Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe Község Önkormányzatának nevében részesített tűzoltókat elismerésben és jutalomban Szent Flórián Napja alkalmából május 4-én Beke László polgármester. Az elismerő oklevelet hárman vehették át: Sikrai Attila tűzoltó alezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelője a katasztrófavédelem állományában két évtizede magas szakmai színvonalon végzett kiemelkedő, példaértékű munkájáért, Nagy Bence tűzoltó őrmester, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója a tűzoltófeladatok megbízható, pontos, fegyelmezett, szakszerű, példaértékű ellátásáért, valamint Olsovszky Árpád Csaba önkéntes tűzoltó, a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület rajvezetője az egyesületben és a káresetek felszámolása során végzett önzetlen, tudása legjavát adó, rátermett feladatellátásáért.

A tűzoltónapi ünnepségen a díjazottak és a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Tirhold Kármen képviselőtől egy ünnepi tortát is átvehettek.

Sikrai Attila tűzoltó alezredes 2001. január 1-jén kezdte meg pályafutását a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Kirendeltség állományában, polgári védelmi kirendeltség-vezető beosztásban. 2012 óta a Megyei Főfelügyelőség polgári védelmi főfelügyelőjeként teljesít szolgálatot. 1987-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi szakán szerzett vegyivédelmi tiszt és radiokémiai üzemmérnök főiskolai oklevelet, 2006-ban Katasztrófavédelmi- és tűzvédelmi szervező (tiszt) végzettséget szerzett, 2014-ben rendészeti szakvizsgát tett. Felkészültségét és szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, többször vett részt különböző polgári védelmi továbbképzéseken, illetve katasztrófavédelmi témájú szaktanfolyamokon. Munkáját évek óta kiemelkedő színvonalon végzi, tevékenységére a szakmaiság, a gyakorlatiasság és a pontosság jellemző. Kezdeményezőkészsége, kreativitása átlag feletti, kiemelt hangsúlyt fektet a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok, belső szabályozók ismeretére, illetve ezek átadására, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a katasztrófavédelmi megbízottak szakmai felkészítését polgári védelmi, védelemigazgatási és önkormányzati kapcsolattartási feladatok kapcsán. Kiváló szintű szakmai tevékenységével értékes munkakapcsolatokat alakított ki, illetve mélyített el a társszervek és a mentőcsapatok vezetőivel, az elmúlt években folyamatosan végezte az ifjúsági versenyek szervezését, végrehajtását, melyeket kiemelkedő szinten valósított meg. Elhivatottságával, szakmaszeretetével követendő példa az igazgatóság munkatársai előtt. A Turul Mentőcsapat parancsnokaként végrehajtja a megye területén az önkéntesek összevonását, mentőcsapatokba tömörülését, a csapatok fejlesztésére stratégiai célként tekint. Közreműködésének köszönhetően jelentős előrelépések történtek a technikai eszközök fejlesztésében. Nagy hangsúlyt fektet a mentőcsoportok folyamatos felkészítésére, és gyakorlatok megtartására. Több alkalommal, a kritikus időjárási körülmény kapcsán kialakult helyzet hatékony, gyors és szakszerű felszámolásához járult hozzá a Megyei Védelmi Bizottság Általános Munkacsoportjának, illetve a Megyei Operatív Törzsnek a vezetőjeként.

Nagy Bence 2016 februárjától teljesít szolgálatot a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tatabányai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként. Szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik és elvégezte az alapfokú tűzoltó szakképző tanfolyamot, szakmai feladatait a hivatásos állományba a kerülését követően beosztott tűzoltóként látja el. Hozzáállását az elhivatottság, a felelősségtudat, munkavégzését a kiváló gyakorlati kivitelezés jellemzi. A beosztásához kapcsolódó feladatokon túl ismereteit folyamatosan bővíti. A kapott feladatokat minden esetben legjobb tudása szerint hajtja végre, személyes tulajdonságai közül szorgalma. átlag feletti teljesítménye, valamint segítőkészsége kiemelkedő. A káreseteknél, valamint a laktanya belső életében végzett munkája megbízható, pontos, rátermettségével, hozzáállásával, tisztelettudó magatartásával jó példával jár bajtársai előtt. A káreseteknél történő beavatkozás során fegyelmezetten, gyorsan, pontosan és szakszerűen hajtja végre a rábízott feladatokat, kapott utasításokat és járul hozzá a beavatkozás sikeres végrehajtásához. A veszélyhelyzetben gyorsan reagál, hatékonyan, a megszerzett ismeretei legjavát nyújtva vesz részt a katasztrófa elhárításában. Súlyos közúti baleseteknél sok esetben hajtott végre életmentési feladatokat, elismert és megbecsült tagja a szolgálati csoportjának. Gyakorlatias gondolkodásmódja, rátermettsége, a parancs iránti feltétlen engedelmessége példaértékű, a sport fontosságát hivatásában és magánéletében is mindig szem előtt tartja.

Olsovszky Árpád Csaba a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó szakág 2015-ös alakulása óta tagja. 2015 őszén végezte el a 40 órás tűzoltó alapfokú képzést. Szorgalmának, tanulni vágyásának köszönhetően 2 éven keresztül járt az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságra gyakorló, majd később már helyettesítő szolgálatra. 2019 óta dolgozik az Országos Mentőszolgálat Tatabányai Mentőállomásán gépjárművezetői beosztásban. Önkéntes tűzoltóként rendelkezik az előírt tudásszinttel, képesítésekkel. A káresetek felszámolása során tudása legjavát adja, rátermettségét gépjárművezetőként, rajvezetőként is egyaránt bizonyítja. A Környén bekövetkezett súlyosabb káresetek felszámolásában önzetlenül, felkészülten, elhivatottan vett részt.

Megosztás