Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Elkerülő út, közlekedés, áramgondok, csapadékvíz elvezetés, kerékpárút, gyalogos átkelők, lomtalanítás – a teljesség igénye nélkül ezek a témakörök fogalmazódtak meg Környén a március 2-ai falugyűlés hozzászólásaiban, s bár az elkerülő utat a petíciót támogató magánszemélyek ezrei, gazdasági társaságok vezetői, környékbeli települések polgármestereinek sokasága sürgeti, olyan vélemény is akadt, hogy nincs rá szükség.

A falugyűlést hagyományosan Beke László polgármester beszámolója nyitotta a Művelődési Ház nagytermében, ahol majdnem százan gyűltek össze. Az elmúlt esztendő költségvetésének teljesülését, a fejlesztéseket, eredményeket, eseményeket és az idei terveket összegző tájékoztatóból kiderült, hogy az elmúlt évben majdnem 4 milliárdos főösszeggel fogadták el a büdzsét, a megvalósított beruházások és a felújítások eredményeként 985 millió Ft-tal lett gazdagabb Környe. Az intézmények eszközbeszerzéseinek értéke megközelítette a 30 millió forintot, és több mint 25 millió forint értékben vásároltak új játszóeszközöket Szentgyörgypusztára, a Béke lakótelepre, a sportpályára, a Bem József utcába és a tópartra. Tavaly nyáron fejeződött be az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építése, a Környe-Vértessomló közöttit 2019 februárjában kezdte meg a vállalkozó, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás folyik.

Az iskolai játszótér építése csúszik, mivel a leendő sportcsarnok víz- és csatorna bekötését is azon a telken keresztül kellett megoldani a szolgáltató iránymutatása alapján, a nyomáspróba időpontjáig pedig az érintett területeken szüneteltetni kellett az építési tevékenységet. A főúton, a rácsatlakozás helyénél megbontott aszfalt végleges helyreállítására a közeljövőben kerül sor.

A civil szervezetek támogatása kapcsán elhangzott, hogy 2019-ben a Református Gyülekezet 17 millió forintos támogatást kapott, a többi között ebből az összegből befejezték a tagyosi ifjúsági konferencia telep felújítását és a református templom környezetének rendezését. A Katolikus Egyházközség részére 16,3 millió forintos támogatást biztosított a település, az összegből elkészült a plébánia udvara a rajta lévő építményekkel, és befejeződik a káplánlakás felújítása. Civil egyesületként a legnagyobb összegű támogatást a Környe SE kapta, 7 810 ezer Ft-ot, az összeg nem tartalmazza a sporttelep rezsiköltségeit. Nem pénzbeli támogatásként az önkormányzat dolgozói végzik a sportpályán a fűnyírást, illetve az önkormányzati ingatlanokat is térítésmentesen használhatja az egyesület.

Tavaly szociális juttatásokra 34,5 millió forintot fordított az önkormányzat, a juttatások körébe tartozik a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti és rendszeres segélyek, az ápolási díj, a gyógyszertámogatás, a köztemetés, a temetési segély, a gyermekvédelmi támogatás, a beiskolázási támogatás és a természetbeni támogatás. Ez utóbbi segélyezési forma foglalja magába a tűzifa támogatást, az élelmiszer segélycsomagokat, az önkormányzati kríziskamra feltöltését, a gyógyszerek megvásárlását a rászorulók számára.

Az idei év költségvetési kiadásainak tervezett előirányzata 3,3 milliárd forint, a tervezési feladatok között szerepel a Sport épület és az óvoda főzőkonyhája felújításának kiviteli terveinek elkészíttetése, valamint a településen belüli kerékpárutak tervezése. A polgármesteri hivatal és a művelődési ház között egy középszigetet terveznek új gyalogátkelő kialakításával, illetve megkezdődhet a Beloiannisz utcai buszmegálló tervezése is, miután tavaly az önkormányzatnak sikerült a lakosoktól megvásárolni, illetve kisajátítani azt a vékony területet, amely eddig is járdaként üzemelt.

