Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

10falugyűlésZömmel járdák állapotával kapcsolatban fogalmazódtak meg lakossági észrevételek a hétfő esti falugyűlésen. A problémák egy része orvosolható, a felvetések között azonban olyan is akadt, melyet hatáskör hiányában nagy valószínűséggel nem tud teljesíteni az önkormányzat. A falugyűlésen az is elhangzott: a község tavalyi fejlesztéseinek értéke 920 millióra rúg.

Hagyományosan az eltelt esztendő eredményeit, beruházásait, történéseit ismertette elsőként hétfő este a Művelődési Házban Beke László. A polgármesteri beszámolóból – a többi között – kiderült, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően idén napelemeket telepítenek a Polgármesteri Hivatalra és a Művelődési Házra, a fejlesztéssel jelentős energia- és pénzmegtakarítás érhető el. Szintén a költségtakarékosság jegyében bonyolított le az önkormányzat tavaly novemberben villamos energia tendert, majd kötött új szolgáltatóval szerződést. A falu költségvetését éves szinten ugyanis több mint 7,5 millió forinttal terhelte intézményei és a közvilágítás működtetése során keletkező villamos energia költség, az új szolgáltató ajánlata pedig 31,54%-os mérséklést tartalmazott, ami évi 2 millió 377 ezer forintos megtakarítást jelent.

2falugyűlésMajdnem pontosan egy esztendeje zárta el a hó községünket is a szomszédos településektől. Március 14-én éjszaka több mint 42 gépjármű akadt el településünk be- és kivezető útjain. Az első éjszaka kb. 170 ember számára kellett melegedő helyiséget biztosítani, a második nap estére a település útjain sikerült az összes járművet kiszabadítani, így aznap éjszaka már csupán 20 fő élvezte vendégszeretetünket. Egy év távlatából is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget, amit ezalatt a néhány nap alatt nyújtottak a bajban lévőknek – idézte fel a polgármester.

Épp a hóvihar miatt késett a felújított Művelődési Ház átadása. A 128 millió forint értékű rekonstrukció során az épület teljesen megújult, megnyitása óta állandó és időszakos programokkal várja az érdeklődőket.

Jogszabályváltozás miatt tavaly öt utcát kellett átnevezni (Rózsa Ferenc, Április 4., November 7., Ságvári Endre, Kun Béla utcák). Az önkormányzat eseti bizottságot hozott létre, amely lakossági fórumot tartott, majd az egyeztetések után a következő elnevezéseket választotta az önkormányzat képviselő-testülete: Április, November, Régiposta, Rózsa és Szőlődomb utca.

1falugyűlésMivel az elmúlt esztendő legjelentősebb beruházása volt és régóta dédelgetett terv vált valóra az új óvoda és bölcsőde, és az ahhoz kapcsolódó tér megépítésével, Beke László részletesen ismertette az előkészítést és előzményeket, illetve az építési folyamatot, a létesítmény jellegzetességeit.

Csupán néhány érdekes információ:

– a tér építése során római kori falmaradvány került napvilágra, egy olyan alakú körbástya, melynek a falcsatlakozási módja eddigi ismereteink szerint egyedülálló. A római kori épületmaradványokon túl még számos tárgyi emlék is előkerült a föld mélyéről, melyeknek állagmegóvásán jelenleg a Nemzeti Múzeum munkatársai dolgoznak.

– a fejlesztéssel párhuzamosan zajlott a római katolikus templomtól a Tópart utcáig található közművek alépítményekben, a föld alatt történő elhelyezése. Az elektromos hálózat korszerűsítésének eredményeként a szolgáltató körülbelül évi 1 millió forintot takaríthat meg, mivel az új rendszer működése közben ennyivel kisebb a veszteség. A veszteség csökkentésével egyidejűleg a környezetszennyezés is csökken.

– a Vackor Óvodába igyekvő emberek az autóikból kiszállva a parkolóból indulva egy vadkörte fasoron keresztül haladva juthatnak el az épület bejáratához. A vadkörte becsületes magyar neve vackor.

4falugyűlésA tavalyi esztendőben a beruházások, felújítások, eszközbeszerzések összesen 920 millió forinttal növelték községünk vagyonát, s mindezt csupán 52 millió forint pályázati támogatással valósítottuk meg, a különbözet 868 millió forint tehát önerő volt – emelte ki a polgármester, aki köszönetét fejezte ki az adófizetők, környei vállalkozások, az ipari park cégei számára, hogy munkájukkal megteremtették a település ilyen mértékű gyarapodásának lehetőségét.

