Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

csoportA környei önkormányzat évek óta az augusztus 20-ai, Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel, vagy áldozatvállalásukkal öregbítik a község hírnevét. A helyhatóság azzal, hogy a nemzeti ünnepen fejezi ki számukra köszönetét, kiemelten jelezni kívánja a közösség megbecsülését. A csütörtöki eseményen hatan részesültek elismerésben.

Jövőre lesz 20 esztendeje, hogy a Millecentenáriumi Emlékparkban, az 1996-ban elkészített Árpád Emlékműnél tartja Környe Község Önkormányzata a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségét, melyet minden évben megtisztelnek jelenlétükkel a testvértelepülés, Tardoskedd képviselői is.

1augusztus20Az eseményen Beke László polgármester ünnepi beszédében – utalva a községi díjak későbbi átadására – így fogalmazott: ha kisebb mértékben is, de Szent Istvánhoz hasonlóan a mindenkori díjazottak is azon dolgoztak, hogy településünk, és ezzel együtt országunk fejlettebb, erősebb lehessen. Az általuk végzett munka is hozzájárul ahhoz, hogy Környe egy élhető település legyen, ahol van lehetőségük az itt élőknek, a letelepedni vágyóknak a fejlődésre, hogy Környe egy olyan falu legyen, ahol a fiataljaink el tudják képzelni jövőjüket, ahová mindenki – aki akár csak vendégként is fordult meg nálunk – szívesen tér vissza. Valahol ez az az érték, ami különlegessé tehet bennünket. Az, hogy hiszünk a közös gondolkodás és a közös munka erejében, s hogy az itt élőket nem csupán a lakcímkártyájukon található irányítószám köti össze, hanem az, hogy valódi és élő közösséget alkotnak, melynek tervei, céljai vannak…

2augusztus20Az ünnepi gondolatok és a Német Nemzetiségi Dalkör műsora után a környei önkormányzat és testvértelepülése, Tardoskedd, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete képviselői helyezték el az emlékezés és kegyelet koszorúit az Árpád Emlékműnél, majd Bedy Sándor plébános szentelte meg az új kenyeret, amelyre Nagy Péter tiszteletes osztott áldást.

A környei önkormányzat évről-évre az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy áldozatvállalásukkal vívják ki a település közösségének megbecsülését. A csütörtöki eseményen a képviselő-testület döntése alapján hatan vehettek át elismerő oklevelet és ajándéktárgyat Beke Lászlótól és Orlovits Tímea jegyzőtől.

Környe Község Önkormányzata a Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díjjal az AGC Glass Hungary Kft. tevékenységét ismerte el. A Környe Község Szolgálatáért Díjat özv. Fábián Józsefné, a Pedagógiai Díjat Nikáné Vadász Erzsébet, a Közegészségügyi Díjat Halász-Becker Anita, a Környezetvédelmi Díjat Horti Károlyné vehette át. A Partnerkapcsolatok Díjával idén a döntéshozók a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesületét tüntették ki.

DÍJAZOTTAK:

 

 Környe Község Gazdasági Fejlődéséért Díj – AGC Glass Hungary Kft.

21augusztus20A japán központú AGC 2004 nyarán alapította meg magyarországi üzemét, az AGC Glass Hungary Kft-t, amely a Tatabányai Ipari Park környei részén található, 2005-ben elnyerte a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Legnagyobb Volumenű Zöldmezős Beru­házás” díját.

Az AGC Glass Hungary Kft. autóipari beszállítóként személygépkocsikhoz gyárt oldal- és hátsóüveget, valamint napfénytetőt a világ legnagyobb autógyárai számára. Az alábbi márkáknak szállítanak üveget: Fiat, Renault, Toyota, Peugeot, Citroen, Honda, Skoda, Mitsu­bishi, Mercedes, Nissan, Volkswagen, Suzuki, Opel, Ford, Iveco, BMW, Audi, Volvo, KIA, Porsche. 2010-ben az AGC tendert nyert a Mercedes oldalsó és hátsó ablaküvegeinek szállítására, 2021-ig a társaság szállítja az üvegeket az addig készülő 26 féle Mercedes modellhez. Ez több millió üveget jelent a következő évtizedben, amelynek jelentős részét itt fogják gyártani.

2014-ben új gyártócsarnok létesült az AGC Hungary Kft-nél. A Környe közigazgatási területén működő japán autóüveggyár 3 milliárd 552 millió forintos kapacitásbővítő beruházást valósított meg. A fejlesztés eredményeként megvalósult a 8 másodperces termelés, tehát minden 8. másodpercben elkészül egy új termék. A gyár továbbra is elkötelezett híve a fejlesztésnek, amit az is bizonyít, hogy a MIVISA melletti beépítetlen, közel 7 hektáros területet is megvásárolták a közelmúltban, hogy így biztosítsák a továbbfejlődés lehetőségét.

