Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Körbetartozás, ki nem fizetett számlák jellemezték az építőipart az elmúlt években. Sokan számlát sem tudtak készíteni, mert a teljesítésigazolást a megrendelő nem írta alá és enélkül a bírósági út sem volt járható. A kereskedelmi és iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv hatásos segítséget nyújt az elvégzett, de ki nem fizetett munkák ellenértékének megszerzésére.

A szakértői tanács kérelemre szakvéleményt és kivonatot ad, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, illetve a teljesítésért járó ellenérték megfizetése milyen összegben indokolt. Ha a vita a TSZSZ szakvéleménye alapján nem oldódik meg, a bírósághoz forduló fél által az iratokhoz csatolt szakvélemény ugyanolyan bizonyítási eszköznek minősül, mintha azt kirendelt szakértő készítette volna. Azok a perek, amelyet a felperes a TSZSZ szakvéleményére hivatkozva díjkövetelés iránt indít, a kiemelt jelentőségű perek típusán belül is speciális csoportot alkotnak.

A törvény előzetes végrehajthatóságot biztosít arra az esetre, ha a TSZSZ szakvéleményével alátámasztott pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kérelemnek az elsőfokú bíróság ítéletében helyt ad, 400 millió forintig. A szabályozás célja, hogy olyan kötelezettségeket írjon elő, melyek elősegítik a perek gyors befejezését.

A szakértői vélemény elkészítését elektronikus formában lehet kérni a kerelem@mkik.tszsz.hu címen, vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarán keresztül (kerelem.tszsz@kemkik.hu). A szakértői díj a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték egy százaléka, de legkevesebb 60.000 forint és nem haladhatja meg a 450.000 forintot.

Ha a vállalkozó írásban bejelenti a kereskedelmi és iparkamarának, hogy másik vállalkozóval megkötött építési szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés nem történt meg, a kamara a fizetési felhívás kézbesítésétől számított 60 nap eredménytelen lejárta esetén a fizetésre kötelezettet törli az építőipari vállalkozó kivitelezők általa vezetett nyilvántartásából.

Bővebb információ a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján található az alábbi címen: www.kemkik.hu.

Forrás: KEMKIK

 

Megosztás