A fejlesztések sorában külterületi útépítés található Környebánya-Környe között, a fennmaradó, nem külterületi szakasz építését a közeljövőben tervezik. A remények szerint a Bajcsy lakópark II. ütemének közművesítése is elindulhat hamarosan, a beruházás során 53 új építési telket alakít ki az önkormányzat. A sportcsarnok építésére a közbeszerzési eljárást már közzétették, jelenleg az ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolása történik, az eredményhirdetés áprilisra várható. Az Ady Endre utcai járda felújításáról, az Alkotmány utcával párhuzamosan futó kerékpársáv megépítéséről is döntött az önkormányzat, és a térfigyelő kamerarendszert is bővítik 9 új kamerával. Az eszközöket már tavaly megvásárolták, viszont az önkormányzat belső, intézmények közötti optikai hálózatát olyan állapotba kellett hozni, hogy alkalmas legyen a képek eljuttatására az adatrögzítőhöz.

Az idei évre tervezett beruházások és felújítások összege 1 788 556 273 Ft, ennek majdnem a felét a sportcsarnok építésének idei költségei teszik ki.

A beszámoló végén a polgármester a – talán – leginkább közérdeklődésre számot tartó kérdésekről szólt, a szemetelés mellett a rongálásról is, amely egyre nagyobb gondot okoz a faluban. Mint elhangzott, a kerékpárúton több alkalommal történt nagyobb anyagi kárt okozó rongálás: például a széles mezőgazdasági gépek számára rámpát építettek a Kecskéd irányában lévő híd technikai járdájára. Mivel az a rész nem alkalmas gépjárművek közlekedésére, ezért több helyen meg is repedt, a javítási költsége közel 2 millió Ft. A többi között ezért is helyezték ki a lakattal zárható kerékpáros sorompókat, de azokon is már több alkalommal kellett pótolni a lakatokat, mivel erővágóval levágták őket. Arra is volt példa az elmúlt hetekben, hogy a behajtást gátló oszlopot hüvellyel együtt húzták ki a tóparti sétány mellől.

A hígtrágya kihordás miatt tavaly és tavalyelőtt terjengő elviselhetetlen bűz kapcsán a polgármester úgy vélte, hogy nagy szükség van a mezőgazdasági tevékenység szemmel tartására, és az azonnali reagálásra szabálytalanság észlelése esetén. Ezért kamera kihelyezésére tett javaslatot a falu szélén található lakóingatlanra, s reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat számíthat a lakosság együttműködésére.

A Környét elkerülő út kapcsán az eddig történtek ismertetése mellett egy egészen friss információt is megosztott a jelenlévőkkel, mivel a falugyűlés napján érkezett a hír: a szaktárca azt terjeszti a kormány elé, hogy támogatja az elkerülő út megépítését, és kéri, a költségvetésben a kormány biztosítson forrást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére a tervek elkészítésére. Azt is elmondta, hogy mivel a megyei rendezési tervben nem szerepel a környei elkerülő út, kérték annak felvételét, a kezdeményezést a környező települések polgármesterei is támogatták.

Mivel a kormány pozitív döntése esetén is évek múlva készülhet el az út, az önkormányzat több olyan intézkedésről is döntött, amely ugyan nem oldja meg a környei forgalom problémáját, de kisebb segítséget nyújthat. A Magyar Közúttól kérték például a jelzőlámpák összehangoltságának felülvizsgálatát, és kanyarodó sáv tervezését, amely Kecskéd irányába gyorsítaná fel az átmenő forgalmat a Templomnál. A költségeket mindkét esetben Környe finanszírozza, a kanyarodósáv engedélyezési eljárása folyamatban van.

A vértessomlói út faluba vezető, rendkívül balesetveszélyes szakaszáról elmondta, hogy már tavaly januárban is levéllel fordult a Magyar Közút vezetőjéhez, és azt a választ kapta, hogy a baleseteket a gyorshajtás okozza. Bár a rendőrség több alkalommal mért sebességet a szakaszon, a balesetek száma nem csökkent, ezért ismét megkereste az út kezelőjét, ahonnan azt a válasz érkezett, megteszik a megfelelő intézkedéseket.

(Beke László polgármester beszámolója teljes terjedelmében itt olvasható el: 2020-03-02-polgármesteri-tájékoztató)

A polgármesteri tájékoztató után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló évről és az idei tervekről, legfontosabb célként fogalmazva meg Környén élő német nemzetiségű lakosság érdekeinek képviseletét, jogainak biztosítását, a német közösség identitásának megőrzését, a német kulturális értékek közvetítését a többségi társadalom felé, a helyi általános iskolában folyó német oktatás segítését, fejlesztését, a németországi partnerkapcsolat ápolását.