A cég gazdaságfejlesztő tevékenysége mellett igen jelentős a társadalmi felelősségvállalás terén végzett munkája. Ezt mutatja az a gondolkodás is, hogy a társaság letelepedésekor kötött az önkormányzatokkal egy megállapodást, ami szerint az iparűzési adó meghatározott részét az önkormányzat az AGC-vel egyeztetett célokra fogja fordítani. Ennek keretében létesültek játszóterek, 22augusztus20az iskolában nyelvi labor, tankonyha, eszközfejlesztésre is sor került, valamint forrást biztosított a Közösségi és Tájház építéséhez. A településhez fűződő jó és együttműködő viszonyt bizonyítja az, hogy a körforgalom kialakításához a cég térítésmentesen biztosított területet, így lehetett végrehajtani a fejlesztést. A díjat Gíber Mihály HR igazgató vette át.

Környe Község Szolgálatáért Díj – Özv. Fábián Józsefné

26augusztus20Özv. Fábián Józsefné, Annus néni 1931-ben Környén született egy tősgyökeres, népes család tagjaként. Ma már kevesen mondhatják el magukról, hogy egész életük csak egy településhez kötődik, Annus néni igen. Öt éves korában elveszítette édesanyját, de később szerető pótanyukája sok-sok szeretettel vette körül és segítette, ahogy erejéből tellett.

Annus néni tisztes szegénységben, de boldog gyermekként élte szorgos hétköznapjait. A II. világháború, a sok nélkülözés, a  meghurcoltatás a német identitás vállalása miatt, korán megkeményítette. A fiatal lány tele volt ambícióval, tervekkel, de más munka nem lévén, cselédlányként kereste  kenyerét Budapesten. Bárhová vetette a sors mindenhol becsülettel végezte munkáját.

Az  1947-es kitelepítés a  sváb lakosság 70% érintette Környén. Annus néni családját elkerülte ugyan, de mélyen megrendítette a német ajkúakkal történő bánásmód.  A későbbiekben is büszkén vállalta  német nemzetiségét és  egész életében azért küzdött, hogy ápolja  a német nyelvet, a hagyományokat és mindig kivette részét a közösségi munkából.1952-ben  férjhez ment az orosz hadifogságból hazatérő Fábián Józsefhez. A családalapítás, az otthon megteremtése új lendületet adott a fiatal párnak.  A házasságból négy gyermek  született, két fiú és két leány. Ami a legfájdalmasabb egy édesanyának, amit megélhet, hogy két fiúgyermekét már elveszítette. A gyermekek nevelése mellett részes földművelést vállalt, majd 35 éven keresztül a Fácánkertben dolgozott. Munkája által nagy megbecsülést vívott ki magának. 1972-ben részt vett sok más környeivel együtt  a Pávakör megalakításában. A műsorokba  bekerült néhány német dal éneklése is. Közben szorgalmasan gyűjtötte a német dalokat, népszokásokat, majd 1993-ban megalapította a Német Nemzetiségi Dalkört, fejlődésük azóta is töretlen. Sok nemzetközi és hazai szereplés, a helyi ünnepségeken való részvétel Annus néni töretlen ambíciójának is köszönhető.

Környe és Steffenberg kapcsolata is a nevéhez fűződik. Személyes kapcsolatai, barátságos személyisége  nem csak formálissá tette ezt a kulturális együttműködést, amely ma is élő és értékes tartalommal megtöltött. 28augusztus20Férje elvesztése után is aktívan tevékenykedik, vendégeket fogad, ápolja a kapcsolatokat. Az ő háza mindig nyitva van mindenki előtt. Gazdag életútja, tevékenysége követendő példa az utána jövő  és minden  generáció előtt. Anyanyelvének megőrzése, a sváb hagyományok ápolása, példamutatótó embersége elismerést érdemel és méltóvá teszi a Környe Község Szolgálatáért Díjra.

Pedagógiai Díj – Nikáné Vadász Erzsébet

31augusztus20Nikáné Vadász Erzsébet általános iskolai tanulmányait Környén folytatta, majd következett az oroszlányi gimnázium, később a Soproni Óvónőképző Főiskola, 2002-ben a fejlesztő óvodapedagógus végzettség megszerzése, 2003 novemberében pedig a pedagógus szakvizsga. 2000. augusztus 1-jén 25 éves óvodapedagógusi, több éves helyettesi gyakorlat után érkezett a környei óvodába. Nem volt könnyű egy összeszokott közösségbe beilleszkedni és koordinálni hat, kétféle módszerrel dolgozó, két telephelyen működő csoportot.

