Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Évek óta hagyomány, hogy a környei önkormányzat az augusztus 20-ai, Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy áldozatvállalásukkal vívják ki a település közösségének megbecsülését. A hétfői eseményen hatan részesültek elismerésben.

1996-ban készült el az Árpád Emlékmű Környén, így idén már 16. alkalommal biztosított a Millecentenáriumi Emlékpark méltó helyszínt a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségnek.

Ezer évvel ezelőtt úgy tűnhetett, Szent István lehetetlen feladatra vállalkozik. Az akkor már megszilárdult hatalommal rendelkező európai uralkodóházak is kétkedve szemlélhették, ahogy a harcos, keleti nép régi életét maga mögött hagyja, és új életre rendezkedik be itt, a Kárpát-medencében. A történelem azonban Szent Istvánt igazolta: népek jöttek-mentek, világhódító birodalmak tűntek el a történelem süllyesztőjében, a magyar nép azonban megalapozta, felépítette otthonát Európában – hangzott el Beke László ünnepi beszédében hétfőn. A polgármester az ezer esztendő örökségének felbecsülhetetlen értékére is felhívta a figyelmet, azt kívánva, hogy mindenki találjon tehetségének megfelelő feladatot hazánk építése során, hogy mindenki elhelyezhesse saját kövét az ország épületében, így váljon.

Az ünnepi gondolatok és a Német Nemzetiségi Dalkör műsora után a környei önkormányzat és testvértelepülése, Tardoskedd, a helyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Környei Németek Baráti Köre képviselői helyezték el az emlékezés és kegyelet koszorúit az Árpád Emlékműnél, majd Bedy Sándor plébános szentelte meg az új kenyeret, amelyre Szemeti Ferenc tiszteletes osztott áldást.

Hagyomány, hogy a környei önkormányzat az államalapítás ünnepén ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy áldozatvállalásukkal vívják ki a település közösségének megbecsülését. A hétfői megemlékezésen a képviselő-testület döntése alapján hatan vehettek át elismerő oklevelet és ajándéktárgyat Beke Lászlótól és Vadász Évától, a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság elnökétől.

DÍJAZOTTAK:

 PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA – ALFRED WEITZEL

Alfred Weitzel, Környe testvértelepülése, Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének egyik alapítója, akinek a tevékenysége nélkül ma nem létezne az a rendkívül értékes kapcsolat.

Alfred Weitzel 1928. december 1-jén született és 2011. április 7-én, 82 esztendős korában hunyt el.

1960 és 72 között 1960 és 72 között – az akkor még önálló – Obereisenhausen község elöljárójaként, 1978-tól 2006-ig Obereisenhausen község képviselőtestületi tagjaként, 1985 és 2006 között Obereisenhausen elöljárójaként ténykedett fáradhatatlanul a település érdekében.

Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének egyik alapítójaként nagy elszántsággal dolgozott annak érdekében, hogy Környével létrejöjjön a rendkívül értékes és tartalmas partnerkapcsolat, amely az ő kitartása, tevékenysége nélkül ma nem létezne.

Ha Környéről vendégek érkeztek Steffenbergbe, Alfred Weitzel minden alkalommal a faluközpontban található zászlórúdra felhúzott piros-fehér-zöld lobogóval üdvözölte a magyar barátait.

Tárgyi gyűjtéséből a környei Közösségi és Tájháznak is adományozott, az avatási ünnepségkor a tájház fejlesztése érdekben anyagilag is támogatta a német kisebbségi önkormányzatot.

Haláláig ez a baráti szál is éltette, minden évben ellátogatott Környére. Halálával nemcsak családjában, hanem szülőfaluja, valamint Steffenberg és Környe közösségeiben, egyesületeiben is kitölthetetlen űrt hagyott maga után. Környe Község Önkormányzata a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért Alfred Weitzelnek a Partnerkapcsolatok Díjat Posztumusz adományozta, az elismerést özvegye, Edit Weitzel vette át.

 KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ – DR. ÁRENDÁS JÓZSEF

 Dr. Árendás József címzetes főorvos Budapesten született, tette le érettségi vizsgáit, majd végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán 1979-ben. Tolna megyében, a pincehelyi kórházban kezdett el gyógyítani, első szakvizsgáját is ott tette le 1983-ban sebészetből. Feleségével és két gyermekével 1988-ban telepedett le Környén, s lett a 2-es számú, azóta a Szent Rókus nevet viselő rendelő orvosa. Hamar bekapcsolódott a falu életébe, s igyekezett megismerni az itt élőket, s az évek múlásával újabb és újabb szakvizsgákat szerzett: 1990-ben háziorvos-tanból, 1996-ban üzemorvos-tanból, 2005-ben homeopátiából, 2008-ban hagyományos kínai orvoslásból. Szakfelügyelő főorvos, oktató családorvos. Az újabb és újabb szakvizsgákhoz elvezető úton megszerzett ismereteit mindig is az itt élők érdekében igyekezett kamatoztatni. Törekvését és egészségügyi szakmai tudását, felkészültségét a környei önkormányzat tíz éve Egészségügyi Díjjal ismerte el, ám Dr. Árendás József aktív tevékenysége soha nem rekedt az egészségügy területén belül.

A község rendezvényeinek, közéletének a kezdetektől részese, aktív szereplője, de a képviselő-testület munkája is elképzelhetetlen nélküle. Jelenleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, s tagja a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak. Vezetője a helyi Katolikus Karitásznak, s alapítója volt 1996-ban a mai is működő Cukorbeteg Klubnak. Számos tudományos konferencián és egyéb rendezvényen tartott igen magas színvonalú, elgondolkodtató előadásokat. Betegeit és az embereket igyekszik egészségtudatosságra nevelni a rendeléseken, a váróban, a rendelő udvarán is és a helyi újságon keresztül. Elkeseríti, ha érdektelenséggel találkozik, munkáját fáradhatatlanul, nagy szeretettel végzi. Környe Község Önkormányzata Környe település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Dr. Árdendás Józsefnek a „Környe Községért” díjat adományozta.

KÖRNYE KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – SZEMETI FERENC REFORMÁTUS NAGYTISZTELETŰ ÚR

Szemeti Ferenc Közel negyven évi megbecsült papi szolgálat után, ez év júliusában vonult nyugállományba. A 4 évtized alatt nem csak a környei református híveket szolgálta odaadóan, de a Dunántúli Református Egyházkerület tábori lelkészeként erősítette a katonák hitét is. Tagja volt a Református egyházkerület presbitériumának, több cikluson keresztül a környei, majd a kömlődi képviselő-testületnek, ahol jelenleg is ténykedik. Munkásságával hozzájárult Környe község fejlődéséhez. Nem csak a hitéletet vezette, hanem aktívan részt vett a község közéletében, a beruházások tervezésében, lebonyolításában. Neki köszönhető, hogy Környebányán 22 évvel ezelőtt elindult az ökumenikus egyházi élet, azt becsülettel segítette, vezette, s ma is működik. Határozott, elveiért hűen kiálló, de ugyanakkor emberséges véleménynyilvánítása mindig a közösség érdekeit szolgálta. Támogatta a külhoni magyarokat, az elesetteket, és az arra érdemes rászorultakat. Maradandót alkotott Környén, a Tagyos Pusztai Vitéz Dinnyés János konferencia telep kialakításában, a reformátustemető megépítésében. Neki köszönhető a Doni ütközetekben elesettek és az 1848-s vértanúkról való méltó megemlékezés. Életpályája, méltó emberi tartása követendő mindannyiunk számára.

Környe Község Önkormányzata Környe település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Szemeti Ferencnek a „Környe Község Szolgálatáért” díjat adományozta.

 GAZDASÁGI DÍJ – ECK CSABA, A KÖRNYEI ECK-FA KFT. ÜGYVEZETŐJE

Eck Csaba környei faipari vállalkozását 1991-ben indította el, majd folyamatosan fejlesztette, bővítette és mára gazdaságilag megerősödött, szakmailag elismert és megbecsült gazdasági társaságával öregbíti Környe község hírnevét. Az eltelt több mint húsz év alatt számtalan maradandó épület berendezését, egyéni tervezésű bútorokat és európai színvonalú nyílászárokat gyártottak.

Munkássága magas szintű elismerést vívott ki a megrendelők és szakmai körökben egyaránt. Csupán néhány példa, a teljesség igénye nélkül: Pannonhalmi Apátság, Dunaszentmiklósi Holland Falu, az Oroszlányi és a Neszmélyi Római Katolikus templomok. Ténykedett Romániában és még számos beruházásnak volt aktív részese, köztük a Környei Polgármesteri Hivatal és más intézményi felújításoknak. Az Eck-fa Kft. 15 főt foglakoztat, akiknek ebben a válság sújtotta időszakban is biztos megélhetést nyújt. Eck Csaba példaértékű szaktudása, a szép kivitelű, igényes termékek gyártása, megbecsülést és tiszteletet vívott ki magának községünkben és azokon a településeken ahol már eddig ő és az általa vezetett vállalkozás letette névjegyét. Igazi lokálpatriótaként folyamatosan szervezi a községben a jótékonysági rendezvényeket, az azokból származó nyereséggel a Kisfaludy Általános Iskolát és Vackor Óvodát támogatva.

