Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Felhívom a lakosság és más földhasználó figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó kül- és belterületen egyaránt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A megjelölt időpont után:

– külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,

– belterületen a települési önkormányzat jegyzője

elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés – vállalkozó közreműködése miatt felmerült – költségét a védekezést elmulasztónak meg kell fizetnie. A költségek behajtásra kerülnek.

A védekezési kötelezettség elmulasztója növényvédelmi bírság megfizetésére is köteles. A kiszabható bírság legalacsonyabb összege – 15. 000,-Ft, legmagasabb összege 5. 000. 000,- Ft.

Kérem, minden földtulajdonos tegyen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének!

Környe, 2019. július 2.

Orlovits Tímea jegyző

Megosztás