Az intézmény jogszerű működtetése, a színvonalas pedagógiai munka feltételeinek megteremtése és biztosítása lelkiismeretes munkájának köszönhető. Sikerült hamar jó kapcsolatot kiépítenie a munkatársi közösséggel. Kollégái és munkatársai iránt közvetlen, emberséges. Szakmai tudásával, segítőkészségével a szülőknek és a gyerekeknek is segítségére van, bátran fordulhatnak hozzá.

A nevelőtestülettel karöltve minden évben színvonalas előadásokat és szakmai napokat szervezett, melyeken a szülők, illetve a szomszédos települések pedagógusai is részt vettek.

A 15 éves vezetői munkája során számos továbbképzésen vett részt. Eszközfejlesztés céljából több sikeres pályázatot nyújtott be. A ma már közhasznúként működő Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány létrehozásában is nagy szerepet vállalt. Kezdeményezésére 2004-ben az óvoda felvette a Vackor nevet, amit egy – mára hagyománnyá vált – gálaműsorral tettek ünnepélyessé. Neki köszönhető, hogy az óvodában szakképzett fejlesztőpedagógus dolgozik, 2007-től integrálhatják, és szakképzett pedagógusokkal láthatják el a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvoda új épületének megnyitása az intézmény szerkezetátalakításával is együtt járt, hiszen két bölcsődei csoporttal bővült, ezek dokumentumait szakszerűen elkészítette. Az eddig kétfelé tagolt óvodai közösséget eggyé kellett alakítani, mindebben jó emberismerete, pozitív hozzáállása segítette.

Munkáját növelte a főzőkonyha óvodához csatolása. 33augusztus20Megbirkózott ezzel a feladattal is és jó munkatársi kapcsolatot alakított ki az ott dolgozókkal.

Jó közösségi ember, munkatársait motiválva aktívan részt vállal a falu rendezvényeiben. Énekel a kamarakórusban, megszervezi a gyereknapi játékokat, adventi szöszmötölőt.

Vezetése alatt az intézmény elnyerte a Madárbarát és a Zöld Óvoda címet.

Közegészségügyi Díj – Halász-Becker Anita

36augusztus20Halász-Becker Anita az általános  iskolát Környén végezte  és  az itteni indíttatás megalapozta, hogy  nagyszerű ember vált belőle. A szülőföldhöz való kötődés itt marasztalta ezen a tájon.

A tanulmányait a Tatabányai Vass László Egészségügyi Szakközép Iskola és Gimnáziumban folytatta, ahol az érettségivel együtt általános ápoló és asszisztensi szakmát szerzett.

Első munkahelye a   Tatabányai Szent Borbála Kórház volt, ahol megismerkedett  az egészségügy  szép hivatásával és annak  rögös útjaival. Eddigi életét  az emberi humánum, az embertársai segítése és a szakma szeretete aranyozta be. 2000-től szeretett  falujában, Környén, mint körzeti ápolónő  helyezkedett el, mellette házi ápolást is végzett, a betegek megelégedésére. Munka mellett a  Pécsi Tudományi Egyetemen diplomás ápolói   képzettséget szerzett 2008-ban. Az, hogy   saját falujában dolgozhatott tovább, számára nagyon felemelő érzés volt, hisz ismerősök gyógyulásában segíthetett. A betegektől kapott kedves szavakat, mosolyokat ma is a szívében őrzi, személyisége, egyszerűsége közismerté tette a faluban. 2008-ban házasságot kötött Halász Lászlóval, akivel végleg Környéhez kötötték életüket. 2009-ben megszületett kisfiúk, útját boldogan terelgetik. Kis ideig a  Tatai Árpád házi Szent Erzsébet Kardiológiai Osztályon dolgozott, ahol tovább gyarapította szakmai tudását.

2012-ben visszakerült Környére, ahol a mai napig is az Idősek Klubjában dolgozik, mint nappali ellátásvezető. A szociális munka nem áll messze az egészségügytől. Többségében  olyan korosztálynak nyújtanak segítséget, akik megfáradtak és  szükségük van valamilyen ápolásra, esetleg támogatásra, segítségre. Anita  felismerte, hogy az idősödő kor nem elsősorban betegség, hanem a szeretetnélküliség, a magányosság, a nehéz szociális körülmények, teszik elviselhetetlenné életüket. Ő és munkatársai nagy odaadással, alázattal, végzik a napi munkájukat. Színes programokat szerveznek, minden ünnepről megemlékeznek.  Kinyitották az idősek otthona kapuját és más intézményekkel közösen együttműködnek a rászorultak  érdekében. Igazi csapatmunka az övék. Anita vezetésével  töretlen  és magas szintű községünkben az idősgondozás. Tartalmasabbá váltak a szürke hétköznapok. 37augusztus20Nagyban hozzájárul Környe község szociális biztonságának továbberősítéshez, továbbfejlesztéséhez. Kedvelt, szeretett ember a lakosság körében, munkájára nagy  szükség van. Embersége, szociális érzékenysége, nagyfokú szakmai hozzáértése méltán váltott ki elismerést környezete körében, s tette méltóvá Környe Község Közegészségügyi Díjára.

