Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Október 24-én tartotta alakuló ülését, s tette le esküjét Környe új képviselő-testülete, valamint Beke László polgármester, aki már az előző három ciklusban is irányította a települést. A választás rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt – ismertette Wéber Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke. 

Október 13-án a 14 képviselő-jelölt közül Dr. Árendás József, Török Mihály, Vadász Éva, Dr. Bublovics Péter, Tirhold Kármen, Pákozdi Ferenc szerezte meg a legtöbb voksot, tehát ők vehették át megbízóleveleiket, majd következett Beke László polgármesteri eskütétele és programja ismertetése. (A polgármesteri program teljes terjedelmében itt olvasható: polgármesteri program 2019-2024)

A képviselők titkos szavazással döntöttek az alpolgármester személyéről, s miután Pákozdi Ferenc megkapta a minősített többséghez szükséges igen voksokat, a következő öt évben is ő töltheti be a tisztet.

Az alakuló ülésen a bizottságok összetételeiről is határoztak a képviselők. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztét Tirhold Kármen tölti be, tagjai: Török Mihály és Vadász Éva képviselők, Dr. Beke Ernő és Tisch Regina bizottsági tagok.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé ismét Török Mihályt választották, tagjai: Dr. Bublovics Péter és Vadász Éva képviselők, Wittman Ferenc és Dörner István bizottsági tagok. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke továbbra is Dr. Árendás József, a grémium tagjai: Dr. Bublovics Péter és Török Mihály képviselő képviselők, Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit és Sárköziné Troll Katalin bizottsági tagok. A képviselők döntése alapján a Kulturális-, Oktatási-, Sport és Nemzeti Bizottság elnöki tisztét ebben a ciklusban is Vadász Éva tölti be, a bizottság tagjai: Dr. Árendás József és Tirhold Kármen képviselők, Maticsné Szabó-Kovács Ágnes és Salamon Gyöngyi bizottsági tagok.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe is megtartotta alakuló ülését Wéber István György korelnök vezetésével. Településünkön 5 német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság, s mivel 5 képviselő volt választható, valamennyien elnyerték a mandátumot, így Tirhold Kármen, Dörner István, Erl Péter, Kerecsényi József és Wéber István György is képviselői esküt tett. A képviselők az ülésen Tirhold Kárment választották a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnökének, míg Wéber István Györgyöt elnökhelyettesnek. Az elnök képviselőtársai nevében is köszönetét fejezte ki a megszavazott bizalomért, s így folytatta: ígérem, igyekszünk a településért mindent megtenni, minden ember javát szolgálni. Egyik legfontosabb elvem az, hogy egy vezető csak a munkatársaival együtt dolgozva lehet hatékony. Ismerve volt képviselőtársaim aktív és eredményes munkáját, illetve leendő képviselőtárasaim lelkességét, együtt, közösen összefogva további sikeres eredményeket érhetünk el falunk kulturális életében.

Megosztás