A tájékoztató további részében az idei tervekről, elképzelésekről szólt. A község költségvetését a képviselők 976 687 000 bevételi és ugyanekkora értékű kiadási oldallal tervezték, a tartalékot majdnem 82,5 millió Ft-ban határozták meg.

Utak építésére, felújítására 12, járdákra 7 millió forintot különítettek el, idén megépül a járda a Rózsa utcában a Régiposta és a Petőfi utca közötti szakaszon.

Az önkormányzat a katolikus egyházközséggel közösen felújítja a ravatalozó előtti teret, illetve a katolikus temető kerítését is szeretnék megépíteni. A plébánia felújításához a tavaly átadott 3 millió forintos támogatást 4 millióval egészíti ki a helyhatóság, így idén megvalósulhat a nyílászárók cseréje és a külső felújítás.

A református egyházközséget 1,5 millió forinttal támogatja az önkormányzat. A támogatásból a gyülekezet a református templom nyílászáróit cseréli ki, a templom tetőszerkezetére ereszeket szerelnek fel és egy közösségi helyiséget alakítanak ki, valamint fél millió forint értékben bútorokat vásárolnak a tagyospusztai ifjúsági konferencia központ számára.

A sportegyesület részére az idei esztendőben a sporttelep és az iskola tornatermének ingyenes használatán felül (értéke meghaladja a 4,5 millió forintot) 10,5 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat.

3falugyűlésAz iskolában a szokásos karbantartás, felújítás mellett tervezik az ebédlő nyílászáróinak cseréjét. A kötelező, működtetői feladatokon felül vállalta az önkormányzat könyvek, folyóiratok beszerzését, tantárgyak segédanyagainak biztosítását, gyerekek kirándulásainak, versenynevezéseinek támogatását, az egyik informatika terem valamennyi számítógépének cseréjét, hátrányos helyzetű tanulók támogatását, az esetleg szükségessé váló szakértői díjak megfizetését. Bár 2013 januárjától az állam az általános iskolák fenntartója, az önkormányzat a számára nem kötelező feladatok ellátására több mint 9,5 millió forintot fordít, hogy a falu gyermekei továbbra is színvonalas oktatásban részesülhessenek.

Az idei év legnagyobb beruházása az óvodai játszóudvar építésének második üteme lesz 68 millió forint értékben. A beruházás tartalmazza a terület feltöltését, járdák építését, játszóeszközök beszerzését, növények vásárlását, öntözőrendszer építését.

Az óvoda melletti tér fejlesztése is folytatódik. A tervezett 50 millió forintból a bölcsőde melletti részen megépül a sétány következő szakasza, amely biztosítja a közvetlen eljutást a tópartra. Az idei beruházások, felújítások értéke meghaladja a 270 millió forintot – zárult a polgármesteri tájékoztató, amely teljes terjedelmében itt olvasható: Falugyűlés 2014 március

Ezt követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, Menoniné Pillmann Teréz számolt be a mögöttük álló évről, 5falugyűlésamely során számos programot valósítottak meg az állami feladatalapú támogatással és az önkormányzat 1 millió forintos, szintén feladatellátáshoz biztosított hozzájárulásával. Az elnök a rendezvények közül a már hagyományosan nagy sikert arató szüreti felvonulást, valamint a Német Nemzetiségi Dalkör megalakulásának 20. évfordulóját emelte ki, melyet nagyszabású dalos-találkozóval ünnepelt a dalkör. Önkormányzatunk a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában folyó német oktatást is igyekszik segíteni, támogatni. Interaktív tananyagok és szemléltetőeszközök beszerzésével járulunk hozzá az oktatás színvonalának emeléséhez. A német nyelvi versenyeken jól teljesítő diákokat, illetve a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat könyvjutalomban részesítjük. A Német Nemzetiségi Dalkört fellépéseikre való eljutásban segítjük, illetve az általuk szervezett programokat anyagi támogatásban részesítjük, valamint a Tájház kiállítótereinek, kiskertjének rendben tartása egész évben folyamatosan végzett munkánk – hangzott el a beszámolóban, amely teljes terjedelmében itt olvasható: Beszámoló a 2013-as évről-német-nemzetiségi

8falugyűlésOrlovits Tímea a választással kapcsolatos változásokat, legfontosabb tudnivalókat ismertette. Környén a legjelentősebb változás, hogy jogszabályi kötelezettség miatt két szavazókört meg kellett szüntetni. Így a környebányai szavazók a Sporttelepen a 4-es szavazókörben, szentgyörgypusztai szavazók a Közösségi és Tájházban (Alkotmány u. 78.) a 3-as szavazókörben tudják voksaikat leadni.