Környezetvédelmi Díj – Horti Károlyné

41augusztus20Horti Károlyné 1990 óta a környei általános iskola tanítója, tanára. 1999-ig alsó tagozatban tanított, utána technika tantárgyra oktatta a felső tagozatos lányokat. Szombathelyen másoddiplomaként elvégezte a technika szakot. Pedagógiai képességeit és szakmai tudását mindig az iskola érdekeinek megfelelően kamatoztatja, bármilyen területen legyen is szükség munkájára. A művészeti tagozat vezetése mellett munkája során nagy energiát fordít arra, hogy gyerekeink, fiataljaink környezettudatosan éljenek.

2011-ben az E-On pályázatán az országos fordulóban a környei csapat részben az ő vezetésével második helyezést ért el. Ennek eredményeként például 137 könyvvel bővült az iskolai könyvtár könyvállománya. A tavalyi esztendőben szintén ő volt az egyik vezetője a környei csapatnak, akik a GreenDependent Intézet által meghirdetett Energia Közösségek versenyében indultak. A környei energiavadászok és klíma-koordinátorok az országos verseny második helyezéséért járó ajándékot vehették át. Idén ugyanennek a versenynek az országos döntőjén a 4. helyezést érte el a környei csapat. Az ő kezdeményezése alapján és irányításával pályázott az iskola az ÖKO-iskola címre, 43augusztus20melyet 2012 júniusában nyert el az intézmény, a cím meghosszabbítására az idei esztendőben ismét pályázatot nyújtottak be. Ennek a programnak a keretében valósult már meg – a többi között – a tóparton látható gyógynövénykert is, amely üdítő látványa mellett számos hasznos információt ad a tóparton sétálóknak.

Partnerkapcsolatok Díja – Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete

46augusztus20A Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 1994. december 15-én alakult meg 48 fővel azzal a céllal, hogy a német hagyományokat megőrizze és ápolja. Fennállásának 20 éves jubileumát tavaly ünnepelte, a tagság létszáma jelenleg 69, az alapító tagok közül 11-en jelenleg is a kör tagjai.

Az egyesület segítségével rendezték be a hagyományoknak megfelelően a tájházat, s mentették meg a régi gazdasági berendezések jó részét az utókor számára.

A Baráti Kör elnevezés a valóságban is megmutatkozik, hiszen a kötelező közgyűlésen kívül az egyesület tagsága több alkalommal is találkozik baráti összejöveteleken, az évenként megszervezett kirándulásokon.

Részt vesznek a községben rendezett ünnepségeken, s azokat támogatják. Jó kapcsolatot ápolnak a falu önkormányzatával és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

A szer­ve­zet 1998 óta rend­sze­res házi­gaz­dája a „Pün­kösdi vigas­sá­gok” elne­ve­zésű zenés, műso­ros máj­fa­dön­té­sek­nek. A far­sangi idő­sza­kot is min­dig együtt ünnep­lik a kör­nyei néme­tek, s ők hív­ták életre 2004-ben a Már­ton napi dalos-találkozót is, amely kiemelkedik a Baráti Kör rendezvényei közül, s amelyhez minden évben anyagi segítséget nyújt a község önkormányzata.

Az egyesület sikeres, baráti kapcsolatot tart fenn az osztrák SAUTANZ-MUSI zenekarral, ők már 12 éve visszatérő szereplői a Márton napnak. A burgerlandi vendégek szállásáról, ellátásáról a Baráti Kör gondoskodik.

47augusztus20A szervezet a köz­sé­g hagyo­mányőr­zé­sé­nek egyik alap­köve, nél­kü­lük nem lenne olyan szí­nes a falu kul­tu­rá­lis élete. A jövőben is céljuk az önkormányzatokkal való szoros együttműködés és a fiatalabb generációk bevonása a múltunk értékeinek megóvásába. A Partnerkapcsolatok Díját Wéber István elnök és Kerecsényi József elnökhelyettes vette át.

Megosztás