Környe Község Önkormányzata Környe település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként az Eck-Fa Kft. részére a „Környe Község Gazdasági Fejlődéséért” díjat adományozta.

PEDAGÓGIAI DÍJ – GUBICZA ISTVÁN

Gubicza István testnevelés-matematika szakos pedagógus, a vértessomlói Általános Iskolában oktatja a diákokat. Általános iskolai tanulmányait Környén végezte, itt élte gyermekkorát is. Korán megismerkedett a sporttal, mozgásszeretetének volt köszönhető pályaválasztása is. A főiskola befejezése után sem szakadt el Környétől, hiszen a Környe SE kézilabda csapatának kapusa volt. Néhány évnyi kihagyás után visszatért a környei kézilabdapályához, az NB II-es női kézilabda csapat edzőjeként tevékenykedett.

Testnevelőként legfontosabbnak a mozgás szeretetére nevelést tartja. Iskolájában minden évben sítábort szervez, ahová a környei gyerekeket is szeretettel várja. Nagy hozzáértéssel oktatja a fiatalokat és a már kevésbé ifjúkat egyaránt a síelés alapjaira.

Néhány évvel ezelőtt Beke László polgármesterrel megalapították a „Mozdítsd meg „Környe”-zeted tömegsport csoportot, mert úgy vélték, kell egy csapat, mely rendszeresen, havonta legalább egy, de inkább két alkalommal együtt sportol, s amely létszáma egyre inkább gyarapodik. Ilyenkor gyalogtúráznak, kerékpároznak, lovagolnak, korcsolyáznak a tavon, sor-és váltóversenyeznek. A felhívásuk a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendett, mára mozgalommá nőtte ki magát, s alkalmanként 40-50 gyermeket, felnőttet sarkallnak mozgásra. A program – időjárástól függő – legsikeresebb állomása a hagyományossá vált jégkarnevál, melyre már a környező településekről is érkeznek, s a vendégek és a különböző feladatok, produkciók szinte szó szerint benépesítik a környei tavat.

Mindezek igazolják, hogy számára fontos az egészséges életmód, a rendszeres mozgás fontosságának tudatosítása, s nem csak tanítványai körében, hiszen a felnőttek egészséges életmódszemléletének kialakításában is élen jár. Célja, hogy a programok résztvevőiben kialakuljon a mozgás iránti igény, s az váljon mindennapjaik részévé, hiszen statisztikailag kimutatható, hogy az aktív fizikai életmód jó hatással van szellemi tevékenységünkre, lelki életünkre is.

Környe Község Önkormányzata a gyermekek oktatásában és nevelésében kifejtett magas színvonalú, áldozatos munkájáért Gubicza Istvánnak a „Pedagógiai Díjat” adományozta.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ – KRÁMERNÉ KOZICZ MARIANNA

Krámerné Kozicz Marianna az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének munkatársa. A 2010-es áradások során az ő szakmai irányítása segített az eredményes védekezésben, így sikerült a károkat minimalizálni. A Környéhez kapcsolódó és itt folytatott szaktevékenysége jelentősen túlmutat munkakörén. Folyamatosan figyelemmel kíséri a község területén lévő élővizeket és mindent megtesz azért, hogy ezek az életterületek elérjék, megőrizzék a legoptimálisabb állapotot. Számos szakmai kérdésben nyújtott, nyújt segítséget, melyek nem kapcsolódnak szorosan a munkaköre révén ellátandó feladatokhoz. Az idei felhőszakadást követő sárlavina esetén azonnal a helyszínre sietett és nyújtott segítséget a védekezésben. Az Által-ér rehabilitáció kapcsán is mindent megtett azért, hogy a környei területek mederrekonstrukciója a lehető legjobb minőségben készüljön el. Az ő hathatós segítségének köszönhető, hogy egy vállalkozás díjmentesen gondoskodott a tó nyugati részének kotrásáról a befolyás mellett 15 méter szélességben és több mint 100 méter hosszan.

Környe Község Önkormányzata a környezet védelmében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként Krámerné Kozicz Mariannának a „Környezetvédelmi Díjat” adományozta.

Megosztás