A zene és tánc hagyományokon túl, – amik természetesen igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint például a gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet – fogalmazott, hozzátéve, hogy egész éves tevékenységüket ezen célok megvalósítása vezérli.

Az elnök ismertette az előző év rendezvényeit, a januári, immáron hagyományosnak tekinthető búcsút, a tollfosztást, a májfa állítást, a szüreti felvonulást, kitelepítési megemlékezést, a kukoricafosztást, Márton napi dalos találkozót, a Művelődési Házzal közösen szervezett eseményeket, mindazon programokat, melyek középpontjában a hagyományok, értékek megismerése, továbbörökítése szerepelt. Tirhold Kármentől elhangzott, hogy a tavalyi szüreti felvonulást sajnos két szomorú esemény is beárnyékolta: az egyik szalmabábot még a rendezvény előtt felgyújtották, a felvonulás során pedig az egyik lovaskocsi irányíthatatlanná vált és anyagi káros balesetet okozott, ezért át kell értékelniük a rendezvény lebonyolítását.

(Tirhold Kármen beszámolója teljes terjedelmében itt tekinthető meg: 2020-03-02-Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat km-2020)

A falugyűlés első hozzászólója több kérdést is felvetett, így csapadékvíz elvezetés kapcsán azt tudakolta, hogy az önkormányzat vizsgálja-e az övárkok, átereszek állapotát, s hogy a Tatabánya felől érkezők és Tatára tartók számára a kereszteződésben nem lehetne-e jobbra kanyarodó sávot kialakítani? Azt is hozzátette, szerinte a kereszteződésben a körforgalom lenne a legideálisabb. Az első kérdésre Beke László elmondta: ha jelzés érkezik áteresz eltömődéséről, azt természetesen kitisztítja az önkormányzat, de az árkokat az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartaniuk, a föld elszállításában segít a helyhatóság, ha kérik. A tatai kereszteződés kapcsán úgy tájékoztatott, hogy a megfelelő méretű körforgalom kialakítása majdnem 400 millió forintba kerülne, ezt a költséget a Közút nem finanszírozza, a kisebb méretű körforgalom pedig a kamionok miatt még inkább lelassítaná a forgalmat. Később egy másik hozzászóló szintén a kereszteződés kapcsán jelezte, értelmetlennek tartja a lámpák esti, éjszakai működését, gyakran az autóst akkor is megállítja a tiltó piros, amikor senki más nem közlekedik. A polgármester válaszában elhangzott, ezt is jelezni fogják az út kezelője felé.

Egy másik hozzászóló úgy vélte, hogy a Templomnál kialakítandó jobbra kanyarodó sávval megkeserítik az ott élők életét, ugyanakkor a problémát nem oldják meg, s azt is hozzátette, hogy nem szabad megépíteni az elkerülő utat, mert az üzletek életben maradását az átmenő forgalom biztosítja. Egy újabb hozzászóló fix traffipax telepítését javasolta a somlói útra, de – mint kiderült – a gondolat már a döntéshozók fejében is megfordult, viszont a hatályos jogszabályi környezet nem teszi lehetőség. Az ún. áramgondok is felmerültek, a polgármester kérdésére az elmúlt időszakban tapasztalt három nagyobb áramszünetről a szolgáltató azt a tájékoztatást adta, hogy mindegyiket vihar okozta, de több jelenlévő megerősítette: nem csupán azokra az esetekre gondoltak, több utcában gyakorta nincs áram. A polgármester azt kérte, jelezzék ezeket az utcákat és továbbítja a szolgáltató felé. A továbbiakban felmerült még új gyalogátkelők kialakításának, az évenkénti két lomtalanítás visszaállításának, külterületek belterületté nyilvánításának igénye, majd a kerülőút kapcsán a „hogyan tovább?” kérdés. A polgármester válaszában, egyfajta zárszóként így fogalmazott: az önkormányzat a lehetőségeihez mérten finanszírozási oldalon és lebonyolításban is maximálisan együttműködő, de most azt a legfontosabb, hogy bekerüljön a megyei rendezési tervbe, jelenleg ezért tesznek meg mindent.

 

Megosztás