Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Bővült a tatabányai Okmányirodában az elektronikus fizetést lehetővé tevő kártyaolvasók száma, azaz, a kezdeményezett eljárások során felmerülő valamennyi illetéket és díjat bankkártyával is ki lehet fizetni. Az Okmányiroda egyúttal arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy új szabályok léptek érvénybe a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiváltására vonatkozólag.

Bővült a tatabányai Okmányirodában az elektronikus fizetést lehetővé tevő kártyaolvasók száma, így összesen már tíz munkaállomás rendelkezik az úgynevezett POS terminállal.

Az okmányirodában kezdeményezett eljárások során felmerülő valamennyi illetéket és díjat bankkártyával is ki lehet fizetni.

Az érintett ügytípusok: személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, közlekedésigazgatás (vezetői engedély, jármű), mozgáskorlátozottak részére igényelhető parkolási igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány.

Ez a fizetési mód minden okmányirodai ügyintézőnknél igénybe vehető. Az ügyintézéshez felhasználható minden belföldi és külföldi kibocsátású Visa, Visa Electron, VPAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express, OTP Bank típusú fizetőkártya.

A kártya használatára vonatkozóan néhány fontos szabály:

Kártyával való fizetés alkalmával a kártyabirtokos minden esetben köteles valamely személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával a személyazonosságát igazolni.

A tranzakció(k)hoz csak érvényes és sérülésmentes kártya használható.

A kártya névre szóló, semmilyen esetben sem ruházható át.

Tranzakció esetén készpénz nem téríthető vissza.

Egy eljáráson belül a bankkártyás fizetést nem lehet kiegészíteni csekkes, illetve házipénztári fizetési móddal.

Egy eljáráshoz kapcsolódó illetékek, illetve díjak két különböző bankkártyával történő fizetésére nincs lehetőség.

Parkolási igazolvány: új kiváltási szabályok

A tatabányai Okmányiroda ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy új szabályok léptek érvénybe a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiváltására vonatkozólag.

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 2011. július 2-ától az alábbi szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások fogadhatóak el parkolási igazolvány igényléséhez:

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás. (ORSZI, illetőleg 2011. januártól az NRSZH által kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.) Fogyatékossági támogatáshoz állítják ki!

A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap. (“A vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja.” 2003.03.03.-ig állították ki.)

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (“Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről.”), az alábbi esetekben: Ha az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.) minősül. Magasabb összegű családi pótlékhoz állítják ki!

A 2011. július 2-án hatályba lépett 102/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti. A 102/2011. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a rendelet hatálybalépését követően új, a 164/1995. Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény NEM ÁLLÍTHATÓ KI. Tehát ezek az úgynevezett “7 pontos” szakvélemények július 1-jét követően nem állíthatóak ki, de az ezt megelőzően kiállított, egyébként érvényes szakvélemények parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható. A 2011. december 31-i határidő jogvesztő, ezért azt követően ezen szakvéleményekkel parkolási igazolványt igényelni, vagy határidőt meghosszabbítani nem lehet.

okmiroda_elektronikusfizetes

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Megosztás