A választásra jogosultak február 17-ig megkapták az értesítést a szavazóköri névjegyzékbe vételről, aki mégsem kapta meg, a hivatalban pótolható.

A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel március 21-én 16.00 óráig kérhető. Ha a kérelmező az országgyűlési képviselők választására is kéri kiterjeszteni a nemzetiségi választópolgárként történő részvételét, akkor az április 6-ai választáson nemzetiségi választópolgárként vesz részt, tehát nem szavazhat országos pártlistára, csak a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára. A kérelem március 21-én 16.00 óráig visszavonható.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik otthon, kérheti az átjelentkezést, melyet az állandó lakhely szerinti jegyzőhöz kell benyújtani. Fontos változás, hogy bárhol is él a szavazati jogával az átjelentkező, a saját országgyűlési egyéni választókerületében állított listára szavaz. Átjelentkezési kérelem április 4-én 16 óráig nyújtható be.

Ha valaki a szavazás napján külföldön tartózkodik külképviseleten adhatja le voksát, ez esetben a kérelemnek március 29-én 16.00 óráig kell megérkeznie az állandó lakhely szerinti jegyzőhöz.

Mozgó urnát egészségi állapot, fogyatékosság, illetve fogva tartás miatt lehet kérni április 4-én 16.00 óráig a helyi választási irodánál. A kérelem benyújtása nem jelenti, hogy automatikusan jogosulttá válik az igénylő, azt a helyi választási iroda elbírálja és felveszi a mozgó urnát igénylők névjegyzékébe. Aki viszont kérte és a helyi választási iroda helybenhagyta igényét, az április 6-án már csak mozgó urna igénybevételével szavazhat. A választás napján a lakhely szerinti szavazókörben a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be még mozgó urna kérelem április 6-án 15.00 óráig.

Szavazni érvényes okmányokkal, az értesítőn szereplő lakhely szerinti szavazókörben lehet április 6-án 6.00 és 19.00 óra között.

11falugyűlésMivel községünkben öt utca neve megváltozott, a jegyző erre is kitért: a szavazásnál nem jelent akadályt, ha valaki még nem íratta át a lakcímkártyáján az utcanévváltozást. Minden szavazókörben a bizottság rendelkezésére áll majd egy lista a megváltozott utcanevekről és a szavazáskor az azon szereplő adatok szerint el kell fogadni az esetleges régi utcanevet tartalmazó lakcímkártyát.

A lakossági észrevételek sorát Erdelics Ernő nyitotta, aki azt kifogásolta, hogy az Alkotmány útról, a templom felől a sportpálya felé haladva még mindig nem megoldott a hídra való feljutás, a gyalogosoknak ki kell menniük az úttestre. Beke László válaszából kiderült, hogy amit a környei köznyelv a hídon „járdának” hív, az valójában szerviz-rész és hiába fordultak a kéréssel a közúthoz, az a válasz érkezett, hogy oda nem kell tudni feljutni gyalogosan. A polgármester ennek ellenére ígéretet tett, hogy ismét „nekifutnak” a kérdésnek.

Az új óvoda előtti tér templom felőli kijáratától a tópartig tartó járdaszakasz igen rossz minőségére is érkezett panasz, s hasonló kritika fogalmazódott meg a Beloiannisz utca páros oldalán az orvosi rendelőtől a régi házak végégéig futó rész kapcsán is a balesetveszélyes gödrök miatt. A polgármester megköszönte a felvetéseket, hiszen – mint mondta – idén a korábbiakhoz képest lényegesen magasabb összeget, 7 milliót terveztek járdafelújításra, s így lehetőségük nyílik a lakossági jelzések alapján a konkrét igények felmérésére. Egy hozzászólásra reagálva arra is ígéretet tett, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is felmérik, mely utcákban, ingatlanoknál akadályozza a növényzet, vagy más kihelyezett tárgy közterületen a közlekedést és megteszik a szükséges intézkedéseket. Arra a felvetésre azonban, amely buszmegálló létesítését szorgalmazta a település Tatabánya felé eső végén a megyeszékhely irányába, nem adott biztató választ. Megkeressük a kéréssel a közutat, de nem sok esélyt látok a megvalósításra – fogalmazott, hiszen – ahogy elhangzott – sok helyen már az árkok is magántulajdonban vannak.

Megosztás