Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Isten iránti hálaadással emlékezünk templomunk építésének kezdetére és az eddigi felújításokra, amelyek Környe Község Önkormányzatának és a gyülekezeti tagok önzetlen adományainak köszönhetően Isten kegyelméből mindezidáig megtörténhettek. – olvasható azon az emléktáblán, melyet a környei református templomban helyeztek el még a tavalyi esztendőben, ám akkor a pandémia miatt elmaradt a hálaadó istentisztelet.

Az ünnepi eseményre november 20-án kerülhetett sor, s bár a járvány ezúttal is felülírta az eredeti terveket, az egyházi és világi elöljárók, köztük Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Beke László polgármester, valamint a gyülekezet tagjai szűk körben adtak hálát a környei református templom külső és belső felújításáért, az oroszlányi református templom tetőszerkezetének cseréjéért és a külső homlokzat megújulásáért, és a Tagyospusztai Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferenciatelep szerkezeti és belső felújításáért.

Nagy örömmel álltunk meg itt a templom és a parókia épülete előtt, rácsodálkozva arra hálás szívvel, hogy milyen gyönyörűen megújult a környei református templom, és a lelkészlakás, a parókia épülete. S megújulhattak a körzet egyéb épületei is. Hálásak vagyunk az oroszlányi református templom megújulásáért, a tagyospusztai konferenciatelep megújításáért, és ezen az istentiszteleten mindezekért hálát adunk, megköszönjük ezeket az ajándékokat az Úrnak. Az Úrnak köszönjük meg, és megköszönjük az Úrtól küldött eszközeinek is – hangzott el az igét hirdető Steinbach Józseftől, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspökétől, aki így fogalmazta meg a köszönet gondolatait: köszönjük Magyarország kormányának, a képviselő asszonynak, hogy mindig mellettünk áll, és segít bennünket. Köszönjük a helyi önkormányzatoknak, gyülekezeteknek, a lelkész házaspárnak, gondnokoknak, presbitereknek az odaadó szolgálatot, a hűséget, a kitartást. Köszönjük a kivitelezők szép munkáját, és mindazoknak, akik részesei voltak ennek a szolgálatnak.

Az igehirdetést a hittanos gyermekek szavalatai, énekei, muzsikája színesítette, majd Nagy Péter református tiszteletes ismertette a fejlesztések részleteit, ő is hálát adva az eltelt 7 esztendő munkálataiért, erőfeszítéseiért, felajánlásaiért és mindenekelőtt azért a gondviselésért, amellyel végig kísérte törekvéseiket Isten ebben a néhány esztendőben. Ugyanis kicsiny gyülekezetekként sokszor erőnkön felüli munkának tűnt egy-egy munkálat, de valósággal megtapasztalhattuk, hogy „Erősek vagyunk az Isten kezében.” – fogalmazott.

A környei református templom megújulásának története 2013-ban kezdődött, akkor az udvar növényzetének rendezésével, s röviden nem is lehet summázni a megújulás állomásait, mozzanatait. Az egyházközség terveinek megvalósítását különböző pályázati források segítették, s nem utolsó sorban a környei önkormányzat, a templom és a konferenciatelep megújulásának összköltsége napjainkra megközelítette a 80 millió forintot. Mára a két létesítmény szó szerint kívül, belül megújult, hiszen – a többi között – kicserélték a templom nyílászáróit, a lelkészi hivatalba és gyülekezeti terembe új aljzatbeton és járólap került, a parókia belső felújítása 2015-ben kezdődött a konyha, fürdőszoba és fűtésrendszer korszerűsítésével, a következő évben a templomtetőt újították fel és szigetelték, majd a templom falának vizesedését szüntették meg injektálással, új szószék készült, a külső szigeteléssel, színezéssel párhuzamosan kicserélték a toronyablakokat, párkányokat, és a kerítést is. A 2020-as év zárásaként, sokak kívánsága teljesülhetett, mert végre a parókia is magára ölthette azt a színt, amit a templom, egy réteg szigetelés kíséretében. Tagyospusztán belső falakat is bontottak, ezzel együtt korszerűsítették a víz- és villanyhálózatot, újraburkolták a szobákat, folyosókat, és természetesen a berendezés is megújult – ismertette Nagy Péter, aki a jelenhez érve így folytatta: néhány hónappal ezelőtt az Oroszlányi templom bútorzatát védendőleg néhány ablakra redőny kerülhetett fel. Emellett itt Környén a gyülekezeti terem, iroda és kazánház ablakait cseréltük ki. A harmadik színtér pedig most is a Tagyospusztai konferenciatelep, ahol előkészítés alatt van egy játszótér kialakítása. Emellett egy szalonna sütővel és lemezgarázzsal is ékesebb lett a terület.

A bizonyosságunk az, hogy mindeddig erősített és megsegített bennünket az Isten. A tapasztalásaink közé tartozik, hogy Istennek hála számtalan olyan ember van a környezetünkben, aki a maga adományaival, tehetségével lehetőségei szerint segít bennünket – fejezte ki minden segítő számára a köszönetét, majd így zárta a gondolatait: a reménységünk az, hogy ezután is velünk marad az Isten, és ha neki is úgy tetszik akkor tovább folytathatjuk, és közösen munkálkodhatunk a gyülekezeteink megújulásán, az élet minden területére nézve.

 

Megosztás