasságot. A Tatabányai Egészségügyi Szakközépiskolában szerzett érettségit, majd a megyeszékhelyi Csecsemőotthonban 7 éven keresztül gondozta, nevelte az apróságokat. Ott erősödött meg benne a gondolat, hogy kisgyermekekkel szeretne foglalkozni, gondozni, nevelni őket.

Folyamatosan képezte magát, hogy megfeleljen a kihívásoknak, a lehető legtöbb ismerettel rendelkezzen munkájához. Elvégezte a dajkaképzőt, majd gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképzettséget, 2001-ben gyógypedagógiai asszisztens oklevelet szerzett.

1997 márciusában, az akkor még Környei Napköziotthonos Óvodában helyezkedett el dajkaként, majd később pedagógiai asszisztens feladatkörben tevékenykedett, mindig maximálisan megfelelve az elvárásoknak. Nem titkolt vágya volt, hogy valamikor a bölcsődés korosztállyal foglalkozhasson, lehetőség szerint Környén. Ezért jelentkezett a Pannon Kincstár Tanoda kisgyermekgondozó-, nevelő képzésére, melyet eredményesen elvégzett. 2013-ban teljesülhettek az álmai, hiszen megépült az óvoda új épülete, amikortól a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde két bölcsődei csoporttal működik, a bölcsőde elindításának szép és nehéz feladatát örömmel vállalta. Az intézmény bölcsődéje a környei szülők nagy megelégedettségére azóta is színvonalasan, szakszerűen látja el 2 éves kortól az erre igényt tartók gyermekeit. Ibolya személyisége, emberi értékei, szakmai tudása, elhivatottsága volt a biztosítéka a magas színvonalú gondozó-nevelő munkának.

Az Év Sportolója – Prekob Renátó

Prekob Renátó 1980-ban Környén született, s azóta itt él. A motorok és a motorversenyzés már gyerekkora óta érdekelte, de az anyagi lehetőségek csak felnőtté válása után tették lehetővé, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön a motorozással, a sportággal. 2005-ben, 25 évesen vásárolta meg az első utcai motorját, s még abban az évben egy crossmotor boldog tulajdonosa is lehetett. Pályafutásának elindulását is ahhoz az esztendőhöz köti.

2006-ban elkezdett komolyabban edzeni, és az év végén már napi licenccel indult pár amatőr versenyen, melyeken a mezőny első felében végzett. Ekkor már érezte a sportág iránti elköteleződést, s hogy valóra válthatja álmait. Azóta sportbalesetek, anyagi és technikai okok miatti kisebb-nagyobb megszakításokkal versenyszerűen motorozik, az első években a Speed-Tech MSE-ben, harmadik esztendeje pedig a Gerecse Motor SE színeiben.

Az eltelt évek alatt osztályában és kategóriájában számos irigylésre méltó helyezést ért el. Eredményei a teljesség igénye nélkül:

2009-ben az Endurocross magyar bajnokságban bronzérem, 2011-ben a másodosztályban ezüstérem.

2013: Endurocross Királyválasztó páros kategória aranyérem, 2015-ben harmadik helyezés.

Tavaly anyagi okok miatt csak a bajnokság második felében vett részt, kategóriájában így is a Foktő Dél-Kupán bronz, a Mágocs Dél-Kupán egy ezüst és egy bronz, a Nemesbikk Kelet-Kupán aranyérmet szerzett. Az idei versenyszezon jelenleg félidőben jár, s Renátó több bajnokságban is a tabella élén tanyázik. Ezek a Kőszárhegy Magyar Bajnoki, a Zomba Motocross, és a Kaposvár MXMánia Nyugat Kupa.

Környe Község Sportjáért Díj – Otto Fuchs Hungary Kft.

Az OTTO FUCHS Hungary Kft. Tatabányán 2010 augusztusa óta az OTTO FUCHS csoport 100%-os leányvállalataként működik. A cég mintegy 400 dolgozójával prémium autómárkák alapfelszereltsége számára gyárt könnyűsúlyú alumínium kerekeket automatizált és összehangolt termelési folyamattal. A kiépített kapacitással 1,3 millió kereket lehet gyártani 15 és 18 coll átmérő mérettartományban. Már több alkalommal rendeztek családi napot Környén, a bérleti díjból származó bevétel a sportegyesület működését segítette. Az elmúlt két esztendőben az önkormányzat mellett a cég nyújtotta a legjelentősebb támogatást a műfüves labdarúgó pálya építéséhez. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően esős idő esetén is edzhetnek a csapatok, illetve a serdülők és a női labdarúgók mérkőzéseket is játszhatnak rajta.

Partnerkapcsolatok Díja – Buják Vince 

Buják Vince, aki 2006 januárjától a Magyar Kultúra Lovagja, Környe partnertelepülésén, Tardoskedden él és dolgozik. Vince bácsi az 1947-es csehországi deportálások idején Tachovban született, de Tardoskeddet tekinti szülőfalujának, hiszen a család 1949-ben visszaköltözött, ő pedig a téli estéken már apró gyermekkorától követte, hogy köti édesapja a kosarakat, majd apránként ő is elsajátította a fortélyokat.

A hagyományőrző mester a famegmunkálás szerelmese, de azon kívül számos kedvtelésnek hódol: méhészkedik, szenvedélyes vadász, sőt vadászkutyákat idomít, madarakat nevel, kötelet ver, kosarat fon. A kosárkötés hagyománya Tardoskedden címmel saját könyvet adott ki 2004-ben.

Az Élő Hagyományok Polgári Társulás tagjaival a kezdetektől színesíti a Nemzetiségi és Sörfesztivál kézműves utcáját, lelkesen, szívvel lélekkel osztja meg az érdeklődőkkel a hagyományos kézműves mesterségek titkait.

Faragásaival egyedivé és emlékezetessé tette anyatelepülését az odalátogatók számára. 10 évvel ezelőtt ő készítette el azt az emléktáblát, mely a két település közti partnerkapcsolati megállapodásának állít emléket. E mellett már számos fafaragást készített Környe számára is. Legutóbb a kitelepítés 70. évfordulójára készített egy emlékoszlopot, valamint Környe és Tardoskedd 10 éves partnerkapcsolati jubileumára, melyet augusztus 18-án ünnepeltek a felvidéki településen a partnerek.

Megosztás